Många rätt för Alfa Laval

Aktieanalys Verkstadsstjärnan Alfa Laval ligger i vinnarhålet när världen ställer om och urbaniseras, vilket bolaget gav prov på under sin kapitalmarknadsdag förra veckan. En stark position syns även i aktiekursen.

När Alfa Laval förra veckan höll kapitalmarknadsdag var det inte direkt några omskakande nyheter som släpptes, vilket knappast var oväntat med tanke på att den senaste kvartalsrapporten knappt hunnit kallna. Fokus låg istället på en fördjupning i verkstadsbolagets strategi och olika divisioner.

En mindre nyhet hade vd Tom Erixon dock att bjuda på i form av en vätgassatsning där Alfa Laval nu väljer att etablera en separat affärsenhet för att bättre fånga potentialen på det här området. Det handlar om att utveckla lösningar inom elektrolysörer och bränsleceller inom ett område som idag är i princip ett blankt papper när det kommer till intäkter, men där bolaget ser potential att det ska bli en mångmiljardverksamhet på sikt.

Den nya affärsenheten blir ett delområde som går in i Energy, en av Alfa Lavals tre divisioner. De övriga två är Food&Water samt Marine. Borrar man sig vidare ner i Alfa Lavals värld och går in på produktnivå så har bolaget specialiserat sig inom tre olika nyckelteknologier:

*Värmeöverföring – här tillverkar och säljer man exempelvis kompakta värmeväxlare som hjälper kunderna att återvinna värme, optimera energianvändningen och sänka miljöpåverkan.

*Separering – här finns en mängd olika produkter som separerar olika vätskor från varandra och som separerar olika partiklar från vätskor eller gaser. Exempel på produkter är separatorer, dekantercentrifuger, filter och silar.

*Flödeshantering – här levererar Alfa olika typer av pumpar och ventiler för industrier med stränga hygienkrav samt pumpsystem specifikt framtagna för marinindustrin och offshoremarknaden.

Ölcentrifug som kan för-klarna, separera omoget öl och varmvörtseparera.

Gemensamt för alla divisioner och teknologier är att Alfa Laval ligger fördelaktigt exponerade mot de stora långsiktiga trender som vi ser i världen nu. Klimatomställningen, ett ökat energibehov, behovet av rent vatten, ökad livsmedelsproduktion i en mer urban värld och striktare miljölagstiftningar är starka drivkrafter som talar för att en marknadsledare som Alfa Laval kommer att ha mycket att stå i de kommande decennierna.

Och marknadsledare är man. Inom Värmeöverföring uppskattas marknadsandelen till 30-35 procent av världsmarknaden, inom Separaring till 25-30 procent och inom Flödeshantering 10-15 procent. Det är positioner som gör bolaget till nummer ett i alla tre områdena och det i sin tur är en bra grund för att kunna fortsätta investera och behålla sitt ledarskap.

Alfa Lavals finansiella mål över en konjunkturcykel

Ser man på Alfa Lavals finansiella mål kan de numera framstå som något försiktiga, givet hur de senaste åren har fallit ut. Tillväxtmålet ligger på 5 procent över en cykel och marginalmålet är på 15 procent, mätt som justerad ebita. Tillväxten har av naturliga skäl svajat under de senaste åren när covid slog till och därefter har återhämtningen och inflationen tillsammans med bra bett i de egna produktlanseringarna hjälpt till att lyfta omsättningen.

Marginalmålet däremot har man lyckats klå varje år de senaste fem åren och hittills i år ligger nivån på 16,2 procent mot 16,0 procent de första nio månaderna i fjol. Utöver högre volymer och kostnadsgnet pekar Tom Erixon även på att man nu, inte minst inom Energy, skördar frukterna av ett hårt internt arbete med att bli mer selektiva med vilka affärer man tar och vilka applikationsområden man ska vara i.

Finanschefen Fredrik Ekström underströk också på kapitalmarknadsdagen att marginalmålet ska betraktas som en minimumnivå och att den ansatsen är något som ger bolaget frihet att löpande hantera omstruktureringar, förvärv och investeringar och ändå kunna infria målet.

I det kortare perspektivet, tredje kvartalet i år, var marginalen hela 16,7 procent och här slog Alfa Laval analytikernas förväntningar när rapporten kom förrförra veckan. Även orderingången blev en liten positiv överraskning, till skillnad mot många andra industribolag, och utsikterna för det fjärde kvartalet är att efterfrågan ligger kvar på ungefär samma nivå som i det tredje kvartalet.

Tillsammans talar det för relativt begränsade förändringar i vinstprognoserna efter rapporten, där konsensus är att även 2024 blir ett år med fin tillväxt och stigande marginal.

  2022A 2023E 2024E 2025E
Omsättning, Mkr 52135 64100 69745 72382
Ebita just. 8229 10346 11835 12503
Rörelsemarginal  15,8% 16,1% 17,0% 17,3%
Vinst/aktie, sek 10,9 16,1 19,2 20,7
Utdelning/aktie, sek 6,0 7,0 7,7 8,3
Källa: Infront        

 

Värderingsmässigt handlas aktien nu till ett p/e-tal på 23 i år och nästa år faller det till 19, förutsatt att prognoserna infrias. Det är inte något fynd direkt men det ska det heller inte vara i ett bolag med marknadspositioner i världsklass och med vind i ryggen från många hållbarhetsrelaterade trender.

En premiumvärdering är motiverad men samtidigt bör man ha sansade förväntningar på vinsttillväxten. Målet att växa omsättningen med 5 procent per år och marginaler som redan ligger på höga och stabila nivåer borgar inte för någon explosiv vinsttillväxt.

Lägg till lite kortsiktiga utmaningar i form av en avmattning inom bygg och värmepumpar och det blir svårt att bli riktigt köpsugen just nu. Vi landar i en neutral syn på aktien, såvida man inte har en väldigt lång investeringshorisont.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Alfa Laval Neutral 365,10 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -