Bra potential i skuldsatt Alimak

Aktieanalys Bygghissbolaget Alimak har hittills inte varit någon succé på börsen. Efter fjolårets rekordstora förvärv har skuldsättningen och risken ökat. Potentialen är dock lockande och värderingen attraktiv.

Alimak börsnoterades 2015. Innan noteringen var bolaget helägt av riskkapitalbolaget Triton. I samband med noteringen gjordes ingen nyemission. Triton sålde drygt hälften av sina aktier och blev kvar som huvudägare. Bolaget sattes på börsen till en vinstmultipel om 15 gånger vinsten vilket värderade bolaget till cirka 4 miljarder kronor. Förutom fondbolagen Swedbank Robur och Lannebo Fonder tecknade även Tritons grundare Peder Pråhl cirka fem procent av erbjudandet.

Första året på börsen blev skakigt för aktien. Med ett antal rapporter i bagaget fick aktien dock fart kommande år och börsen värderade upp Alimak till 8 miljarder kronor som högst. I slutet av 2017 köpte investmentbolaget Latour aktier av Triton för nästan 2 miljarder kronor och är sedan dess huvudägare med nästan 30 procent av kapitalet och rösterna.

I slutet på augusti förra året köpte Alimak den svenska konkurrenten Tractel. Förvärvet uppgick till 500 miljoner euro, motsvarande 5,3 miljarder kronor (kassa- och skuldfri basis). Tractel har en betydligt lönsammare historik än Alimak och köpet gjordes till cirka 10x EBITDA (som jämförelse värderas Alimak inklusive Tractel till cirka 8 x EBITDA på nåsta års estimat).

För att finansiera förvärvet genomfördes en företrädesemssion på totalt 2,5 miljarder kronor och samtidigt som Alimak lånade 300 miljoner euro. Genom förvärvet breddades kundbasen, produktutbudet samtidigt som ambitionen är att skapa ambitiösa kostnadssynergier. Tillsammans uppgick Alimak och Tractels årsomsättning till drygt 6,3 miljarder på rullande 12 månader (september 2022). Förutom förvärvet av Tractel gjordes även under fjolåret ett mindre förvärv av den kanadensiska aktören Tall Crane Equipment.

Alimak är ett globalt bolag som erbjuder transportlösningar på höga höjder. Transportlösningarna kan vara allt från enklare bygghissar till avancerade lösningar som används i större hamnar eller kraftverk. Efter förvärvet av den svenska konkurrenten Tractel delas Alimak Group in i fem olika divisioner som innefattar flertalet varumärken. Cirka 70 procent av intäkterna består av försäljning av utrustning och resterande del service.

Segment Andel av intäkterna 2022* Varumärken
Fasad 32% Tractel, CoxGomyl, Manntech
Bygg- och renovering 25% Alimak, Scanclimber
Säkerhet- och produktivitet 18% Tractel
Industri 17% Alimak
Vindkraft 8% Avanti

Källa: Alimak

Det största segmentet är idag Fasad. Inom segmentet erbjuds lösningar för permanent tillgång till fasader vilket ofta behövs vid olika former av underhållsarbete på större fastigheter (ex. rengöring, byte av fasadpaneler). Inom detta segment finns även mer permanenta lösningar för exempelvis arenor, flygplatser och broar och erbjudandet går under varumärkena Tractel, GoxGomyl och Manntech.

Senast adderade segmentet som uppstod genom förvärvet av Tractel är ”Säkerhet och produktivitet”. Inom detta segment erbjuds specialiserade lösningar för arbete på hög höjd och kunderna finns bland annat inom industri, bygg och telekom. Tractel är specialiserade på hisslösningar med stållina.

Region Andel av intäkterna Q1 2023
Europa 45%
APAC 21%
Americas 34%

Källa: Alimak

Efter noteringen 2015 hade Alimak en konsekvent vinsttillväxt i flera år. Pandemins effekter med pausade byggprojekt och nedstängningar i Asien slog dock hårt mot vinsten. Under 2020 halverades vinsten och gick från strax över 7 kronor under 2019, till 3,5 kronor under 2020. Sedan dess har Alimak lyckats växa vinsten igen och beräknat på det tidigare antalet aktier var vinsten för fjolåret strax över 7 kronor (5,25 kronor per aktie, beräknat på antalet efter nyemissionen).

Källa: Alimak

I senaste kvartalsrapporten (kvartal 1, 2023) rapporterade Alimak intäkter om 1 745 (936) miljoner kronor, vilket innebar en organisk tillväxt om 12 procent. Även orderingången växte organiskt jämfört med motsvarande period förra året och uppgick till 1 870 (1 053) miljoner kronor. Tidigare genomförda prisökningar, bättre marginaler i nyförvärvade Tractel och en bättre kostnadskontroll ökade vinsten per aktie ordentligt och summerades till 1,72 kronor per aktie (0,98).

I första kvartalet levererades bästa siffrorna inom segmentet industri och det mindre segmentet Vind. Inom Industri växte intäkterna med 25 procent organiskt med en ebita-marginal på 24 procent och en organiskt växande orderbok. Framförallt förklaras siffrorna av prisökningar och en hög efterfrågan inom marin-, energi- och gruvsektorn.

Inom Vind växte orderboken med 50 procent förklarat av en hög efterfrågan i Asien och USA, bland annat tack vare det stora infrastrukturpaketet ”US Inflation Act”. Även EU:s motsvarande projekt ”Net Zero” förväntas bidra till en ökad efterfrågan inom segmentet Vind.

Efter förvärvet av Tractel har Alimak, trots en stor företrädesemission, ökat skuldsättningen ordentligt. Nettoskulden per utgången av mars i år uppgick till 3 566 miljarder kronor och innebar en relation till Ebitda om 2,87 på rullande tolv månader (inkl. siffror från Tractel). Det långsiktiga lånet som togs i samband med förvärvet löpet till slutet av 2025 med rätten att förlänga två år. Enligt bolaget är fokus framåt att amortera ner skulden.

Alimak 2022A 2023E 2024E 2025E
Försäljning 4 500 6 400 6 500 7 600
Ebita 13,40% 18,10% 18,50% 17,30%
EPS 5,25** 5,6 6,25 7,7
Utdelning, Sek*** 1,8 3,1 3,4 4
P/E 14,6 13,8 12,4 10
EV/EBITA 16,7 7,9 7,6 6,9

Källa: Factset/Alimak

I Factset finns det idag 4 analytiker som täcker Alimak. Analytikerna förväntar sig förbättrade marginaler och vinster kommande år. På vinstförväntningarna för innehavarande år handlas aktien till P/e-tal 13,8 för att sedan sjunka till P/e 12,4 till nästa år. Aktien handlas till en EV/EBITA-multipel om 8 på innevarande års vinstförväntningar och liknande multipel för nästa år. Analytikerna förväntar sig samtidigt att Alimak amorterar ner nettoskulden från dagens 3,3 miljarder kronor till cirka 2,4 miljarder kronor år 2025.

Alimak - Femårsgraf

Att förvärvet av Tractel breddar Alimaks portfölj och långsiktigt kan skapa aktieägarvärde är relativt tydligt även om risken i bolaget ökat väsentligt med en hög skuldsättning samtidigt som räntor stiger brant och verksamheten har ett beroende av konjunkturen. Den förväntade utdelningen kostar bolaget cirka 300 – 400 miljoner kronor per år går att diskutera, frågan är om inte pengarna hade gjort bättre nytta i form av amortering eller investeringar. Hur bolaget ser på den frågan lär klargöras på kommande kapitalmarknadsdag i juni.

Alimak har dock en stark ställning på den globala marknaden och blir en ännu tydligare marknadsledare efter förvärvet av Tractel. Den höga skuldsättningen är mindre oroväckande när investmentbolaget Latour finns i bakgrunden. Alimak har dessutom breddat produkterbjudandet senaste åren och flera stora statligt finansierade infrastrukturprojekt bör minska beroendet av konjunkturen.

På dagens värdering tror vi att Alimak är ett bra köp även om det finns tydliga risker. I mitten på juni håller Alimak kapitalmarknadsdag och nya finansiella mål kommer att presenteras. Förhoppningsvis får marknaden då en tydlig bild om hur Alimak tillsammans med Tractel framåt ska leverera en konsekvent vinsttillväxt och fortsätta bredda produktportföljen, ta marknadsandelar och öka serviceintäkterna.

*Beräknat som om Tractel förvärvades 1 januari 2022

** Beräknat på antalet aktier efter företrädesemissionen.

***Utdelningen presenteras för det år utdelningen avser.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Alimak Group Köp 78,40 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -