Engcon: Är nuvarande värdering rimlig?

Aktieanalys En mättad hemmamarknad och avvaktande kunder ser ut att tillfälligt grusa Engcons tillväxtstory. Ska aktien fortsätta värderas på dagens nivåer måste trenden i orderingången brytas.

Att kunder nu förändrat sitt köpmönster när leveranskedjor fungerar är odramatiskt. I fallet Engcon handlar det dock inte endast om en anpassning till leveranskedjorna. En väsentligt lägre orderingång förklaras också av högre räntor och en vikande byggkonjunktur, vilket skapat avvaktande kunder. I bolagets andra kvartal sjönk orderingång i samtliga regioner samtidigt som den totala orderingången minskade 38 procent på årsbasis.

Bolaget tillverkar och säljer tilltrotatorer. En nischad produkt som används till grävmaskiner och enklast beskrivs som grävmaskinens handled. Genom att installera Engcons produkt blir grävmaskinen effektivare, bränsleförbrukningen lägre och säkerheten högre.

En effektivare grävmaskin innebär att maskinägaren kan debitera fler timmar och investeringen av en tiltrotator räknas hem. Högre räntor innebär längre tid att räkna hem en lånefinansierad tiltrotator och har resulterat i mer avvaktande kunder. En vikande byggkonjunktur har dessutom inte ökat investeringsviljan hos Engcons kunder.

Den viktigaste parametern för Engcons tillväxtstory är utlandsexpansionen. Idag är den nordiska marknaden redan mättad. Penetrationsgraden i övriga Europa, Nordamerika och Asien är på låga nivåer, vilket skapar stora tillväxtmöjligheter. I rapporten för andra kvartalet minskade dock orderingången i samtliga regioner.

Den nya makrobilden har nu fått genomslag i de finansiella siffrorna. I andra kvartalet minskade den organiska nettoomsättningen med 10 procent och orderingången sjönk ordentligt. Trots motvinden lyckades bolaget att leverera ett resultat i linje med samma period förra året, vilket dock förklaras av lägre administrationskostnader och omvärdering av derivat.

Källa: Bolaget

En historiskt hög orderbok har fått ett positivt genomslag i resultatet senaste året. Om mönstret upprepar sig finns det risk för att resultatet kommande kvartal normaliseras.

Aktien har varit en av favorit bland fondförvaltare som gärna talat gott om bolaget. Även investmentbolaget Svolder och Nordstjernan finns med högt upp i ägarlistorna. Ett hyllat bolag blir ofta högvärderat och i Engcons fall är aktiens likviditet dessutom begränsad.

Engcon 2022A 2023E 2024E 2025E
Försäljning, MSEK 1 950 2 050 2 200 2 750
Rörelsemarginal 22,3% 23% 22% 22,5%
EPS, SEK 2 2,24 2,34 3,04
P/E 41 37 35 27
EV/EBIT 24 27 25 20

Källa: Factset

I Factset finns idag estimat från ett fåtal analytiker. De förväntar sig en marginell tillväxt i vinsten nästa år för att sedan accelerera 2025. Aktien värderas idag till 37 gånger den förväntade vinsten för innevarande år. Det kan jämföras med ett av aktiemarknadens favoritbolag Atlas Copco som värderas till 23 gånger den förväntade vinsten på innevarande år.

Kundnyttan av Engcons produkter är uppenbar. Att alla världens grävmaskiner framöver kommer ha en tiltrotator är kanske självklart, frågan är bara hur lång tid det tar. Engcon saknar dock inte konkurrens.

Det som talar för aktien är produktens uppenbara värde för kunderna, att skuldsättning är på låga nivåer och trenden i orderingången kan vända kommande kvartal. Kortare ledtider och en mindre orderbok skapar dock sämre visibilitet gällande intäkterna framöver.  

Risken gällande Engcon handlar främst om aktien. Om tillväxttakten i vinsten svalnar kommer aktiemarknaden med största sannolikhet värdera bolaget på lägre multiplar. En vinst i linje med fjolåret och en P/e-multipel om 25 skulle innebära en kurs om 50 kronor. Ett aktiepris betydligt lägre än dagens cirka 80 kronor.

Engcon har bra förutsättningar att långsiktigt växa vinsten och vi gillar bolaget. Aktien är dock för högt värderat på dagens nivåer och rekommendationen blir därför sälj.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
engcon B Sälj 82,70 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -