Marginaltillväxten avgörande för AAK

Aktieanalys Med investmentbolaget Melker Schörling AB som huvudägare har AAK haft en lång och lyckosam resa på börsen. Senaste tio åren har präglats av en konsekvent vinsttillväxt.

Det som idag är AAK (AarhusKarlshamn) har mer än 150 års historia. Redan 1871 grundades Aarhus Palmekaarnefabrik i Århus, som genom palmkärnor tog fram palmolja, vilket användes i flera industrier. I slutet på 1800-talet byttes namnet till Aarhus Oliefabrik och huvudsakliga verksamheten var då framställning av margarin. Aarhus Oliefabrik blev en global succé och i mitten på 40-talet stod bolaget för 10 procent av Danmarks totala export.

Karlshamn AB grundades i början på 1900-talet och producerade sojamjöl för djurfoder. Ur sojabönorna framställdes även sojaolja som kunde användas i andra produkter. Under 30-talet köptes Karlshamn AB av Kooperativa Förbundet och fettet användes då i margarintillverkningen. Strax efter millennieskiftet förvärvade investmentbolaget Melker Schörling samtliga aktier av Kooperativa Förbundet. År 2005 slogs Aarhus och Karlshamn ihop och bildade då AAK.

Ett år efter sammanslagningen noterades AAK. Idag är Melker Schörling fortfarande huvudägare med 30 procent av kapitalet. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Large Cap-lista och börsvärdet uppgår till nästan 50 miljarder kronor.

Med över 20 produktionsanläggningar runt om i världen, köper AAK in råvaror för att sedan förädla och sälja vidare till olika producenter av livsmedel och konsumentvaror. Produkterna används i exempelvis Choklad, bröd och ost för att förhöja smaker, förbättra konsistensen och öka hållbarheten. Förutom att produkterna används till olika livsmedel, säljer AAK även växtbaserade ljusvaxer och växbaserade ingredienser för exempelvis kosmetika och hårvård.

Bolaget består av tre affärsområden: Food Ingredients, Chocolate & Confectionery Fats och Technical Products & Feed. Food Ingredients är största affärsområdet och står för cirka 60 procent av den totala försäljningen. Inom detta område säljs produkterna till bland annat kunder inom bageri, mejeri och växtbaserade livsmedel.

Chocolate & Confectery, står för cirka 30 procent av den totala försäljningen och produkterna säljs främst till kunder inom konfektyr. Inom detta affärsområde sker även försäljning till kunder inom kosmetik. Det minsta affärsområdet Technical Products & Feed, står för cirka 10 procent av försäljningen och där ingår produkter till exempelvis ljus eller djurfoder.

Nästan all försäljning sker inom Europa och Nord- och Sydamerika medan Asien fortfarande är en liten marknad.

Marknaden som helhet växer inte med någon rekordfart, utan beräknas växa med cirka 3 procent per år. Bolaget har som ambition att växa mer än marknaden som helhet och samtidigt förbättra rörelseresultatet i genomsnitt med 10 procent per år. Både inköpen och försäljningen påverkas mycket av råvaruprisernas rörelser och AAK rapporterar därför främst förändringen i volym och vilken marginal de lyckats skapa på volymerna.

Palm- och rapsolja är viktiga insatser för AAKs produkter. Under slutet på 2021 och stora delar av 2022 skenade priserna på råvarorna. Sedan slutet på 2022 har det dock skett branta fall i priserna, även om de ännu inte normaliserats kring tidigare nivåer.

Sedan 2018 har det inte skett några större förändringar (bortsett från kv2 2020) gällande försäljningsvolymerna utan vinstökningen per aktie kommer främst genom effektiviseringar och kostnadsbesparingar.

I rapporten för fjärde kvartalet var den totala volymförsäljningen på 571 000 ton, vilket innebar en volymnedgång om 6 procent, jämfört med motsvarande period 2021. Trots den minskade volymen lyckades AAK öka det valutajusterade rörelseresultatet till 778 (659) miljoner kronor, vilket motsvarar en tillväxt om 14 procent. Framförallt förbättrades kassaflödet under kvartalet, vilket förklarades av lägre råvarupriser i slutet på året.

Den något lägre volymen förklaras bland annat av att AAK valt att lämna den ryska marknaden. I samband med att bolaget lämnade ryska marknaden uppstod en engångskostnad på 350 miljoner kronor som belastar rörelseresultatet för 2022.

För helåret 2022 föreslogs en utdelning om 2,75 kronor vilket innebär en direktavkastning om cirka 1,5 procent. Sett till balansräkningen uppgår nettoskulden till nästan 6 miljarder. Nettoskulden i förhållande till rörelseresultatet för avskrivningar (EBITDA) på rullande tolv månader uppgår till 1,7.

Aktien har rört sig någorlunda sidledes senaste tre åren. Förra året när många av börsens aktier noterade kraftiga nedgångar höll dock AAK-aktien emot bra med en nedgång om cirka 9 procent.

De analytiker som täcker bolaget räknar med en något lägre omsättning under året för att sedan öka igen under nästa år. Med förbättrade marginaler förväntas vinsten fortsätta växa med låga procenttal.

  2022 2023e 2024e
Nettoomsättning, MSEK 50 400 48 600 50 400
Rörelsemarginal, % 5,8 6,4 6,7
EPS* 8,4 8,6 9,4
P/e-tal 22 21 19
Källa: Factset/Årsredovisningar      
*Exklusive jmf. poster      

 

Med exponering mot livsmedelsindustrin är aktien av defensiv karaktär och AAK har snarare växt vinsten konsekvent, än snabbt. Precis som börsen är beredd att betala höga multiplar för bolag med hög vinsttillväxt, är det inte ovanligt att börsen betalar höga multiplar för stabilitet i intjäningen. Justerat för jämförelsestörande poster handlas AAK på ett P/e-tal runt 22 för innevarande år. Det är inte lågt, men inte heller skrämmande högt för ett bolag som AAK.

Börsen lär fortsätta betala en relativt hög prislapp för stabiliteten i AAK. Dock bör investerarna inte förvänta sig någon multipelexpansion eller kraftigt ökande försäljningsvolymer. Aktiens framtida prestation hänger mycket på hur väl bolaget lyckas förbättra marginalerna kommande åren. AAK har inte hängt med i den kraftiga inledningen på året och vid en lång och defensiv placeringsinriktning tror vi att aktien kan vara värt ett köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
AAK Köp 178,05 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -