Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) hade en svag nedgång under måndagen. En nedgång på 0.58 procent och stängde på 838 punkter. Indexet har därmed fallit 11 av de senaste 15 dagarna. Ser vi till den tekniska bilden, är trenden fortsatt positiv och indexet återfinns mellan stödet vid 826 punkter och motståndet vid 860 punkter.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 34 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 37. Vi har därmed en övervikt av pessimister på marknaden.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 704 köp och 122 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 85 procent. Köpandelen på årsbasis är 83 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Stockholmsbörsen är samlat sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Munters Group som specialiserat sig på klimatkontroll-lösningar inom jordbruks- och industrisektorn utvecklas i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerarna har valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget.

Ett annat positivt element är att det saknas motstånd i kursdiagrammet och kursen återfinns en god del över stödnivån runt 109 kronor. Även det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med RSI-värde över 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång.

Munters Group AB är också maximalt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader). Investtechs rekommendation: Köp.

 

Investmentbolaget Investor (analys av B-aktien) ser tekniskt positiv ut. Aktien handlas runt all-time-high nivåer vilket är ett resultat av att investerarna har valt att betala högre och högre kurser för att köpa in sig i bolaget, vilket stärker den teknsika bilden. Ser vi till aktiekursen så utvecklas den innanför en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det ger goda utsikter till fortsatt uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras och vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 204 kronor.

Investor B är maximalt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Teknikbolaget Enea som är en global leverantör av programvara för telekommunikation och cybersäkerhet ser tekniskt negativ ut. Kursen har brutit ned genom en horisontell trendkanal på kursdiagrammen för medellång sikt. En horisontell trend indikerar att marknaden är i balans. När kursen bryter ned är det ett tecken på ökat utbud. Det finns ett överskott av säljare.

Investtechs forskningsresultat viasar att aktier med negativa horisontella trendbrott statistiskt har underpresterat jämfört med marknaden den kommande perioden efter trendbrottet.

Det saknas stöd i kursdiagrammet och ytterligare nedgång indikeras. Vid reaktioner upp har kursen motstånd vid cirka 68.00 kronor. Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt negativt, med RSI-värde under 30. Det indikerar ökande pessimism hos investerare och ytterligare kursnedgång för Enea.

Enea är neutral på Investtechs insideranalys men aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -