Trenden talar för hälsovårdsfonder

Fondanalys Hälsovårdsfonder klarade det turbulenta fjolåret relativt bra. Historiskt har fondkategorin överpresterat mot den breda aktiemarknaden. Vill du diversifiera med hälsovårdsfonder lyfter Placera fram två favoriter.

Hälsovårdssektorn växer med hjälp av strukturella trender. En allmänt stigande levnadsstandard i världen i kombination med allt äldre befolkning, är något som skapar ett ökat behov av hälsovård.

I spåren av en stigande levnadsstandard får vi fler så kallade välfärdssjukdomar som övervikt, högt blodtryck och diabetes. Flera länder på tillväxtmarknaderna, inte minst de folkrika länderna Kina och Indien genomför satsningar på bättre hälso- och sjukvård. Det skapas statliga sjukförsäkringar och förbättrad tillgång på avancerad sjukvård.

Hälsovårdssektorns andel av BNP i Kina och Indies ligger på fem respektive fyra procent, men andelen stiger fort vilket skapar en betydande potential. Snittet hos OECD-länderna ligger på 12 procent. USA som spenderar mest har en andel nu på hela 18 procent.

De senaste 15 åren har den globala hälsovårdssektorn avkastat över 300 procent, vilket är betydligt mer än globalt aktieindex som landar på 139 procents uppgång.

Det är särskilt intressant att överavkastningen skapats till en lägre risk mätt som standardavvikelse. Det är inte ovanligt att hälsovårdsbolagen har en premievärdering jämför med globalt aktieindex. Historiskt har den pendlat mellan 3 och 5 p/e-tals enheter. Under en period för några år sedan handlades sektorn med rabatt.

Nu handlas hälsovårdssektorn med en premie på 2,5 p/e-talsenheter på 2023 års vinster. Men lägg till att hälsovårdssektorns vinster växer snabbare, 19 procent mot 12 för globalt aktieindex, så framstår premievärderingen som normal.

Det jag gillar med hälsovårdssektorn är att den erbjuder en bra tillväxt och en icke-cyklisk exponering. Tillsammans med hög innovationshöjd, nya produktlanseringar, hög förvärvsaktivitet och en stark demografisk strukturell trend bör det vara en attraktiv placering för den långsiktige investeraren.

Hälsovårdssektorn är en komplex sektor som ställer höga krav på en investerare för att lyckas över tid. På många sätt är det en styrd marknad, med en uppsjö av regler och krav som man måste känna till.

Det är dock en dynamisk och volatil sektor med goda investeringsmöjligheter. Det är också en tillväxtsektor med många undervärderade bolag. Potentialen är därmed hög för kunniga investerare.

För den som vill investera är utbudet av läkemedelsfonder brett. Vill du inte leta efter hälsovårdsaktier själv kan det kan vara läge att ta rygg på en fondförvaltare som gör jobbet. Placera har hittat två aktivt förvaltade hälsovårdsfonder.

Jag har inte med två av de populäraste hälsovårdsfonderna, Handelsbanken Hälsovård Tema eller Swedbank Robur Healthcare, då båda fonderna relativt nyligen genomfört förvaltarbyten som inte har tillräckligt lång historik.

BGF World Healthscience A2 förvaltas av Erin Xie sedan april 2011. Till sin hjälp sedan sommaren 2020 har hon förvaltarkollegorna Jeff Lee och Xiang Liu. De assisteras av sex analytiker.

Erin Xie, Jeff Lee och Xiang Liu

Fonden investerar i läkemedels- och hälsovårdsbolag över hela världen. Teamets investeringsmandat är brett. De gör först en marknads- och branschanalys som bygger på den regulatoriska miljön för att se vilka delar av sektorn som har bäst tillväxtdynamik.

Efter det genomförs en bolagsanalys av bolagens potential utifrån innovativa produktpipelines, befintlig produktportfölj och värdering. Man bedömer ledningens styrkor och svagheter, ser på recepttrender för produkterna, patentsituationen och konkurrenter.

Beroende på företagets mognad och om det är ett produkt- eller tjänsteföretag applicerar man relevanta värderingsmått som p/e-tal, pris/försäljning, fritt kassaflöde och direktavkastning.

Investeringsprocessen mynnar ut i en aktiv portfölj på runt 100 bolag. Fonden är koncentrerad och de tio största investeringarna utgör vanligtvis omkring 40 procent av fondförmögenheten.  Fondens karaktär är nu mer försiktigt än den varit de senaste åren.

För en dedikerad hälso- och sjukvårdsstrategi är denna portfölj relativt väldiversifierad eftersom den investeras i ett antal undersektorer, och därför är mindre beroende av ett visst område på marknaden för att driva bättre resultat.

Läkemedelstillverkare är största undersektorn på 37 procent, vilket är en undervikt mot index. Näst störst är sjukvårdsförsäkringar på 18 procent och medicinteknik är tredje största området på 16 procent. De två sista undersektorerna är i nivå med vikten i index.

De tio största innehaven väger knappt 42 procent. Tyngst i fonden är amerikanska United Health Group följt av Johnson & Johnson. Fonden en liten övervikt i United Health Group jämfört med index och neutral till Johnson & Johnson.

Tio största aktieinnehaven 
Aktier i %
United Health Group 7,2
Johnson & Johnson 6,1
AstraZeneca 4,6
Eli Lilly 4,3
Merck & Co 4,0
Roche Holding 3,3
Pfizer 3,2
Novo Nordisk 3,0
Thermo Fishcer Scientific 3,0
AbbVie 2,9
Källa: Blackrock 41,7

 

Fondens störst bet är i stora etablerade bolag. Bara två bolag väger mer än 5 procent och inget innehav väger mer än 7,2 procent. Tredje största innehav är svenska-brittiska Astrazeneca, vikten i fonden är 4,6 procent och en klar övervikt mot index.

Storleken på innehaven faller ganska snabbt för de tio bolagen utanför topp tre. Här varierar vikten från 4,6 procent till 2,9 procent.

I många av de mer riskfyllda innehaven i mindre etablerade forskningsbolag har fonden positioner på runt en halv procent. Det ger en bra och balanserad riskspridning.

Den amerikanska närvaron i fonden är stor på drygt 76 procent. Schweiz är näst största land på 7 procent. Fonden har en tydlig vinkling mot stora bolag som utgör 84 procent, resterande del består av medelstora och småbolag. Fondens nuvarande värdering mätt som p/e-tal och pris/bokfört värde är lägre än index och snittet av fondkategorin.

Erin Xie har lyckats riktigt bra med förvaltningen. Det senaste året är fonden i toppen med 14 procents avkastning.

Även på längre sikt är fonden en riktig vinnare. Fonden har stigit med 100 procent de senaste fem åren, vilket är näst bäst i klassen och betydligt mer än kategorisnittets avkastning på 60 procent.

BGF World Healthscience A2   Kategori: Branschfond, läkemedel
Avkastning % 3 år 38,0 21,0
Avkastning % 1 år 13,7 4,0
Risk % 3 år 12,4 18,7
Betyg* 5  
Avgift%/år 1,8  
Rörlig avgift  nej  
Förvaltare: Erin Xie  
*Morningstar har 5-gradig skala Jeff Lee  
Källa: Morningstar 060123 Xiang Liu  

 

Det är en avkastning som levererats till en av de lägsta riskerna i Morningstars kategorisnitts för läkemedelsfonder. Risken mätt som standardavvikelse är 12,4 procent jämfört med 18,7 procent för kategorisnittet. Fonden har skapat en väldigt bra riskjusterat hög avkastning, vilket är en imponerande prestation.

Den årliga totala produktavgiften är 2,25 procent vilket är lägre än kategorisnittet. Fonden har fem stjärnor hos Morningstar. Fonden förvaltar idag runt 150 miljarder kronor.

Placera tycker spetsfonden BGF World Healthscience A2  är köpvärd för den långsiktige fondspararen.

DNB Health Care S är aktivt förvaltad sedan 2018 av Benedicte Kilander Bakke och sedan 2020 även av Rune Sand. 

Benedicte Kilander Bakke och Rune Sand

Investeringsprocessen består av en grundlig bolagsanalys. Fokus är lönsamma företag med ledande positioner inom tillväxtområden, och bolag som drar fördel av höga inträdesbarriärer för konkurrenterna.

Bolagets värdering är central i processen. Detta gör att många företag med spännande produkter inte kommer in i portföljen då aktievärderingen ofta är för hög. Fonden har ingen exponering mot företag som står och faller med en produkt, såsom bioteknikbolag i tidig utvecklingsfas.

Investeringsmandatet är brett. Fonden kan investera i läkemedels- och hälsovårdsbolag över hela världen och har inga begränsningar vad gäller exponering mot länder eller underkategorier. Målet är att ha en diversifierad portfölj med exponering mot de delsegment man tror på.

Fonden har en portfölj just nu på 40 bolag, men det varierar över tiden - mellan 25 och 50 bolag är normalt. Fonden är koncentrerad och de tio största investeringarna utgör vanligtvis omkring 50 procent av fondförmögenheten. 

Fonden har en lutning mot tillväxt- och kvalitetsbolag. Fonden består av 47 procent i läkemedelstillverkare, vilket är en undervikt mot fondkategorin. Näst största sektor är diagnostikbolag på 18 procent, följt av medicinteknik på 15 procent.

USA är det största landet med drygt 71 procent av investeringarna, vilket är en liten undervikt mot index och fondkategorin. Schweiz är näst största land på 11 procent, följt av brittiska bolag på 10 procent. Det är en klar övervikt för båda länderna.

Tio största aktieinnehaven 
Aktier i %
Johnson & Johnson 7,8
AstraZeneca 7,3
Eli Lilly 5,9
Roche Holding 5,8
Horizon Therapeutics 5,1
Lonza Group 4,6
Thermo Fishcer Scientific 4,6
Pfizer 4,5
United Health Group 4,0
Vertex Pharmaceuticals 3,7
Källa: Morningstar 53,3

 

Fonden utgörs till 71 procent av stora bolag, vilket är en undervikt mot index. Resten är medelstora bolag. Fonden tio största bolag väger 53 procent.

Amerikanska Johnson & Johnson är fondens största bolag på 7,8 procent följt av AstraZeneca på 7,3 procent. Amerikanska Eli Lilly är tredje största innehav på 5,9 procent.

Teamet har lyckats bra med förvaltningen. Fonden har stigit med 79 procent de senaste fem åren – till lägre risk än Morningstars kategorisnitt för hälsovårdsfonder. Den har klarat sig bra riskjusterat och levererat hög avkastning. Risken mätt som standardavvikelse är 13,1 procent jämfört med 18,7 procent för kategorisnittet.

DNB Health Care S   Kategori: Branschfond, läkemedel
Avkastning % 3 år 31,7 21,0
Avkastning % 1 år 17,1 4,0
Risk % 3 år 13,1 18,7
Betyg* 4  
Avgift%/år 1,8  
Rörlig avgift  nej  
Förvaltare: Benedicte Kilander Bakke  
*Morningstar har 5-gradig skala Rune Sand  
Källa: Morningstar 060123    

 

Den årliga avgiften är 1,35 procent, vilket är lägre än kategorisnittet. Fonden har fyra stjärnor hos Morningstar och förvaltar idag 4,3 miljarder kronor. Placera tycker DNB Health Care S är köpvärd för den långsiktige fondspararen.

Placera ser BGF World Healthscience A2 och DNB Health Care S som utmärkt komplement i en fondportfölj och rekommenderar en lång sparhorisont på mellan 3–5 år, med en mindre investering av den totala portföljen.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
BGF World Healthscience A2 Köp 661,48 -
DNB Health Care S Köp 151,85 -
Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -