Historiken talar för skuldsatt Bufab

Aktieanalys Efter flertalet förvärv de senaste två åren är skuldsättningen i Bufab hög. De långsiktiga konsekvenserna av coronapandemin ser ut att gynna bolaget som har en lång historik av att växa vinsten och bibehålla marginaler.

Det råder inget tvivel om att Bufabs historik präglas av kvalitet. Handelskoncernen har gjort en imponerande resa från att vara ett lokalt renodlat handelsbolag, till en global helhetsleverantör inom sin nisch. Värnamobolaget som grundades 1977 är verksamma inom C-parts vilket är alla mindre komponenter inom tillverkningsindustrin. Bufab köper själva in komponenterna från Asien och Europa men har även egen tillverkning för de mer avancerade komponenterna. Den egna tillverkningen sker i Sverige och Storbritannien.

I produktutbudet finns över 165 000 unika artiklar men typiska C-parts är skruvar, muttrar och fjädrar. Koncernen består idag av 45 dotterbolag och har verksamhet i 28 länder. Slutkunderna ryms inom flertalet olika branscher som exempelvis bygg-, fordons- och energisektorn. På kundlistan finns bolag som Scania, ABB, Assa Abloy och IKEA. Huvudägare med nästan 30 procent av kapitalet är det familjeägda bolagsgruppen Liljedahl Group.

Senast Placera skrev om bolaget var i maj 2020. Världen hade precis påbörjat återhämtningen efter coronapandemin och nedstängda fabriker dämpade efterfrågan på Bufabs produkter. Förutom en dämpad efterfråga fanns det dessutom en oro kring den relativt höga skuldsättningen. Trots det landade analysen i ett köp som visade sig vara lyckat då efterfrågan återhämtade sig snabbt och Bufab lyckades parera konsekvenserna från pandemin. Efter tre förvärv under 2021 och lika många under fjolåret är skuldsättningen fortsatt på relativt höga nivåer och istället för en pågående pandemi ligger nu oron snarare i en vikande konjunktur.

Komponenterna som Bufab säljer är en väldigt liten del av den direkta totalkostnaden för kundens produkter. Istället är de indirekta kostnaderna kopplade till komponenterna höga då leverantörerna är många och volymerna stora. Genom att erbjuda en helhetshetslösning med allt från kvalitetssäkring till logistik kan Bufabs kunder fokusera på sin kärnverksamhet och överlämna fullständiga hanteringen av C-parts till Bufab.

I spåren av pandemin med allt mer komplexa leverantörskedjor har Bufab sett en ökad efterfrågan på helhetslösningar gällande hantering av C-parts. Förutom vikten av rätt utformning och hög kvalitet har leveranssäkerhet av komponenterna en avgörande roll för Bufabs kunder.

Under 2021 presenterades nya finansiella mål som sträcker sig till 2025. Målsättningen är att omsättningen ska växa i genomsnitt med 10 procent och samtidigt ska rörelsemarginalen (EBITA) landa på 12 procent senast 2023. Gällande skuldsättningen är målsättningen att nettoskulden i relation till rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ska ligga mellan 2 till 3x.

I senaste rapporten rapporterade Bufab en nettoomsättning på 2 122 (1 425) miljoner kronor. Den största delen av tillväxten kom från tidigare förvärv och den organiska tillväxten var 9 procent. En stor del av den organiska tillväxten förklaras av höjda priser mot kund. Samtidigt landade rörelseresultatet (EBITA) på 272 (164) miljoner kronor vilket motsvarade en marginal på nästan 13 procent. Den organiska tillväxten för de första nio månaderna under 2022 var 16 procent och EBITA-marginalen på 12 procent. Orderingången för de nio första månaderna 2022 var i linje med nettoomsättningen.

Majoriteten av den organiska tillväxten kom från de segmentet som benämns som West (Bl.a. Tyskland och Frankrike) och UK/North America där USA är en viktig marknad. Inom UK/North America gjorde även Bufab sitt största förvärv någonsin, när de i våras köpte TIMCO, Storbritanniens ledande återförsäljare av C-parts inom byggindustrin.

I takt med den ökade organiska tillväxten och längre ledtider har varulagret svällt och påverkat kassaflödet negativt. Bolagets nytillträdde VD Erik Lundén säger att de nu ser hur ledtiderna minskar och att kassaflödet förväntas förbättras i fjärde kvartalet för att sedan gradvis förbättras framöver.

Efter senaste tidens förvärv som i huvudsak betatalats via kreditfaciliteter har skuldsättningen ökat. Per utgången av tredje kvartalet 2022 var skuldsättningen i relation till EBITDA (resultat före avskrivningar) på 3,4 vilket kan ställas mot bolagets egna mål om en relation på 2 till 3 gånger EBITDA. Beräknas dock helårsintjäningen för tidigare förvärv sjunker skuldsättningen i relation till EBITDA till 2,8 vilket fortfarande är i det högre intervallet av bolagets mål.

Bufab har lyckats öka omsättningen och vinsten per aktie både genom förvärv och organisk tillväxt. Sett till rullande 12 månader har de lyckats mer än dubbla vinsten per aktie mot 2019. Visserligen är dessa år präglade av gynnsamma marknadsförhållanden men sedan 2014 är trenden i vinst per aktie positiv och marginalerna stabila. Det ska dock nämnas att vi under denna period haft fallande räntor och Bufab under perioder varit relativt högt skuldsatta.

Vinsttillväxten har även satt avtryck i aktien som steg kraftigt under 2021, och nådde rekordnoteringen strax över 460 i början på 2022. Aktien har sedan dess nästan halverats och är ner cirka 35 procent på ett år vilket också resulterat i en rimligare värdering.

Kursgraf - tre år

De analytiker som täcker Bufab förväntar sig enligt Factset att vinsten ökar något på innevarande år och landar på 16,8 kronor, vilket värderar aktien till P/e 14,5 och förväntas sjunka till 13,5 till nästa år (2024). Man bör dock ta hänsyn till den höga skuldsättningen och se till bolaget på skuldfri basis, som då uppgår till cirka 13 miljarder och EV/Ebita-multipeln till cirka 13 på prognoserna för 2023.

  2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E
Nettoomsättning  4 348 4 756 5 878 8 450 8 400 8 700
Bruttomarginal, % 27,2 26,3 27,9 28,3 27,8 28
Rörelsemarginal (EBITA), % 8,8 10,1 11,8 12,2 11,6 11,8
Resultat per aktie, SEK 6,8 8 12,6 16,3 16,8 18,4

Källa: Factset

Att estimera framtida konjunkturer är alltid utmanande, även om vi kan konstatera att utsikterna är svaga. Dock går det med säkerhet att konstatera att räntorna är betydligt högre än för ett år sedan, vilket talar emot en högre skuldsättning. Förutom ökade räntekostnader minskar möjligheterna att göra bra förvärv och därmed skapa fortsatt tillväxt.

Bufab har genom historiska förvärv lyckats bredda sitt kundsegment vilket gjort bolaget motståndskraftigare vid en vikande konjunktur. Det breda kundsegmentet i kombinationen med ett utökat erbjudande som fullserviceaktör bör också fortsätta tala för att Bufab lyckas fortsätta växa vinsten även om det sker i en mildare takt än tidigare. Den starka huvudägaren i form av Liljedahlsgruppen är också en klar fördel vid en betydligt försämrad konjunktur och nyemissionsrisk. Med dagens värdering och Bufabs historik tycker vi aktien är en attraktiv investering och väljer därför att sätta köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Bufab Köp 248,00 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -