Så funkar systematisk aktieförvaltning

Fonder ”Systematiskt förvaltning är ingen svart låda. Vi är transparanta och visar våra kunder vad och hur vi gör i fonden”. Det säger Otto Francke, ny chef för den systematiska förvaltningen på SEB Investment Management.

Otto Francke är chef för det systematiska aktieteamet på SEB Investment Management. Totalt omfattar teamet 10 personer. Det är ett brett och erfaret team med utbildning inom programmering, bioteknik, matematik och nationalekonomi.

Otto Francke

Systematisk förvaltning är ett komplement till den fundamentala förvaltningen hos SEB. Teamet förvaltar runt 120 miljarder kronor som investeras globalt i bland annat tillväxtmarknader och Europa.

Hur ser du på världen som systematisk förvaltare?

”Systematiska förvaltare letar efter liknande faktorer som en fundamental förvaltare letar efter. Vi letar efter undervärderade bolag, med kvalitetskaraktäristiska som positiva trender i analytikerförväntningar och vinsttrender”, säger Otto Francke.

”Som systematisk förvaltare försöker vi skapa överavkastning -alfa- genom informationsövertag. Informationsövertaget handlar om känd information som kan vara svår att analysera om man inte aggregerar och strukturerar den bra. Vi ser inte bara till siffror utan använder även textanalys av exempelvis bolagens rapportmöten. Den här datan är svår att tolka, men genom att systematisera och strukturera informationen kan vi analysera och använda den. Då får vi ett informationsövertag som hjälper till att skapa överavkastning.

Skiljer det i portföljkonstruktion mot en fundamental kapitalförvaltare?

”Vi belyser ett bolag systematiskt utifrån olika perspektiv; värde, momentum, låg risk, kvalitet, marknadssentiment, makro, ESG, redovisning och eventdata. Faktorerna summeras för varje bolag och vi får då en bred vy. Sedan jämför vi bolag inom varje sektor så att det blir äpple mot äpple för att och på så sätt se hur attraktivt bolaget är.”

”Portföljkonstruktionen handlar om att optimera portföljen systematiskt för att maximera avkastningen utifrån en riskmodell. Vi tycker att portföljkonstruktionen är minst lika viktig för att skapa alfa som den systematiska investeringsprocessen. Vi har byggt en egen riskmodell som fångar upp alfa-egenskaper som vi vill fånga upp vilket ger den en bättre vy på risken. Det skulle en vanlig riskmodell sannolikt skulle missa.”

”Vi handlar enskilda bolag men vi diversifierar oss mer än en fundamental kapitalförvaltare som tar aktiva bet med ett fåtal aktier. Vi har många investeringar och vår syn kan exempelvis vara att industribolag med lågt p/e-tal kommer att gå bättre än högre värderade industribolag. Men vi säger inte vilket bolag som kommer att gå bra. Vi diversifierar bort den företagsspecifika risken genom att göra många små investeringar. Vi får breda och aktiva portföljer med många bolag upp till 250 bolag.”

”Som systematisk förvaltare handlar det om att ta bort all risk som vi inte har någon vy eller syn på. Det är faktorer vi har en vy på som kan generera alfa till fondens avkastning.”

 Vad har ni fått mest överavkastning ifrån de senaste åren?

”Vi hittar alfa på olika nivåer. Den största delen kommer från normala och välkända värderingsfaktorer som värde, kvalitet och momentum. Det är faktorer som det finns mycket akademisk forskning kring. Vi har använt vissa ESG-mått, exempelvis energieffektivitet. Genom att vi hade denna data kunde vi tidigt få en uppfattning om vilka bolag och branscher som hade ett högt energiberoende och hög energiförbrukning och identifiera vinnare och förlorare när elpriserna i Europa sköt i höjden förra året”.

 Hur ofta handlar ni i fonderna?

”Vi är inte jätteaktiva, handeln sker oftast månadsvis. Det beror främst på två saker; Hur snabbt informationen vi byggt portföljen kring avtar och hur hög transaktionskostnaden är. Utifrån dessa två parametrar visar det sig att det är optimalt med månadshandel.”

Hur var fjolårets avkastning?

”Under fjolåret fungerade våra modeller bra och avkastningen var bra. Vi fick stora bidrag från värdefaktorn. Samtidigt tappade fonderna en del på grund av vår ESG-screening som gör att vi inte kan äga fossil energi.

Har ni sett någon ny signal eller faktorer som ni tror påverkar avkastningen i år?

”I år har tillväxtbolag går bra, men utvecklingen har varit koncentrerad. Det är ett fåtal stora bolag som drivit drygt hälften av årets avkastning i globalfonder. Det är de stora FAANG-bolagen som stigit mycket i år på bland annat AI-temat. Det har gjort det svårt för aktiva förvaltare.”

”I mars såg vi en tydlig skillnad efter att den regionala bankkrisen i USA bröt ut. Redan på dagen såg vi en sentimentförändring gällande bolag med hög kreditrisk. Före eventet gick relativt högt belånade bolag bra. Efter den dagen började marknaden prissätta högt skuldsatta bolag på ett helt annat sätt. Kreditfaktorn är något vi har tittat på en längre tid. Många bolag som idag har en låg finansieringskostnad kommer att få det betydligt tuffare framöver.”

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -