Hur går svenska bolagen, egentligen?

Kommentar En dyster syn på svensk ekonomi har fått utländska investerare att fly Stockholmsbörsen. Det finns en relevans i argumentationen, men det talas sällan om hur det faktiskt går för de svenska bolagen. Placera har tittat närmare på resultatutvecklingen inom fem sektorer.

Hög skuldsättning, skenande räntor och kort bindningstid har fått utländska investerare att fly svenska aktier, vilket skapat stora säljflöden på Stockholmsbörsen. Samtidigt som den negativa bilden av Sverige målas upp kan det vara värt att fundera på hur det faktiskt går för de svenska bolagen.

Sverige har många börsbolag som blivit globala framgångssagor. Förutom de börsnoterade framgångarna finns även andra svenska bolag som Ikea, Tetra och Klarna som lyckats på den globala marknaden. Även Spotify, som visserligen är noterat på amerikanska börsen har gjort succé.

För att få en mer nyanserad uppfattning av svenska ekonomin har vi gått igenom resultatutvecklingen för 19 noterade bolag inom fem olika sektorer. Sammanställningen är gjord på de fyra största bolagen (börsvärde) inom fastigheter, bank, industri, hälsovård och skogsindustri. Under dessa jättar finns underleverantörer och andra intressenter som kapitaliserat på framgångarna, precis som att det finns konkurrerande verksamheter som haft det betydligt kämpigare.

BANK (resultat efter skatt, miljarder kronor)

Bolag 2018 2019 2020 2021 2022 H123
Nordea** 33,9 17,0 24,9 42,1 39,5 27,3
SEB 23,1 20,2 15,7 25,4 27,0 19,2
Swedbank 21,2 19,7 12,9 20,9 21,9 16,7
Handelsbanken* 17,4 16,9 14,6 18,8 21,2 13,4

Källa: bolagen

Svenska bankers utlåning mot fastigheter och bostäder är stor, så frågan är vilka som kommer ta smällen – är det aktieägarna, obligationsägarna eller andra långivare? Oavsett har de sedan 2018 lyckats tjäna väldigt bra med pengar på in- och utlåning.  

Från 2018 och fram till andra kvartalet i år har de fyra storbankerna tillsammans lyckats skrapa ihop 530 miljarder kronor, efter skatt. Första halvåret i år levererades tydlig vinsttillväxt, vilket sannolikt förklaras av en stigande ränta som hittills gynnat bankerna.

Då storbankerna finansierar i princip alla investeringar som krävs i samhället och gärna tar betalt för risken är det inte särskilt förvånande att vinsterna är höga. Aktiemarknaden verkar dessutom skeptisk till att de senaste årens vinster fortsätter på samma nivå.

Att Handelsbanken efter skatt, på drygt fem år, tjänat mer än halva börsvärdet får ändå sägas imponerande. SEB har under samma period en vinst på över 130 miljarder efter skatt, vilket är väsentligt mer än verkstadsbolaget Atlas Copco, vars börsvärde är 150 procent högre än SEB:s.

FASTIGHETER (förvaltningsresultat, miljarder kronor)

Bolag 2018 2019 2020 2021 2022 H1
Sagax 1,6 2,0 2,4 2,8 3,3 2,0
Balder 3,3 4,0 4,2 5,5 6,1 3,1
Castellum 3,0 3,1 3,4 3,5 4,5 2,1
Fabege  1,2 1,5 1,5 1,5 1,4 0,7

Källa: Bolagen

Fastighetsaktierna har efter tiotals år av uppgång haft det betydligt kämpigare de senaste åren. Förvaltningsresultaten, som inte inkluderar värdeförändringar, har på en aggregerad nivå fortsatt stiga. Det ska dock tilläggas att den positiva utvecklingen i förvaltningsresultat och kassaflöde förklaras till stor del av skuldfinansierade förvärv.

INDUSTRI (resultat efter skatt, miljarder kronor)

Bolag 2018 2019 2020 2021 2022 H123
ABB*** 21,7 14,4 51,5 45,5 24,8 19,4
Atlas 16,3 21,6 14,8 18,1 23,5 13,5
Volvo 25,4 36,5 20,1 33,2 33,0 23,8
Assa 2,8 10,0 9,2 10,9 13,3 6,3

Källa: Bolagen

Inom industrin har efterfrågan fortsatt vara på höga nivåer även om det nu börjar synas en viss avmattning. Flera industribolag har under våren rapporterat en minskad orderingång, vilket delvis förklaras av lagerkorrigeringar från tidigare leveransstörningar.

Majoriteten av industribolagen har dock fortsatt levererat stora vinster till aktieägarna. Vinsterna har samtidigt dopats av en svag svensk krona. Precis som för bankerna har även vinsterna i industrin varit på höga nivåer under första halvåret.

HÄLSOVÅRD (resultat efter skatt, miljarder kronor)

Bolag 2018 2019 2020 2021 2022 H123
Astra*** 20,5 12,3 31,4 1,2**** 32,9 36,2
Getinge -0,9 1,3 3,3 3,0 2,5 0,6
Sectra 0,20 0,24 0,28 0,31 0,37 0,20
Vitrolife 0,31 0,38 0,29 0,34 0,39 0,21

Källa: Bolagen

Läkemedel och medicinteknik är två kategorier där beroendet av konjunkturen är lägre än övriga sektorer. Astra blev väldigt uppmärksammat i samband med pandemin men hade även innan 2020 stora vinster. 

Även om branschen är mindre konjunkturkänslig är den dock hårt reglerad vilket kan skapa operativa risker och utmaningar, något som Getinge fått uppleva i minst tio år. Amerikanska FDA har haft synpunkter gällande kvalitet på produkter och fabriker vilket kostat bolaget mycket. Effekterna av detta syntes framförallt under 2018 när bolaget gjorde avsättningar på drygt två miljarder kronor relaterat till skadeståndskrav och pågående utredningar.

SKOGSINDUSTRI (resultat efter skatt, miljarder kronor)

Bolag 2018 2019 2020 2021 2022 H123
SCA 3,7 2,8 2,2 6,1 6,8 1,9
Holmen 2,3 1,8 2,0 3,0 5,9 2,3
Billerud 1,0 6,7 0,7 1,5 4,6 0,2

Källa: Bolagen

Skogsbolagen har skördat stora framgångar senaste fem åren när massapriserna, precis som räntorna, skjutit i höjden. Efter att Billerud sålde skog till ett värde om 12,2 miljarder kronor (år 2019) till AMF Pension valde SCA och Holmen att redovisa tillgångarna utifrån transaktionspriser i området. För både SCA och Holmen innebar det en fördubbling av de redovisade skogstillgångarna.

I sammanställningen har vi dock redovisat de justerade vinsterna då förändringarna i tillgångar inte är kassaflödespåverkande. Läs gärna Placeras genomgång av skogsbolagen här.

*Presenterat utan resultat från tidigare avvecklad verskamhet, efter skatt (cirka 2,5 miljarder kronor).

**Beräknat EUR/SEK 11. 

***Beräknat USD/SEK 10. 

****Inklusive kostnader för omstruktureringar

Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -