När blir trenden i Qleanair tydlig?

Aktier När investerare letar bolag inom branscher med strukturell tillväxt är ett bolag med majoriteten av intäkterna från rökbås inte det första som lockar. Lilla luftreningsbolaget QleanAir har dock lyckats påvisa stabilitet, ökat andelen återkommande intäkter och bibebålla lönsamhet. Men räcker det?

Qleanairs aktie är nästan halverad sedan börsnoteringen 2019 och investerarna väntar nu på att tillväxten i bolagets nyare affärsområden ska driva tillväxten kommande år. Med ett börsvärde på 350 miljoner kronor ser aktien lågt värderad ut även med försiktiga utsikter. Uteblir tillväxten i de nyare affärsområdena samtidigt som kärnaffären klingar av finns det dock risk att aktien istället är en värdefälla.

Kursgraf sedan notering

Qleanair etablerades i slutet på 80-talet och sålde då produkter som skyddar mot tobaksrök i form av klassiska rökbås. Senaste åren har de dock breddat affären med ett stort antal produkter som renar inomhusluft i allt från skolor, fabriker och sjukhusmiljöer. Försäljningen sker inom tre affärsområden som består idag av: Cabin Solutions (rökbås), Air Cleaners (fristående luftrenare) och Cleanrooms (renrum). Försäljningen sker i över 30 länder och idag finns över 3000 kunder.

Huvudägare med cirka 24 av rösterna är riskkapitalbolaget Priveq som också var med och tog Qleanair till börsen i 2019.

Cabin Solutions som består av rökrum säljs till bland annat flygplatser och kontor. Spontant känns rökbås som en mindre attraktiv affär men bolaget har hittills lyckats påvisa en stabilitet i affärsområdet som står för cirka 70 procent av den totala försäljningen. Försäljningen har framförallt varit lyckad i Japan där lagkrav kring utomhusrökning skapat en stabilitet i efterfrågan.

Omsättning per produktkategori

Air Cleaners är ett viktigt tillväxtområde framåt och består av fristående luftrenare som kan användas i exempelvis logistikcenter, livsmedelsindustrin och skolor. I samband med Coronapandemin ökade medvetenheten kring luftkvalitet inomhus och affärsområdet påvisade en kraftig tillväxt mellan åren 2020 och 2021 med en fördubbling av intäkterna. Denna imponerande tillväxttakt klingade av under 2022 och för årets tre första kvartal var försäljningen inom Air Cleaners oförändrad jämfört med motsvarande period förra året.

Cleanrooms som består av kompletta renrum till bland annat läkemedelsindustrin är minsta affärsområdet och står för cirka 10 procent av den totala försäljningen.

Nästan all försäljning sker idag inom Europa och Asien där Japan utgör den enskilt största marknaden. Under 2021 stod Japan för 42 procent av den totala omsättningen. Försäljning sker även i USA även om det fram till idag utgör en väldigt liten andel.

Affärsmodellen bygger till stor del på hyresavtal där kontraktstiden ofta löper på tre år. Drygt en fjärdedel av Qleanairs försäljning sker via externa finansieringsbolag. Senaste åren har andelen återkommande intäkter ökat. Under 2018 var 41 procent intäkterna av återkommande karaktär. I tredje kvartalet i år bestod hela 60 procent av intäkterna av återkommande intäkter vilket också gör att intäktsutvecklingen blir mindre volatil och mer förutsägbar.

Qleanairs finansiella mål är att uppnå en genomsnittlig årlig organisk omsättningstillväxt om cirka 10 procent på medellång sikt och samtidigt behålla en Ebit-marginal om 15 – 20 procent. Av årets resultat ska dessutom 30 – 50 procent delas ut till aktieägarna. Senaste två åren har bolaget lämnat en utdelning om 1,5 kronor vilket på dagens kurs motsvarar en direktavkastning på nästan 7 procent.

Under tredje kvartalet uppgick den valutajusterade nettoomsättningen till 109 miljoner kronor och var i linje med samma period förra året. Detta var också i linje med årets tre första kvartal där den valutajusterade nettoomsättningen var svagt negativt jämfört med motsvarande period förra året.

För helåret 2021 lyckades Qleanair visa på en rörelsemarginal på över 18 procent. Med en väsentligt försämrad rörelsemarginal under andra kvartalet i år och en rörelsemarginal på nästan 16 procent under tredje kvartalet i år ligger rörelsemarginalen på rullande tolv månader på 14 procent efter tredje kvartalet i år. Den försämrade rörelsemarginalen i andra kvartalet förklarades av ökade satsningar inom försäljning och utveckling. Ska bolaget lyckas med försäljningen inom Air Cleaners och Cleanrooms är det dock rimligt att anta att kostnaderna för försäljningen kommande period kan pressa rörelsemarginalen något.

Orderingången i tredje kvartalet ökade med 3 procent och uppgick till 92 miljoner kronor. Värt att notera var den relativt höga orderingången från USA - som fortfarande är en liten del av den totala försäljningen. USA stod för 20 procent av den totala orderingången som bland annat bestod av större ordrar på Cleanrooms till privata sjukhus. Även orderingången i Japan var fortsatt stark med två stora ordrar av Air Cleaners till kontorslandskap.   

Orderingång per geografi

Det makroekonomiska läget säger bolaget har påverkat orderingången i Europa där framförallt större affärer försenas och kunderna tenderar att vara mer avvaktande.

Nettoskulden per utgången av tredje kvartalet var drygt 180 miljoner vilket ger en relation på 0,9 mot det egna kapitalet. Enligt kreditgivarnas villkor får nettoskuldsgraden i relations till det egna kapitalet uppgå till maximalt 2,5.

Efter årets kursfall på cirka 65 procent och en fortsatt lönsam affär har värderingen i Qleanair kommit ner betydande. Den låga värderingen är hittills inte förvånande med en kärnaffär bestående av rökbås och en avsaknad av tydlig tillväxt i övriga affären. P/e-talet på dagens cirka 9 skulle dock sjunka betydligt om bolaget lyckas nå sina finansiella mål på medellång sikt om en tillväxt på 10 procent och en rörelsemarginal i intervallet på 15 – 20 procent. Att Qleanair har kapaciteten att nå sina finansiella mål återstår dock att bevisa.

I tabellen nedan har vi utgått från bolagets egna tillväxtmål om 10 procent utifrån nettoomsättningen på rullande 12 månader och en rörelsemarginal om 17,5 procent. Hittills har de inte lyckats nå målen och tabellen ska därför ses som ett räkneexempel. 

  2021 R12, kvartal 3 2023e 2024e
Omsättning 450 453 498 550
Rörelsemarginal, % 18,5 14,2 17,5 17,5
Rörelseresultat 83 64 87 96
EV/EBIT   8,3 6,1 5,5

Källa: Börsdata/Placera

Även om Qleanair fått en del större ordrar både gällande både Air Cleaners och Cleanrooms finns det ännu ingen tydlig trend som visar på att de nya affärsområde kan lyfta hela tillväxten och på så sätt få fart på aktien. Det är dessutom svårt att bedöma hur långt efterfrågan på rökbås sträcker sig i framtiden och skulle trenden i efterfrågan vika gällande Qleanairs kärnaffär blir nog börsen snabbt ännu mer pessimistisk.

Den låga värderingen gör aktien intressant men vi väntar på sidlinjen och ser gärna att trenden pekar tydligare med risken att missa den eventuella initiala uppgången i aktien.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
QleanAir Neutral 23,55 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -