Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) öppnade veckan med en svag nedgång under måndagen, en nedgång på 0.63 procent och stängde på 837 punkter. Indexet har med den senaste veckans stigning åter brutit upp genom motståndet vid 826 punkter som nu är en stödnivå. 840-865 punkter utgör närmaste motstånd på kort sikt. Ser vi till trendbilden är den fortsatt positiv, om än vi fått brott ned genom golvet i trendkanalen. Detta signalerar om en svagare stigningstakt framöver, alternativt början på en mer horisontell utveckling.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 37 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 40. Vi har därmed fortsatt en övervikt av pessimister på marknaden på såväl kort- som lång sikt.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 546 köp och 112 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 83 procent. Köpandelen på årsbasis är 82 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Stockholmsbörsen är samlat sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Industrikoncernen Alimak Group utvecklas i stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerarna har valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Enligt Investtechs forskningsresultat på trender så är det en stabil köpsignal.

Kursen har brutit upp genom motståndet vid cirka 71.00 kronor som därmed har ombildats till en ny stödnivå. Nya motstånd saknas och vidare uppgång indikeras.

Alimak Group är maximalt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.  

 

Alligo som bland annat levererar industrikomponenter till industri- och byggsektorn har flera tekniska och kvantitativa köpsignaler på kursdiagrammen för kort- medellång- och lång sikt. Om vi fokuserar på medellång sikt så ser vi att kursen utvecklas i en stigande trendkanal vilket är ett resultat av att investerarna har valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Det ger goda utsikter till fortsatt uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet och stöd återfinns runt 105 kronor, vilket signalerar en fortsatt uppgång. En starkt positiv volymbalans visar att volymen har varit högre på uppgångsdagar än på nedgångsdagar. Det bekräftar den positiva trendbilden och indikerar att optimismen är ökande hos investerare.

Alligo B är starkt positiv på Investtechs insideranalys med flera rapporterade insiderköp det senaste året. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Textilåtervinningsbolaget ReNewCell har under det senaste halvåret utvecklats sidledes i en negativ trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammen för medellång sikt. Den negativa trendkanalen är ett resultat av att investerare har sålt aktier till lägre kurser och enligt Investtechs forskningsresultat på över 23000 aktier med fallande trendkanaler så är det stor sannolikhet att kursen kommer att fortsätta att underprestera och fortsätta utvecklas negativt.

Kursen har stöd vid cirka 71.00 kronor och motstånd återfinns vid cirka 110 kronor.

ReNewCell är negativ på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -