Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) som var stängd under måndagen, avslutade veckan med att stiga 0,4 procent under fredagen och stängde på 859 punkter. För veckan som helhet noteras en uppgång på 1,2 procent. Ser vi till den tekniska bilden har indexet brutit upp genom motståndet vid 859 punkter och återfinns innanför den stigande trend som identifierats på medellång sikt. 826 punkter är nu stöd. 886 punkter utgör närmaste motstånd.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 50 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 41. Vi har därmed i stort sett jämvikt av pessimister och optimister på marknaden.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 297 köp och 56 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 84 procent. Köpandelen på årsbasis är också 83 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Stockholmsbörsen är samlat sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Konsultbolaget AFRY presenterade resultatet för Q1-23 den 27 april. Marknaden svarade på denna med att handla upp bolagets aktie 6 procent, som därmed åter kravlade sig över motståndet vid 186 kronor. Köpsignal är utlöst, om än robustheten i signalvärdet kan anses begränsat i dagsläget. Aktien har tidigare vänt i trakten av 190 kronor - en etablering ovanför 190-203 kronor skulle stärka caset.

Den underliggande tekniska bilden är god med en stigande trend på medellång sikt, en starkt positiv volymbalans, och ett starkt momentum. En maximalt positiv insiderhandel indikerar också att aktien är fundamentalt billig vilket kan anses dra ned risken.

Aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktien till medicinteknikbolaget Arjo som är en avknoppning från Getinge, har utvecklats starkt senaste månaden och fått köpsignal från kursformationer (omvänd huvud-skuldra och dubbelbotten). Här är omvänd huvud-skuldraformationen mest statistiskt signifikant enligt Investtechs forskning. En stark volymbalans indikerar aggressiva köpare som pressar på och vill in i aktien. Detta stärker köpsignalen. Med motstånd vid 70 kronor är uppsidan potentiellt drygt 50 procent. Aktien har tidigare vänt i trakten av 48 kronor, brott genom denna nivå skulle stärka utsikterna ytterligare. Överlag är en etablering ovanför 45 kronor positivt för aktien. Denna nivå är närmsta stöd.

Arjo är maximalt positiv på Investtechs insideranalys, och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktien till köksspecialisten Nobia har fått säljsignal efter att bolaget presenterat resultatet för Q1-23 i torsdags (27/4). Detta i och med att stödet vid 17,20 kronor brutits i kombination med en starkt negativ volymbalans vilken förstärker signalvärdet. Aktien har en lång tid av negativ utveckling bakom sig och utvecklas i en brant fallande trend på medellång sikt. Avsaknaden av stöd öppnar för vidare press nedåt enligt Investtechs kvantitativa forskningsresultat. För stärkta tekniska utsikter behöver vi se en stabilisering av kursen i första hand. 17,20 kronor är motstånd vid vändning upp. Ett brott genom denna nivå skulle neutralisera säljsignalen.    

Nobia är tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

Lars-Göran Westerberg, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -