Nibe fortsätter att imponera

Aktieanalys Värme- och energieffektiviseraren Nibe fortsätter att uppvisa en starkt organisk tillväxt. Den senaste rapporten överraskade marknaden med råge. Aktien är rekorddyr men den underliggande strukturella tillväxten är starkare än någonsin.

Nibe har haft en börsresa som få bolag kan matcha både internationellt och i Sverige. Bolaget från Markaryd noterades på Stockholmsbörsen 1997 bland börsens småbolag. Efter en kursuppgång på närmare 45 000 procent och fyra aktiesplittar senare, hör nu Nibe till Stockholmsbörsen största pjäser med ett börsvärde på närmare 250 miljarder kronor.

När min kollega Martin Blomgren summerade den senaste rapportperioden för Stockholmsbörsen tungviktare, de 30 största bolagen som ingår i OMXS 30 Index, hamnade Nibe som nästa bästa bolag. Vinsten kom in 16 procent bättre än förhandstipsen från analytikerna.

Nibe har gynnats av energiomställningen från fossila bränslen till miljövänliga värmepumpar. En strukturell trend som växt sig allt starkare det senaste året i spåren på klimatförändringen och kraftigt förstärkts efter Rysslands invasion av Ukraina.

Nibes Gerteric Lindquist har varit vd sedan 1989. Han hör till en av Stockholmsbörsens mest framgångsrika ledare och blivit osannolikt rik på Nibes börsresa – Men Placera gillar bolag av kött och blod. Han och ledningsgruppen har utvecklat Nibe från ett lokalt bolag till ett globalt bolag.

Det största affärsområdet är Climate Solutions. Affärsområdet inkluderar värmepumpar, varmvattenberedare, luftkonditionering, ventilation, värmeåtervinning och solceller. Kunderna återfinns i både småhus, flerbostadshus och kommersiella fastigheter.

Climate Solutions är också mest lönsamt och har vuxit med höga tvåsiffra tillväxttal under många år. Under 2022 växte omsättningen hela 29,6 procent till 26 miljarder kronor, varav förvärvad andel var 3,7 procentenheter.

Rörelsemarginalen ökade till 16,6 procent men innehåller jämförelsestörande poster och utan dessa landade rörelsemarginalen på 16,2 procent jämfört med 16,1 procent under 2021. Trenden de senaste åren har varit stark med en ständigt förbättrad rörelsemarginal.

Efterfrågan präglas av ett kraftigt ökade intresse för att spara energi dels hitta fossilfria alternativ till naturgas och olja. Den ryska invasionen av Ukraina har ytterligare förstärkt medvetenheten i Europa om att minska beroendet av fossila bränslen.

Näst största affärsområde är Elements som också växer snabbt, men med större variationer år mot år. Nibe Elements har ett brett utbud av komponenter som erbjuder intelligenta lösningar för uppvärmning och styrning för optimal energiåtgång.

Affärsområdet ökade omsättningen med 29,7 procent till 10,9 miljarder kronor under 2022. Även här gömmer sig en del förvärv, den underliggande tillväxten var 27,8 procent. Rörelsemarginalen är lägre än Climate Solutions och landade på 10,3 procent.

Produkterna omfattar värme, elementprodukter, styrning för optimal energiåtgång samt produkter inriktade på tåg, vind, fordon och medicinteknik. Kunderna finns inom ett flertal marknadssegment, allt ifrån producenter av högspecialiserade industrisystem till producenter av konsumentprodukter.

Det minsta affärsområdet är Stoves som inkluderar ved-, el- och gaskaminer. Det växte snabbast under fjolåret med hela 31,5 procent, den organiska tillväxten landade på 26,1 procent. Omsättningen uppnådde för första gången 4 miljarder kronor. Rörelsemarginalen ligger mellan de två övriga på 13, 7 procent.

Att Nibe är att globalt bolag ser man på intäktsfördelningen. Norden står för 22 procent, en andel som krymper allt mer. Europa är den största regionen på 46 procent och Nordamerikas andel är 27 procent. Resterande del på 5 procent hör till övriga länder.

Nibe 2022A 2023E 2024E
Omsättning, MSEK 40 071 46 957 52 579
Omsättningstillväxt, % 30,0% 17,2% 12,0%
Rörelsemarginal, % 14,6 15,3% 15,6%
Rörelseresultat EBIT, MSEK 5 863 7 185 8 209
Vinst före skatt 5 675 6 703 7 987
Nettovinst, MSEK 4 351 5 463 6 303
Vinst/aktie, SEK 2,2 2,7 3,2
Utdelning 0,7 0,8 0,9
Källa: S&P Global Market      

 

Enligt analysbolaget S&P Global Partners följer åtta analytiker bolaget. Intervallet för riktkurserna spänner från 75 kr till 146 kr och snittet hamnar på 118 kr vilket är i nivå med dagens kurs. Drygt hälften av analytikerna har behåll på Nibe, en har sälj och det finns två köprekommendationer.

Omsättningen spås växa med drygt 17 procent till 47 miljarder i år och tillväxten fortsätter med 12 procent under 2024. Det motsvarar en årlig tillväxt på 14,5 procent, vilket är i nivå med ledningens ambition om en fördubblad omsättning på 80 miljarder kronor om fem till sju år.

Rörelsemarginalen spås fortsätta öka från årets 14,6 procent till 15,5 procent 2024. Det skapar möjligheter att vinsten ökar snabbare än försäljningen. Nettovinsten förväntas öka till 6,3 miljarder kronor 2024 från 4,3 miljarder kronor 2022. Det motsvara en årligt tillväxt på 20,4 procent.

Delar av tillväxten har historiskt upprätthållits av en strategiska förvärv. Sedan nuvarande ledning tog över bolaget har cirka 60 bolagsaffärer genomförts av Nibe.

Under fjolåret förvärvade man 50 procent i italienska bolaget Argoclima en anrik tillverkare och distributör av värmepumpar och luftkonditioneringsprodukter. Ett viktigt förvärv för att öka närvaron i södra Europa.

I oktober förvärvades samtliga aktier i den tyska elementtillverkaren ELMESS-Klöpper Group. Det senaste förvärvet är skedde i januari 2023, då 65 procent av aktierna i det kanadensiska brasvärmebolaget Miles Industries förvärvades.

Genom att Nibe är verksamma i Nordamerika och Europa med en ganska bred verksamhet har det blivit allt enklare att hitta nya förvärvsobjekt.

Värderingen är hög, på 2022 års vinst landar p/e-talet på höga 55. Den faller till 44 på årets vinst och till 38 för 2024 års analytikerestimat. En anledning att Nibe-aktien bara har två köprekommendationer.

Nettoskulden i relation till ebitda-resultatet är 0,9 gånger ebitda-resultatet. Den är fallande och fortsätter nedåt i analytikernas prognoser. Om inga förvärv görs skulle skulden vara borta under 2025.

Men återigen är den strukturella trenden för energiomställningen starkare än någonsin, vilket talar för Nibe. Politiska beslut och subventioner på båda sidor Atlanten driver på omställningen och tillväxten.

Nibe skriver i rapporten att marknaderna i Europa har haft mycket god tillväxt under det gångna året. I Nederländerna, som har kommit långt i omställningen till fossilfria bränslen, har marknadsutvecklingen för värmepumpar varit fortsatt stark. Även den viktiga tyska marknaden har uppvisat en mycket stark tillväxt.

Den starka efterfrågan är en effekt av såväl de gynnsamma statliga bidrag som erbjuds för utbyte av befintliga olje- och gaspannor till energieffektiva och miljövänliga värmepumpar, som det akuta behovet av att bli mindre beroende av rysk olja och gas.

Den brittiska marknaden har också ökat i snabb takt genom de speciella subventioner som införts för att ställa om till fossilfria uppvärmningsalternativ. Samtliga nordiska marknader har också haft en tillväxt, vilket gynnar Nibe som har en marknadsledande position i samtliga länder i Norden.

Den nordamerikanska värmepumpsmarknaden för enfamiljshus har ökat, men inte i samma takt som i Europa. Det långsiktiga omställningsprogrammet som införts i USA och som gäller till 2033, Inflation Reduction Act, bedöms avsevärt gynna branschen för värmepumpar framöver.

Ira-programmet innebär betydande skattereduktioner för de som installerar berg-och markvärmepumpar i såväl enfamiljshus som i kommersiella fastigheter.

Efterfrågan på energieffektiva produktlösningar för kommersiella fastigheter ökar i såväl i Europa som Nordamerika.

Med en väl uppumpad värdering finns det inte mycket utrymme för misstag. Men historien visar på att köpa Nibe dyrt har varit mycket bättre än att inte äga det alls.

Den kompetenta ledningen i Markaryd styr ett av Sveriges mest välskötta bolag. Och lyckas man återigen dubbla omsättningen från dagens 40 miljarder kronor till 80 miljarder under de kommande fem åren, lär börskursen fortsätta norr ut.

vd Gerteric Lindquist

Ledningen har tidigare levererat i det lägre intervallet av den egna omsättningsprognos, nu senaste när omsättningen dubblades från 20 miljarder till 40 miljarder kronor. Det nåddes på fem år och målet skulle nås före 2025.

Med den omfattande energiomställningen i ryggen tror Placera att omsättningsprognosen nås inom fem år.

För den långsiktige investeraren med en investeringshorisont på minst fem år känns Nibe som ett spännande val för den som vill ha exponering mot den globala energiomställningen och vi ger köprekommendation.

För den mer spekulativa och kortsiktiga investeraren kan det vara läge att ta ner positionen om den blivit för stor i portföljen.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
NIBE Industrier B Köp 118,25 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -