Är det läge för en svensk småbolagsfond?

Fondkommentar Efter fjolårets kollaps fanns förhoppningar om revansch för småbolagen i år. Så har inte skett – de har tvärtemot haft ett hittills svagt år och inte lyckats komma i kapp de svenska storbolagen som haft en klart högre avkastning. Ser man till den historiska avkastningen hör svenska småbolag däremot till en av de bästa tillgångsklasserna på aktiemarknaden.

I år har Carnegie Småbolagsindex stigit runt 3 procent och de absolut största bolagen på Stockholmsbörsen som ingår i OMXS30 index har avkastat drygt 11 procent inklusive årets utdelningar.

Det är en betydande skillnad i avkastning om man tittar tillbaka på de tre senaste åren. Avkastningen landar på knappt 25 procent för Carnegie småbolagsindex. Hela börsen mätt som SIX Return index har stigit 40 procent inklusive utdelningar och de 30 största och mest likvida bolagen på Stockholmsbörsen har avkastat allra mest med 47 procent sedan 2020.

Det mönster som vi nu sett under de tre senaste åren, att de svenska småbolagsfonderna inte hängt med de stora bolagens kursutveckling, hör inte till vanligheten under de senaste tre decennierna. Historiskt har svenska småbolagsfonder levererat en betydande överavkastning jämfört med Sverigefonder med investeringsfokus på stora bolag.

Fördelen är tydlig, kategorisnittet för Sverige, små- och medelstora bolag, har de senaste tio åren haft en genomsnittlig årsavkastning på 15,4 procent att jämföra med fondkategorin Sverigefonder som landar på 10,6 procent per år.

Om vi går ännu längre tillbaka i tiden och ser till avkastningen sedan millennieskiftet är fördelen ännu större för småbolagen. Då har den genomsnittliga årsavkastning i det närmaste varit dubbel upp på 12,2 procent jämfört med 6,4 procent.

Risknivån, mätt som standardavvikelse, är högre  för fondkategorin Sverige, små- och medelstora bolag. Den är 19,2 procent jämfört med 16,3 procent för fondkategorin Sverigefonder. Även om skillnaden i risknivå är till småbolagsfondernas nackdel, så har den riskjusterade avkastningen varit till deras fördel.

Om historien upprepar sig finns det en stor potential i svenska småbolagsfonder. Enligt flera förvaltare finns det flera faktorer som talar för en återkomst av småbolag.

Mindre bolag växer från lägre nivåer än de stora bolagen, vilket ger en snabbare vinsttillväxt. Många små- och medelstora bolag är innovativa och verksamma inom framtidsbranscher. De är ofta marknadsledare på en smal nischmarknad, och genom innovation och fortsatt fokus på forskning och utveckling försvarar de sina marknadspositioner.

Vi hittar ofta grundare och storägare kvar i mindre bolag. Historiskt har det visat sig att kött och blod borgar för bättre engagemang samt mer genomtänkta och långsiktiga beslut.

De svenska småbolagen har en relativt låg värdering nu jämfört med stora bolag. Så sent som i slutet på 2021 hade småbolagsindex ett p/e-tal på 25. Idag är värderingen 16 på den förväntade vinsten nästa år.

Placera tycker att en svensk småbolagsfond hör hemma i en bred fondportfölj och är ett bra komplement till en Sverigefond med storbolagsfokus. Vill du inte leta småbolag själv så är en genväg att investera i en svensk småbolagsfond.

Placera listar de femton bästa svenska småbolagsfonderna utifrån den riskjusterade avkastningen de senaste tre åren. Jag hämtar fondurvalet på Avanzas sparplattform som innehåller 41 svenska småbolagsfonder.

Den riskjusterade avkastningen är en viktig indikation på hur väl en förvaltare lyckats skapa avkastning utifrån den risk som tagits under en relativt lång tidsperiod. Tidsperioden har varit allt annat än lugn med många stora händelser och en svag period för svenska småbolagsfonder.

Alla topp femton-fonderna har en klart högre riskjusterad avkastning jämfört med Carnegie småbolagsindex under de tre senaste åren. Värt att notera är att ingen indexnära fond letar sig in på topplistan utan listan utgörs enbart av aktivt förvaltade fonder.

 

Fonder Sharpekvot 3 år Standardavvikelse
Spiltan Aktiefond Småland 0,96 79,2% 24,3%
LMM – Kavaljer Quality Focus A SEK 0,92 71,3% 22,6%
Cliens Småbolag A 0,81 62,5% 25,0%
ODIN Small Cap C SEK 0,77 58,5% 25,6%
Humle Småbolagsfond A 0,70 51,8% 27,3%
Nordea Småbolagsfond Sverige 0,68 45,3% 25,3%
Danske Invest Sverige Småbolag SA SEK 0,65 44,7% 27,4%
Spiltan Småbolagsfond 0,64 51,6% 30,4%
ODIN Sverige C SEK 0,63 42,3% 24,5%
Enter Småbolagsfond A 0,61 40,9% 27,2%
Evli Sverige Småbolag B 0,60 40,8% 26,0%
Carnegie Småbolagsfond A 0,64 39,0% 23,1%
SEB Sverigefond Småbolag C/R 0,58 38,9% 26,7%
Öhman Sweden Micro Cap A 0,58 33,8% 23,1%
SEB Sverigefond Småbolag 0,52 33,4% 27,1%
Carnegie Småbolagsindex 0,47 24,2% 23,8%
Avanza & Morningstar den 21 juni 2023      

 

Spiltan Aktiefond Småland har den högsta riskjusterade avkastningen mätt som sharpekvot på hela 0,96.

Fonden förvaltas av Pär Andersson sedan starten 2008 och klassificeras av Morningstar som en Sverigefond, små-/medelstora bolag.

Per Andersson

Det är en aktivt förvaltad fond med fokus på bolag i Småland. Målet är att fonden ska utgöras av cirka 60 procent aktier med anknytning till Småland, såsom att huvudkontoret eller viktig produktion finns i regionen.

Smålandstemat har inte bara varit en vinnande strategi de tre senaste åren utan även sedan fonden startade 2008. Den har avkastat närmare 800 procent sedan starten samtidigt har Carnegie småbolagsindex stigit närmare 560 procent.

Fonden har en koncentrerad portfölj på 33 bolag och en övervikt av tillväxtbolag. Smålandsfonden innehåller allt från värmeväxlarbolaget Nibe, med huvudkontor och produktion i Markaryd, till husvagnstillverkaren Kabe Group, med bas i Tenhult.

Näst bäst är den aktivt förvaltade fonden LMM - Kavaljer Quality Focus A SEK, med en sharpekvot på 0,92. Fonden förvaltas av Peter Lindvall och Håkan Telander sedan maj 2016. Fonden utmärker sig genom att ha den lägsta standardavvikelsen bland toppfonderna.

Totalt har fonden 33 investeringar medfokus på kvalitetsbolag med en stigande vinst och stabil balansräkning. Fonden inkluderar en tydlig hållbarhetsanalys som tar hänsyn till hur väl de bolag de investerar i bedriver en hållbar verksamhet.

De två största sektorerna är industrisektorn som utgör 43 procent följt av sällanköpsvaror på 34 procent. Största övervikten mot index utgör sällanköpsvaror. Fonden har inga investeringar i fastighetssektorn, dagligvaror, energi och allmännyttiga bolag.

Tredje högsta sharpekvoten (0,81) har Cliens Småbolag som förvaltas av Carl Sundblad sedan september 2016. Placera uppskattar investeringsprocessen som är aktiv och att förvaltaren vågar avvika från index med ett tydligt riskfokus.

Carl Sundblad letar efter kvalitetsbolag med väl utvecklade affärsmodeller och gärna i lite tråkiga branscher. Tanken med väl utvecklade affärsmodeller är att det minskar bolagsrisken betydligt. Förvaltaren investerar inte i rena förhoppnings- och forskningsbolag då risken i affärsmodellen anses för hög. Bolagen bör ha rimlig värdering förhållande till framtida intjäning.

Lönsamhet i kombination med en hög avkastning på kapitalet är viktiga faktorer. Bolagen ska gärna ha en stark marknadsposition på en marknad med tydliga inträdesbarriärer. Efterfrågan på bolagens produkter ska vara stark och det ska ha möjlighet att växa de kommande fem till tio åren.

Bolag med en aktieägarvänlig bolagsledning som är bevisat bra tillsammans med långsiktiga och bra ägare föredras.

Carl Sundblad begränsar inte urvalet utan letar efter kvalitetsbolag både bland tillväxt- och värdebolag. Den egna aktieanalysen skapar mervärde, särskilt i de bolag där analytikertäckning saknas.

Lagercrantz, Beijer Ref och Addnode är fondens tre största innehav. De största bidragsgivarna till fondens avkastning det senaste året är Mycronic som stigit 78 procent, Addtech med en uppgång på 69 procent och Lagercrantz som orkat med en uppgång på 60 procent.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -