Han investerar i växande marknadsledare

Förvaltarintervju Att äga marknadsledare inom strukturella tillväxttrender är globalfonden Lancelot Camelots placeringsfilosofi. Förvaltaren Christian Granquist berättar om vilka bolag de köper nu och delar med sig av sina mest intressanta aktiecase.

Camelot var Kung Arturs viktigaste slott enligt den keltiska mytologin. Det var här det runda bordet (det med riddarna) enligt myten fanns.

Lancelot Camelot förvaltas av Per Hedberg och Christian Granquist sedan 2015. Placera har träffat den sistnämnda. Han har en lång erfarenhet som förvaltare och aktiestrateg på Handelsbanken fonder dessförinnan.

Vad är det som är speciellt med er fond?

”Det som utmärker fonden är dels att vi har en investeringsfilosofi att investera i strukturella tillväxttrender, dels att den kan ha 60 till 120 procent aktier.

”Den tematiska investeringsfilosofin var något jag tog med mig från Handelsbanken. På andra fondbolag är det ofta antingen top-down eller bottom-up-värdering, alltså att man antingen utgick från makro för att bestämma om man skulle äga cykliska eller defensiva aktier, eller välja enskilda bolag utifrån värdering, en metod som tenderar till att favorisera värdebolag. Ingen av sätten landar i att man investerar i tillväxtbolag.”

”Jag ville att fondspararna skulle ha exponering mot bolag som växte och då satte jag in strukturella tillväxttrender i stället; att man får en exponering mot marknadsledare inom ett fåtal strukturella tillväxttrender. Till saken hör att man får en väldigt koncentrerad aktivt förvaltad fond med 20 till 25 innehav.”

”För att inte få en för hög risk på totalen kommer man ned i risk genom att bara investera i marknadsledare. Det är sällan de tappar allt och gör bort sig, förutom några klassiska exempel som Nokia och Facit, men det är väldigt ovanligt. Alternativet hade varit att satsa på startups och omogna bolag, då är uppsidan högre, men då ökar också risken betydligt.”

Vad får ni investera i?

”Vi investerar i bolag globalt på utvecklade marknader, vi har även mandat att korta upp till 20 procent av fonden, men det har vi inte gjort hittills.”

Vad är det för bolag som ni är investerade i?

”Det är en stor del USA, minst lika mycket som index, helt enkelt för att de flesta marknadsledarna inom strukturella tillväxtsegment finns där. Men inom energitransitionen, som är en av de strukturella tillväxttrender vi har definierat, är Europa störst.”

”Ett av våra innehav är till exempel franska Spie. Det är ett konsultbolag som projektleder olika energiomställningsprojekt, som till exempel vindkraftsparker eller solenergifält. Det är ett stort arbete framför allt i Tyskland och södra Europa.”

”En annan trend är förstås AI, som på sätt och vis går in i andra trender som cloud computing och datacenter. Energitrenden kommer in även här, till exempel hur man ska minska energianvändningen i datacenter. Vi investerar till exempel i Nvent som jobbar med kylning av datacenters.”

Har ni några fler sådan här trender ni investerar inom?

”Vattenbrist är ett annat tema. Utbudet av vatten är konstant, men efterfrågan stiger med BNP. Det finns tekniker för att rena saltvatten, men de är kostsamma och energislösande. Det bästa sättet är att minska på svinnet som är ungefär 10 till 15 procent av åtgången. Vi har investerat i ett spanskt bolag, Fluidra, som säljer poolutrustning så att poolen renas i ett slutet system.”

”Inom hälsosegmentet har vi framför allt investerat inom området för diagnostik, men även robotkirurgi är intressant. Inom finans är det inte traditionella finansbolag, utan digitala betalningar i form av Visa, och finansiella data, med S&P Global.”

Hur ser ni på värdering när ni väljer bolag?

”Som i fallet med S&P Global så kom den ned litegrann i våras samband med krisen med bland andra Silicon Valley Bank och då blir det en tajmingfråga. Det var ett sådant bolag som vi ville ha en entry point i och det gav oss ett tillfälle.”

”En värdering ska ju vara attraktiv, men den ska också ställas mot den tillväxten som bolaget har och det är ju i vår värld att jämföra äpplen och päron om man jämför ett tillväxtbolag med ett som inte växer.”

”Aktiemarknaden är väldigt binär såtillvida att det bara finns två parametrar. Den ena är vinsten som bolaget gör och den andra är den multipel som marknaden sätter. Men sen är ju sannolikheten större att båda stiger om man kan kommer in på en bra nivå.”

”Värderingsmultipeln är inte viktigare än den vinsttillväxten, för att om verksamhetens vinst inte stiger kommer multipeln ändå gå åt skogen.”

Har ni lämnat några tillväxtteman på sistone?

”Vi hade ett tema som vi kallade för Humanization of Pets för att vi såg en strukturell trend att antalet husdjur ökade och att det framför allt var yngre personer som stod för ökningen. Yngre är mer benägna att lägga en större del av sin hushållsbudget på sitt djur och betraktar dem mer som en familjemedlem. Den här trenden nådde något slags kulmen under pandemin. Man fick ut en stor del av den väntade framtida årsavkastningen i förskott och då valde vi att avveckla temat eftersom det haft så god utveckling.”

Hur ser ni på läget på aktiemarknaden nu?

”Vi har varit rätt försiktiga och börjar väl successivt se en situation där vi inte tror att räntehöjningarna kommer fortsätta i all evighet. Vi närmar oss någon typ av räntepeak, vilket är en viktig indikator för den här typen av bolag. Tillväxtbolags multiplar tenderar att stiga när räntorna planar ut eller går ned.”

”Vi tror att den här höstens lite volatila utveckling ska man använda till öka på den här typen av tillväxtföretag, eftersom marknadsmässigt tror vi att vi är på väg in i en lite lugnare period. Inflationen är på väg ned, men centralbankerna har fortsatt att strama åt. Det här kommer att förbytas i en syn där man känner sig klar med åtstramningar och man kommer fokusera på sänkningar.”

”Såklart är tajmingen alltid svår, men för ett år sedan hade vi en inflation på 10 procent och en ränta på en procent. Nu har vi en inflation på 4 procent och ränta på 5,5 procent. Det är en behagligare startpunkt för att möta en eventuell inbromsning.”

”En mild lågkonjunktur kunde vara lätt positiv, när vi har en överhettning på framför allt arbetsmarknaden i USA. Det skulle inte vara en katastrof om arbetslösheten gick till 4,5 procent. Det kan hända att den här lågkonjunkturen blir mer dramatisk, men då har Fed ammunition att möta en inbromsning.”

Du verkar ganska positiv, hur ser aktieandelen ut nu jämfört med hur det sett ut historiskt?

”Vi har ju 89 procent, vi har gått från 85 procent i våras. Som lägst hade vi 70 procent 2018. Då skulle Fed strama åt och det var en inverterad yieldkurva och det har vi nu igen. 2021 drog vi ned aktieandelen igen och sen har vi egentligen varit försiktiga.”

”Men det är först nu som vi har ökat just för att vi tror att räntorna håller på att peaka. Historiskt har en ny börsuppgång börjat med en räntesänkning.”

Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration.

Följ mig gärna på X

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitterSpotify och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -