Träig värdering och goda utsikter?

Analys Först en brutal coronadopning, sedan ryska sanktioner och häftig inbromsning av gör-det-själv-marknaden. Bergs Timber har ett tufft år bakom sig i form av ökade kostnader och en skenande lagersituation, men har också en lång period av diversifiering och satsning på premiumprodukter. Det kan skapa ett köpläge.

Bergs Timber är en koncern med självständiga dotterbolag som säljer trävaror inom tre olika segment. Dessa tre är impregnerat trä (Wood Protection), specialtillverkade fönster, dörrar och småhus (Joinery) och sågade trävaror (Sawn Wood). Utöver dessa tre har Bergs också pelletstillverkning och logistik.

CF Berg & co grundades 1919.

Verksamheten finns i Sverige, Estland, Lettland, Polen och Storbritannien. Största delen av försäljningen går till Storbritannien och därefter Baltikum och övriga Europa, varav Frankrike är en viktig marknad. Den svenska marknaden utgör bara en knapp tiondel. Utanför Europa kan nämnas Japan som uppskattar trä av god kvalitet och vackert utseende.

På senare år har Bergs Timber breddat sin affär för att göra sig mindre beroende av de konjunkturkänsliga sågade trävarorna och för att växa inom framför allt fönster och dörrar av hög kvalitet samt impregnerat trä. I praktiken betyder det generellt att man sålt sågverk i Sverige och förvärvat fönster- och dörrtillverkare i andra länder, inte minst Storbritannien.

På fem år har Bergs Timber gått från att bestå till nästan 100 procent av sågverk till en tredjedel. Det har skett under ledning av vd Peter Nilsson som lett koncernen det senaste decenniet. Största ägare är isländska investmentbolaget Norvik som har 58 procent av bolaget.

Aktien

Aktien handlas sedan 1984 på Stockholmsbörsen. Förra året gjorde man en omvänd split och i år har man föreslagit ett aktieåterköpsprogram. Hur detaljerna ser ut i förslaget blir vi varse om på bolagsstämman. Sedan 2018 är ABG Sundal Collier likviditetsgarant för aktien.

Bergs Timber

Direktavkastning-23

Direktavkastning-24

EPS-tillväxt

 

5,5

6,3

38%

 

En utdelning på 2 kronor är föreslagen, vilket ger en direktavkastning på 5,5 procent med dagens kurs. Ganska precis en tredjedel av aktievärdet har försvunnit senaste året och kursen har halverats sedan toppen 2021.

 

P/E 2023

P/E 2024

EV/EBIT 2023

EV/EBIT 2024

Bergs Timber

7,4

5,4

5,7

3,8

 

Bergs Timber har ett utmanande år bakom sig. Efterfrågan på impregnerat trä sjönk som en sten från rekordhöga nivåer när den pandemipumpade gör-det-själv-trenden byttes till ränteoro. Det gjorde avtryck på Bergs Timbers resultat.

Den dåliga lagersituationen håller på att ordna upp sig och bolaget meddelar att man ser en normalisering på marknaden. Rysslands krig mot Ukraina har medfört extra kostnader, eftersom en stor del av virket i det lettiska sågverket kom därifrån.

Men de senaste årens diversifiering gjorde ändå att 2022 inte blev så illa som det kunde blivit, då fönster- och dörrsegmentet växte bra och pellets sålde som smör som en följd av de höga energipriserna.

Bolaget framhäver att de ser en fortsatt trend av energibesparande byten av fönster och dörrar och ett stort renoveringsbehov i Europa. Att bolaget befinner sig inom premiumsegmentet får anses vara en fördel. Hur stor del av Bergs Timbers verksamhet som är exponerad mot renovering kontra nybyggnation kan bolaget inte kommunicera i siffror, men anger att renovering utgör en ”betydligt större del”.

 

Impregnerat trä

Fönster och dörrar m.m.

Sågat trä

Energi och logistik

EBITDA-marginal

-4,30%

9,20%

18,40%

28,90%

Andel av omsättning

30%

26%

40%

9%

 

Bergs Timbers produkter har en del trender som talar för dem på sikt. Det gäller renoverings- och energibesparingsbehov på byggnader där estetiken och miljöaspekten är viktig. Att man i äldre byggnader sätter i aluminiumfönster som inte går att renovera rimmar illa moderna krav på hållbarhet och estetik och att bygga med trä blir allt vanligare, inte minst ur miljösynpunkt.

På lite sikt, när småhusägaren vaknar till liv igen, har Bergs förhoppningsvis ett fördelaktigt försprång när det kommer till miljövänliga sätt att skydda trä mot väder och vind, som samtidigt är betydligt snyggare än den gröna nyans som den traditionella impregneringen ger.

Bergs satsar mycket på värme- och linoljebehandlat trä. Denna marknad spås växa 20 till 25 procent årligen. Den här delen av trämarknaden kännetecknas av många mindre, producenter, vilket talar för att Bergs har goda utsikter för att göra uppköp. Inte minst då de inte varit ensamma om den senaste tidens utmanande lager- och prisutveckling för impregnerat trä.

Bergs vill växa både organiskt och genom förvärv och man kan tycka att utgångsläget för bra uppköp är goda under rådande förutsättningar. Dessutom har bolaget en stark finansiell ställning i och med en knapp nettokassa, vilket förstås minskar risken.

Målet är att växa med 10 procent årligen och ha en EBITDA-marginal på 9 procent över en konjunkturcykel samt ge en utdelning mellan 25 och 40 procent av årets resultat efter skatt.

Bergs Timbers aktie handlas till låga 5,5 och har en direktavkastning på 5,5 procent. Det är ganska mycket i linje med en stor del av skogsbolagen, men jämförelsen är inte klockren då Bergs Timber går mer från att vara ett råvaru- eller skogsbolag till att snarare vara ett industribolag.

Då kan man i stället dela upp segmenten och till exempel jämföra med fönster- och dörrtillverkaren Inwido som handlas kring P/E 9, även om även det blir en lite haltande jämförelse, eftersom en stor del av Inwido utgörs av aluminiumfönster.

I det korta perspektivet finns förstås funderingar kring en vikande konjunktur och lönsamhetsproblem på grund av nedgången i efterfrågan av impregnerat trä.

En annan farhåga är att det är lätt att överskatta marknaden för miljövänliga och estetiskt tilltalande produkter, särskilt i en vikande konsumentmarknad.

I ett ganska negativt scenario där vinsten per aktie halveras i år jämfört med problemåret 2022 värderas Bergs Timber kring P/E 10 med dagens kurs.

Men för den som har lite tålamod kan Bergs vara en intressant aktie i portföljen. Trenden att bygga med trä på ett miljövänligt sätt och varsamma renoveringar talar för det.

Säsongsmässigt är efterfrågan på en stor del av Bergs Timbers varor inte hög i årets första kvartal, med undantag för pellets. Därför kanske inte Q1-rapporten ger marknaden de svar den behöver för att aktien ska ta fart. Men för den som har lite tålamod sätter vi köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Bergs Timber B Köp 36,20 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -