Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) hade en positiv utveckling under måndagen och stängde på 861 punkter, vilket motsvarar en uppgång på 1.48 procent. Indexet vände därmed upp efter sex dagar med nedgång. Indexet brutit upp genom motståndet vid 826 punkter samt fått köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation (IHS) som signalerar om fortsatt uppgång. Investtechs trendalgoritm har identifierat en stigande trend på medellång sikt. Robustheten i signalvärdet kan dock anses begränsat i nuläget då algoritmen svänger från en dag till annan - från fallande trend till stigande. 826 punkter har ombildats till en ny stödnivå efter brottet medan 910 punkter utgör närmaste motståndsnivå.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 54. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 56. Vi har därmed i stort sett jämvikt mellan optimister och pessimister på kort- och lång sikt.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 230 köp och 57 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 80 procent. Köpandelen på årsbasis är 83 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Stockholmsbörsen är samlat sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Den högvolatila aktien Awardit som erbjuder belöningssystem som t.ex. kundklubbar, lojalitetsprogram ser tekniskt positiv ut. Kursen utvecklas i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt.

På senare tid har det identifierats två köpsignaler från kursformationer (REC och DB gröna pilar) och formationerna signalerar en fortsatt utveckling i samma riktning.

Kursen har även brutit upp genom motståndet vid cirka 146 kronorsom därmed har ombildats till en ny stödnivå. En starkt positiv volymbalans indikerar att volymen varit högre på uppgångsdagar och lägre på nedgångsdagar, något som bekräftar den positiva trendbilden. RSI-värdet är över 70 efter en god kursuppgång de sista veckorna. Aktien har ett starkt positivt momentum och ytterligare uppgång indikeras enligt Investtechs forskningsresultat på överköpta aktier.

Awardit är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader). OBS: Bolaget förväntas presentera sin årsrapport den 24 februari. Marknadens realtioner kan snabbt förändra den tekniska bilden.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Igår måndag presenterade industrikoncernen Teqnion sin senaste årsrapport som marknaden reagerade mycket positivt på. Kursen utvecklas innanför en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt, vilket signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat.

Den 23 januari i år identifierades även en köpsignal från en rektangelformation (REC) som signalerar en fortsatt utveckling i samma riktning. Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras och vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 146 kronor. RSI-värdet är över 70 och aktien har ett starkt positivt momentum.

Teqnion är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Igår måndag presenterade investmentbolaget Ratos sin senaste årsrapport som marknaden reagerade mycket negativ på. Trendbilden i aktien talar sitt tydliga språk där investerare under det senaste 18 månaderna sålt aktier till lägre och lägre nivåer och kursen har därmed utvecklats i en fallande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt.

Kursen har även brutit ned genom sista stödnivån vid cirka 41.50 kronor som därmed har ombildats till en ny motståndsnivå. Det är särskilt i fallande trender som motstånd visar uppsidan i aktien. Om det samtidigt är få eller inga stöd under som i Ratos B anses nedsidan vara stor.

Ratos B är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

 

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

 

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -