Tre intressanta serieförvärvare

Aktier Under 2022 fick många serieförvärvare rejält med stryk. Placera har valt ur tre serieförvärvare som kan vara värda att lägga på bevakningslistan och analysera djupare.

I Sverige finns det ett antal serieförvärvare som på lång sikt har klått börsen med råge. Exempelvis har vi mjukvarugruppen Vitec och teknikkoncernen Lagercrantz. 

En serieförvärvare (även kallad compounder) är ett bolag vars affärsmodell går ut på att förvärva företag. Förvärven sker frekvent och de förvärvande bolagen är oftast små i förhållande till hela koncernens storlek. Genom att bilda en grupp av bolag kan synergieffekter uppstå via exempelvis gemensamma inköp etc. 

Serieförvärvare kan finansiera sina förvärv på olika sätt. Vissa använder sig av egengenererade kassaflöden och lån. Inom denna kategori hittar vi exempelvis Carl Bennets Lifco. Andra serieförvärvare betalar, förutom med pengar, även med hjälp av sina egna aktier (aktiekursen blir en slags valuta) och under hypeåret 2021 var denna finansieringstyp vanlig. Under hypen var exempelvis VVS-koncernen Instalco och gamingbolaget Embracer aktiva med att erbjuda aktier till de förvärvade bolagen. Detta alternativ blir mindre attraktivt när aktiekursen faller. 

De allra flesta serieförvärvare använder sig även av tilläggsköpeskillingar. Vilket innebär att säljaren av det uppköpta bolaget inte endast får pengar vid försäljningstillfället utan även efter några år. Detta baserat på om bolaget, under en viss period, lyckas uppfylla finansiella mål som köparen sätter upp. 

Serieförvärvare kan ofta göra multipelarbitrageaffärer. Följande exempel är påhittat och förtydligar vad multipelarbitrage innebär. Börsnoterade Invest handlas till p/e 10 och koncernen har en årsvinst på 100 miljoner kronor vilket ger ett börsvärde på 1 miljard kronor. Invest förvärvar sedan tandvårdsbolaget Ludvigs dentalutrustning AB, som har en årsvinst på 10 miljoner kronor, till en p/e-multipel på 5. Köpeskillingen för Ludvigs dentalutrustning AB uppgår således till 50 miljoner kronor. 

Parterna tar i hand och affären går igenom. Det sammansatta bolaget får behålla Invest-koncernens tidigare p/e-tal på 10. Vinsten som Ludvigs dentalutrustning AB genererar adderas in i Invest och nu uppgår det sammansatta bolagets vinst till 110 miljoner kronor. Men eftersom p/e-talet fortfarande ligger på 10 så uppgår börsvärdet till 1,1 miljard kronor. Det har nu alltså uppstått 50 miljoner kronor i börsvärde genom ett så kallat multipelarbitrage. Detta eftersom Ludvigs dentalutrustning AB värderas upp på börsen när de slagits ihop med Invest. 

Det finns ett flertal intressanta serieförvärvare på börsen, en av dem är kanadensiska Constellation Software. Constellation har ett börsvärde på 37 miljarder dollar och aktien är upp 15 procent på ett års sikt. Constellation Software grundades 1995 av den före detta riskkapitalisten Mark Leonard som än idag är både VD och ordförande för bolaget. Trots att Constellations aktiekurs gått väldigt bra har Leonard hållit sig bort från rampljuset. Mark Leonard har bara gjort ett fåtal intervjuer och det finns inte många journalister som lyckats knäppa bilder på honom. Bolagets huvudkontor ligger i Toronto och ev/ebita-multipeln baserat på rullande tolv månader uppgår till 23. 

Mark Leonard

Constellation Software är en serieförvärvare inom nischen VMS (Vertical Market Software) vilket innebär mjukvaruföretag som är verksamma inom nischade branscher. Det kan exempelvis handla om mjukvara till bowlinghallar. Allt som oftast är kunden beroende av mjukvaran och i allmänhet är byteskostnaden för kunden väldigt hög. Kassaflödet som Constellation erhåller från sina bolag återinvesteras i nya VMS-företag. 

Något som sticker ut i Constellation Software är deras incitamentsprogram. Constellation ger en kontantbonus till sina anställda som är baserat på viktiga nyckeltal där exempelvis ROIC (avkastning på investerat kapital) är ett av dem. Bonusen som den anställde får måste användas till att köpa Constellation Software-aktier över börsen. 

Placera tycker att historiken, VMS-marknaden och incitamentsprogrammet gör Constellation till en intressant aktie.  

Svenska Indutrade startade sin förvärvsresa 1978 och idag finns över 200 bolag inom koncernen. Indutrade har ett börsvärde på 85 miljarder kronor och aktien är ner runt två procent på ett år. Koncernen köper nischade industriteknikbolag som drivs vidare i en decentraliserad struktur och de genererade kassaflöderna återinvesteras kontinuerligt i nya bolag. Genom både organisk och förvärvad tillväxt ska försäljningen, över en konjunkturcykel, öka med 10 procent per år och ebita-marginalen ska uppgå till minst 14 procent. Indutrades största ägare är investmentbolaget Lundbergföretagen som har över 25 procent av aktierna. Baserat på rullande tolv månader landar ev/ebita multipeln på 23. 

Indutrades historik genomsyras av kvalitet och att ha Lundbergföretagen som storägare känns stabilt. Aktien är en kandidat till den långsiktiga portföljen. 

En joker i listan är den lilla industrigruppen Teqnion som har ett börsvärde på strax under 2,5 miljarder kronor. Bolaget startades 2006 och medgrundaren Johan Steene är än idag VD för Teqnion. Investmentbolaget Spiltan är näst största ägare med en andel på 11 procent av aktierna och på fjärde plats kommer Steene med en post som motsvarar nästan 6 procent. 

Teqnions dotterbolag från senaste kvartalsrapporten 

Gruppen köper upp företag inom olika industrinischer och idag består koncernen av 24 dotterbolag. Målet är att dubbla vinst per aktie var femte år och nettoskulden i förhållande till ebitda får inte överstiga 2,5. På rullande tolv månader ligger ev/ebita multipeln på 19 och aktien är upp 15 procent på ett års sikt. 

Teqnion är ett spännande bygge att följa och bolagets fokus på långsiktighet är något som Placera gillar. En av riskerna i caset är att gruppen blir för spretig då de förvärvade bolagen är verksamma inom olika branscher. För att kunna motivera ett köp aktien gäller det att tro på Steenes visioner. 

Värderingarna i bolagen ovan kan anses vara höga, speciellt om en rejäl lågkonjunktur kommer.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -