Ska du också välja pensionsavtal?

Pension Är du 37 år eller äldre och tjänar över 44 375 kronor inom region eller kommun? Då kommer du och ungefär 145 000 andra behöva göra ett val som påverkar din framtida pension.

Mellan den 1 april och 31 maj kan de som uppfyller villkoren välja mellan att stanna i KAP-KL eller byta till AKAP-KR. Om du inte gör något val har du automatiskt kvar KAP-KL. I början av april kommer du få hem ett brev om det gäller dig.

Det här valet är krångligt värre, så låt oss börja med att reda ut några förkortningar och beloppsgränser.

Vad är AKAP-KR?

AKAP-KR är ett avgiftsbestämt pensionsavtal. Det betyder att arbetsgivaren betalar in 6 procent av din inkomst upp till 46 438 kr i månaden och 31,5 procent därutöver. Avsättningarna i AKAP-KR höjdes med 1,5 procentenheter från och med den 1 januari i år.

Vad är KAP-KL?

KAP-KL är både avgiftsbestämd och förmånsbestämd. Förmånsbestämd betyder att du är garanterad en viss procent av din lön och att arbetsgivaren betalar in så mycket pengar så att det räcker. Det är delen du tjänar över 46 438 kr i månaden som är förmånsbestämd.

”KAP-KL och AKAP-KL är två likvärdiga pensionsavtal, men som bygger på två olika principer för hur man tjänar in sin pension”, säger Anna Odhner, utredare av pensioner och försäkringar på SACO.

Den förmånsbestämda delen i KAP-KL bygger på att man har ett pensionslöfte från arbetsgivare att du ska få en pension som motsvarar en viss procent av vad du tjänar i slutet av ditt arbetsliv. I AKAP-KR sätter arbetsgivaren av pengar motsvarande en viss procent av lönen under hela karriären som förräntas och växer till din pension.

 

Anna Odhner

Vad har hänt med AKAP-KL?

AKAP-KR är det nya namnet på AKAP-KL efter att landsting (L) numera heter regioner (R).

Varför går just gränsen vid en månadslön på 44 375 kr i månaden?

Gränsen går vid 7,5 inkomstbasbelopp, vilket är 7,5 × 71 000 kr = 532 500 som dividerat med 12 (antal månader på ett år) blir 44 375 kr per den 31 december 2022.

Inkomstbasbeloppet räknas upp varje år, vilket betyder att nästa år kommer gränsen att vara något högre. Över brytpunkten får du inga avsättningar till den allmänna pensionen och därför blir avsättningarna till tjänstepensionen större över brytpunkten.

Hur vet jag om jag har rätt att få vara kvar i KAP-KL?

I början av april kommer du få besked från din arbetsgivare om du är kvar i KAP-KL samt om du har möjlighet att göra ett val att byta till AKAP-KR.

Är du född 1986 eller senare?

Är du född 1986 eller senare omfattades du redan innan årsskiftet av AKAP-KL kan inte välja och behöver inte göra någonting. Du kan glädjas åt 6-procentiga avsättningar upp till 46 438 kronor i månaden och 31,5 procent däröver, vilket är bättre än många andra har i tjänstepensionsavsättningar.

Är du född 1985 eller tidigare och tjänar under brytpunkten?

Är du född 1985 eller tidigare och tjänar under brytpunkten tillhör du AKAP-KR från och med 2023. Det är lönen som du hade vid årsskiftet och 2022 års inkomstbasbelopp som gäller. Gränsen går vid 44 375 kr i fast lön och fasta lönetillägg, exempelvis omplaceringstillägg och andra tillägg som inte varierar över tid, men inte rörliga tillägg, såsom provision, jour-, skift- och ob-ersättning och bonus.

Har du tidigare tjänat över brytpunkten, men är till exempel tjänstledigt för tillfället?

Du som är tjänstledig över årsskiftet kvarstår i KAP-KL om du i jobbet du är tjänstledig ifrån hade en lön som överstiger brytgränsen. Om du slutade en anställning hos en kommun eller region under sista kvartalet 2022 och återanställs i sektorn första kvartalet 2023 kan du också ha rätt att ligga kvar i KAP-KL. Det förutsätter att du i den tidigare tjänsten hade en hög lön och därmed förmånsbestämt intjänande som gav rätt en så kallad livränta. Här kan du läsa mer.

När kan jag inte välja AKAP-KR?

Om du är född 1957 eller tidigare kan du inte välja AKAP-KR. Du kan heller inte byta om du påbörjat uttag av din förmånsbestämda pension från KAP-KL eller beviljats särskild avtalspension (SAP SAP-R).

Hur skiljer sig utbetalningstiden?

AKAP-KR och den avgiftsbestämda delen i KAP-KL har som regel livsvarig utbetalning. Du kan komma överens med försäkringsgivaren om en kortare utbetalningstid, men inte kortare än tio år. Den förmånsbestämda delen i KAP-KL är livsvarig.

Är det skillnad på återbetalningsskydd och efterlevandeskydd i de olika lösningarna?

I delen som uppgår till 7,5 inkomstbasbelopp är det ingen skillnad när det kommer till återbetalningsskydd. Detta ingår och måste tas bort om man hellre vill ha arvsvinster. I förmånsdelen finns inget återbetalningsskydd, eftersom den baseras på att du ska få en viss procent av lönen, inte på en pension som du tjänat ihop.

Både AKAP-KR och KAP-KL har ett separat skydd till efterlevande om du dör under din anställningstid eller inom sex månader därefter.

Vad händer om jag byter till AKAP-KR?

Om du byter till AKAP-KR kommer du få pensionsavsättningar på 6 procent respektive 31,5 procent av din lön. Utöver det får du också extra pensionsavsättningar så länge du är anställd, men inte längre än till 65 år.

Storleken på den extra avsättningen beror på vilket år du är född. Är du mellan 1985 och 1977 får du en halv procent.

Födelseår

Extra avsättning över 7,5 IBB

1985-1977

0,5%

1976

1,0%

1975-1974

1,5%

1973

2,0%

1972

2,5%

1971

3,0%

1970

3,5%

1969

4,0%

1968

4,5%

1967

5,0%

1966

5,5%

1965

6,0%

1964

6,5%

1963

7,0%

1962

7,5%

1961

8,0%

1960

8,5%

1959

8,5%

1958

8,5%

 

Kan man säkert säga vad som är det bästa valet för just dig?

Nej, det kan man inte, eftersom utfallet är beroende av flera omständigheter som inte går att förutse.

”Det är svårt att säga vilket avtal som är mest fördelaktigt för en specifik individ” säger Anna Odhner.

”Det beror på en rad individuella faktorer som tidigare lönekarriär, tid i sektorn, ålder, men också faktorer som idag är okända som framtida lönekarriär, hur länge man kommer arbeta kvar i sektorn, framtida avkastning på kapitalet med mera. Därför är det viktigt att du som har möjlighet att göra ett val tar del av den information du får och försöker skapa dig en uppfattning om vilket avtal som passar dig bäst”.

Men det finns några faktorer som talar för och emot de olika alternativen. Dessa faktorer är:

Sen lönekarriär: det är fördel KAP-KL om du har eller förväntar dig en rejält mycket högre lön i slutet av din karriär jämfört med början.

Lön nära brytpunkten och flack löneutveckling: Då är det fördel AKAP-KR.

Lång karriär inom kommun och region: fördel KAP-KL om du jobbat många år inom kommun och region. Har du jobbat i 30 år eller längre (mellan 28 och 65 års ålder) när du går i pension får du en hel förmånsbestämd ålderspension. Har du jobbat mindre än så får du en proportionell del av den hela förmånsbestämda ålderspensionen. Exempelvis får du 20/30-delar om du har jobbat i 20 år.

Om du byter till en arbetsgivare utanför kommun- eller regionsektorn: fördel AKAP-KR. Ju kortare tid med avtalet desto större fördel med AKAP-KR gäller.

Om du tänker jobba långt upp i åldern: Fördel AKAP-KR. Efter du fyllt 65 år får du 4,5 procent av lönen både under och över brytpunkten med KAP-KL och den förmånsbestämda ålderspensionen räknas upp med 0,4 procent i månaden fram till uttaget börjar. I AKAP-KR får du 6 procent respektive 31,5 procent fram till 69 år och därefter 6 procent på all inkomst.

Gillar du att välja själv? Fördel AKAP-KR, eftersom du själv kan välja fonder.

Har du långt kvar till pension? Ränta-på-ränta-effekten talar för en premiebestämd pension, det vill säga AKAP-KR.

Gillar du inte vara exponerad mot börsens upp- och nedgångar? Fördel KAP-KL, eftersom utvecklingen i AKAP-KR bygger på att du tar risk.

Tänker du gå tidigt i pension, men har jobbat kortare än 30 år? I vissa fall kan det vara förmånligt att vara kvar i KAP-KL eftersom det räknats som du jobbat till 65 år, fastän du går i pension vid 61. Eftersom pensionen ska räcka under fler år blir det förstås mindre pengar ändå, men de extra årens tjänstetid gör skillnad. Detta spelar ingen roll om du vid din pensionering ändå har 30 år i systemet bakom dig, eftersom det är max.

Uttagsreglerna ändras, oavsett om du byter eller inte

Från och med årsskiftet kan du inte ta ut din premiebestämda pension förrän året du fyller 60 år. I dagsläget gäller 55 år. Den kortaste uttagstiden förlängs också från fem till tio år.

Vad gäller om jag har sjukersättning eller arbetsskadelivränta?

Denna information kommer att komma senare, oklart när.

Var kan jag vända mig för rådgivning?

Bra fråga! Varken din arbetsgivare, facket eller pensionsbolagen kan eller får ge råd om vad just du skall välja. Däremot kan såväl arbetsgivaren, facket som KPA Pension och Skandia ge dig information om hur de båda avtalen fungerar och vad du bör tänka på när du gör ditt val. Individuella råd vad som är bäst för just dig är det däremot värre med.

"Jag kan inte uttala mig om vilka möjligheter/begränsningar pensionsbolagen har gentemot finansinspektionen, men de har varken individinformation eller möjlighet att rådgöra om den förmånsbestämda pensionen vilket ju behövs om man ska kunna säga att den ena eller den andra är bättre", säger Anna Odhner.

Finns det planer på någon mer form av beslutsstöd, till exempel en räknehjälp eller liknande för att hjälpa era medlemmar?

"Nej."

Lite underligt, kan man tycka, eftersom det berör högavlönades pensioner och därmed miljonbelopp. Som ett exempel kan nämnas att en tusenlapp extra i månaden ger en miljon mer i pension efter 30 år.

”Jag tycker man ska avkräva sin fackliga organisation eller arbetsgivare ett bättre beslutsstöd. Det är inte rimligt att man ska kunna räkna på det här själv. Jag saknar ett uppror”, säger Patrick Siegbahn, finansskribent och oberoende rådgivare, som gärna skulle vilja se någon form av räknesnurra där man skulle kunna laborera med siffrorna.

Patrick Siegbahn

Han tycker att man kan försöka sätta sig med ett excelark och be att få siffror på hur stora avsättningar arbetsgivare gör i dagsläget.

”Grundprincipen är att det är bättre ju mer pengar som betalas in.”

Här har du en tabell som jämför de två olika systemen.

Här kan du läsa mer (information från Saco).

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -