JM: När kommer blankarna täcka?

Aktieanalys Inflation och räntor har satt press på bostadsutvecklaren JM. Aktien, som ofta beskrivs som ett derivat på bostadsmarknaden, är ner 65 procent sedan toppnoteringen i slutet på 2021. Är det dags att fånga upp aktien?

Skenande räntor har skapat högre finansieringskostnader både för JM och deras kunder. Ännu har vi dock inte fått några skräcksiffror gällande sveriges bostadsmarknad. Frågan är vad som döljer sig bakom statistiken från avsluten, förmodligen en hel del osålda bostäder, även i Stockholmsområdet.

JM grundades av John Mattson redan 1945 och togs till börsen av bland annat Industrivärden år 1982. Efter fem år som börsnoterat bolag köpte Skanska Industrivärdens aktiepost och blev då huvudägare fram till dess att Skanska sålde aktieposten under 00-talet.

Senast i våras var det en del dramatik kring JMs ägarsituation. Under sommaren 2021 köpte SBB med Ilija Batljan i spetsen 14 miljoner aktier i JM av bostadsbyggaren Obos och blev då största ägare med 20 procent av aktierna. Priset per aktie i transaktionen var 326,3 kronor. Under sommaren och hösten 2021 fortsatte SBB att köpa JM-aktier och ägde som mest cirka 30 procent.

I maj i år sålde SBB 19 miljonter aktier i JM till bland annat AMF, till ett pris om cirka 148 kronor per aktie. SBB äger fortfarande cirka 3 procent av JM (1,9 miljoner aktier) som de i samband med försäljningen i maj förband sig att inte sälja på 90 dagar. 

JM har idag verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Ambitionen är att bygga bostäder i centrala lägen inom storstadsområden och universitetsstäder. Bostäderna ska hålla hög kvalitet och byggs inom flera prissegment. Av JMs totala disponibla byggrättsportfölj om totalt 40 400 bostadsbyggrätter finns drygt en tredjedel i Stockholms och cirka 65 procent i Sverige, resterande byggrätter är i princip jämt fördelade mellan Norge och Finland.

Senaste tio åren har makroekonomin talat för JM i form av historiskt låga räntor och en stark bostadsmarknad i framför allt Stockholmsområdet. Kursutvecklingen har trots detta inte varit någon succé, vilket understryker börsens framåtblickande karaktär och förmåga att skilja på bolag och aktie.

Under dessa tio år, exkluderat utdelning, är aktien i princip oförändrad. Inkluderas dock utdelningen är avkastningen i stället nästan 60 procent under samma period. Godkänt sett till risken, men betydligt sämre än mycket annat på börsen.

Förutom en mild avkastning har volatiliteten i aktien har varit hög senaste tio åren. JMs verksamheten är dock betydligt mindre volatil. Antalet byggstarter, sålda lägenheter och antalet bostäder i produktion har varit stabilare även om det varierat något över tid. Förutom börsens framåtblickande karaktär, understryker även detta börsens dramatiska och flödesdrivna karaktär.

Källa: JM

En stabil utveckling gällande byggstarter, antal sålda lägenheter och bostäder i produktion har medfört en stabilitet i resultatutvecklingen och därmed även utdelningen senaste årtiondet.

Källa: JM

Resultatutvecklingen är inte särskilt förvånande med tanke på makroklimatet under perioden. Att JM lyckats behålla en hög utdelningsnivå under fjolåret får dock anses imponerande. Med tanke på förändringen i byggnadskalkylen senaste åren, främst på grund av inköpspriser och finansiering, lär byggstarterna avta något kommande år.

I bolagets rapport för andra kvartalet som släpptes imorse rapporterade JM intäker om 3 636 mkr (3790), vilket innebär något lägre intäkter än motsvarande period förra året. Rörelsemarginalen minskade samtidigt till 7,1 (11,4) procent och resultatet landade på 2,7 kronor per aktie (4,9). Det försämrade resultat förklaras främst av den lägre aktiviteten gällande sålda bostäder. I andra kvartalet sålde JM 363 stycken bostäder, vilket kan jämföras med 732 stycken under andra kvartalet förra året.

Källa: JM

*Exkluderat anläggningstillgångar om cirka 500 miljoner kronor (kontor & bilar).

Av JM:s totala antal byggrätter, som per utgången av första halvåret uppgick till 40 400 stycken, redovisas endast cirka hälften i balansräkningen. Andra hälften består bland annat av markanvisningar eller andra villkorade förvärv som bolaget ej tillträtt eller betalat.

Enligt Factset förväntar sig analytikerna att intäkterna, marginalen och resultatet försämras kommande åren. Med en förväntad vinst om cirka 10 kronor aktien till cirka 9 gånger den förväntade vinsten på innevarande år. Analytikerna förväntar sig ett ännu sämre resultat nästa år vilket gör vinstmultipeln något högre på nästa år. Dock förväntas utdelning fortsatt hållas på en hög nivå som ger en direktavkastning på nästan 7 procent per år.

JM 2022A 2023E 2024E 2025E
Intäkter, Msek 16 385 14 000 12 000 12 800
Ebitmarginal 12,80% 10,60% 10,80% 10,40%
EPS 22,9 15,8 13,7 15,11
Utdelning per aktie, SEK 14 10 10 11
P/E   9,3 11 10
Direktavkastning 9,70% 6,70% 6,70% 7,50%

Källa: Factset

Med en förväntad vinst om cirka 10 kronor aktien till cirka 9 gånger den förväntade vinsten på innevarande år. Analytikerna förväntar sig ett ännu sämre resultat nästa år vilket gör vinstmultipeln något högre på nästa år. Dock förväntas utdelning fortsatt hållas på en hög nivå som ger en direktavkastning på nästan 7 procent per år.

De operativa utmaningarna är långt ifrån borta för JM. Att Johan Skoglund, bolagets vd, haft rollen sedan 2002 är betryggande och det han inte vet om Sveriges bostadsmarknad är förmodligen inte värt att veta.

Börsen är av framåtblickande karaktär och vågar investerare blicka något år framåt finns det en underliggande efterfrågan på JMs produkter, framförallt i Stockholmsområdet. Att Sverige dessutom har en dysfunktionell, om inte obefintlig hyresmarknad talar för bolagets fördel.

Att vara långsiktig i kvalitativa bolag är ofta till en investerares fördel. När det gäller JM råder det inget tvivel om att bolaget är kvalitativt, med aktiens historik är dock frågan om långsiktigheten betalar sig även härifrån.

Enligt ägardatabasen Holdings är nästan 15 procent av kapitalet i JM blankat, vilket innebär att det är börsens näst med blankade aktie, efter SBB. Den höga andelen blankat kapital är i linje med utländska investerares uppfattning om Sverige och framför allt bostadsmarknaden, men bör sannolikt ge bränsle till aktien på uppsidan.

JM är ett exempel där avsaknaden av ägare av kött och blod förmodligen är till deras fördel, det råder inget tvivel om att deras ägare är kapitalstarkare. En extremt hög andel blankat kapital, stark balansräkning, låg värdering och kvalitativt bolag finns det bra möjligheter för aktien kommande period, även om resan kan vara volatil närmaste period, om än i mitten på augusti när SBB eventuellt säljer cirka 3 procent av aktierna i JM.

Det är svårt att inte fundera kring varför blankarna ännu inte nöjt sig och förmodligen tror de på betydligt sämre tider för svensk bostadsmarknad. Det är svårt att argumentera emot det, men jag väljer att skilja på makro, bolag och aktie och vill man som investerare ta risk att gå emot blankarna bör detta vara ett bra tillfälle. Under tiden du eventuellt har fel, får du om inte annat en direktavkastning på nästan 7 procent per år.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
JM Köp 147,40 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -