Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) hade en positiv utveckling under måndagen och stängde på 853 punkter, vilket motsvarar en uppgång på 1.47 procent. Indexet har brutit upp genom motståndet vid 826 punkter samt fått köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation (IHS) som signalerar om fortsatt uppgång. Investtechs trendalgoritm har identifierat en stigande trend på medellång sikt, vars signalvärde stärks av en positiv volymbalans. 826 punkter har ombildats till en ny stödnivå efter brottet medan 886 punkter utgör närmaste motståndsnivå.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 39. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 51. Vi har därmed en försiktig övervikt av pessimister på marknaden på kort sikt, medan det på lång sikt är i stort sett jämvikt mellan pessimister och optimister.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 407 köp och 84 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 83 procent. Köpandelen på årsbasis är 82 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Stockholmsbörsen är samlat sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Aktiekursen till ADDvise Group (ADDVB) som specialiserat sig på utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter har brutit upp ur en närmast horisontell trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt.

En horisontell trend indikerar att marknaden är i balans. När kursen bryter upp är det ett tecken på ökad efterfrågan. Det finns ett överskott av köpare. Det kan bero på fundamentala nyheter. Särskilt om brottet sker på stigande volym indikerar brottet inledningen på en stigande trend och därmed vidare uppgång. En fortsatt stark utveckling indikeras enligt Investtechs forskningsresultat.

Motstånd saknas och vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 7.00 kronor. Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med RSI-värde över 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång.

ADDvise Group B är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till teknikbolaget INVISIO ser tekniskt positiv ut. Kursen utvecklas i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt som ett resultat av att investerarna har valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget.

Den 26 januari identifierades även en köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation (IHS) som signalerar en fortsatt uppgång. Kursen har även brutit upp genom motståndet vid cirka 204 kronor som därmed har ombildats till en ny stödnivå och mostånd saknas.

En positiv volymbalans indikerar att volymen varit högre på uppgångsdagar och lägre på nedgångsdagar vilket bekräftar den positiva trendbilden.

INVISIO är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Inför den kommande årsrapporten har den högvolatila aktien Vimian Group som är verksamma inom djurhälsa flera tekniska säljsignaler. Investtechs algoritmer har bland annat identifierat fallande trendkanaler på kursdiagrammen för kort- medellång och lång sikt. Investerare har alltså sålt aktier till lägre och lägre kurser och det har blivit ett ökat utbud med ett överskott av säljare, vilket tydligt ses på kursdiagrammet för medellång sikt som sträcker sig 18 månader tillbaka i tiden.

Kursen har även brutit ned genom sista stödnivån vid cirka 26.00 kronor som därmed har ombildats till en ny motståndsnivå. Om det är få eller inga stöd under anses nedsidan vara stor.

Vimian Group är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader). OBS: Bolaget förväntas presentera sin senaste årsrapport den 8 mars. Marknadens reaktioner kan snabbt ändra den tekniska bilden.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Trendbrott - i trendriktningen

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du värdera att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtech har också undersökt vad som hänt efter att trenden brutits genom att analysera kursutvecklingen efter att aktier på de nordiska börserna brutit trendkanaler på medellångsiktig kursgraf. Resultaten visar bland annat att aktier som brutit upp en stigande trendkanal i genomsnitt har fortsatt uppåt, och det i en högre takt än tidigare. Motsvarande har aktier som brutit ned från fallande trendkanaler presterat klart sämre än aktier inne i fallande trendkanaler.

Diagrammet visar att aktier med som brutit upp från stigande trendkanaler (blått diagram) tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier som brutit ned från fallande trendkanaler (rött diagram) tenderat att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om trendbrott här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -