Köp sopaktien till den långa depån

Aktieanalys Franska Veolia Environnement är världens största vatten- och avfallshanteringsbolag. Värderingen har kommit ner samtidigt som verksamheterna växer stabilt med långa kontrakt.

Veolia Environnement är specialiserat på vattenhantering, avfallshantering och energitjänster. Veolia verkar globalt, men huvuddelen av omsättningen genereras i Europa.

Drygt en femtedel av omsättningen genereras i Frankrike och drygt 40 procent i övriga Europa. Nordamerika står för 8 procent och Asien för 6 procent.

Förra året stod avfallsdelen för 39,4 procent av omsättningen, vattendelen stod för 37,8 procent och energidelen för 22,8 procent.

För helåret 2024 spås omsättningen öka med 3 procent till 46,5 miljarder euro. 2025 väntas omsättningen ha ökat till 48,4 miljarder euro.

  2023e 2024e 2025E
Försäljning, MEUR 45,233 46,498 48,371
Rörelsemarginal, % 7,3 7,6 7,9
EPS, EUR 1,58 1,87 2,19
P/E 18 15,3 13,1
Källa: Marketscreener      
 


I Frankrike har Veolias vattenverksamhet påverkats av en våg av kontraktsförlängningar sedan 2010. Dessa har resulterat i minskad lönsamhet, men nu är huvuddelen av dessa förnyelser över.

Avfallshanteringsdelen är mer cyklisk. Till exempel drabbades denna del av den ekonomiska krisen i Europa under åren 2009-13. Sedan 2015 har avfallsdelen dock växt stabilt tillsammans med den ekonomiska tillväxten i Europa som gett ökade avfallsvolymer och förbättrade marginaler.

Framför allt är det i sophanteringsdelen som Veolia ser möjligheter att öka lönsamheten och få strukturell tillväxt i. Det handlar särskilt om att att utöka verksamheten inom mer lönsamma delar av denna som hantering och bearbetning av farligt avfall.

Energidelen omfattar energitjänster, värme- och kylnät och el. Denna del är mer defensiv än avfallshantering. Dock begränsas lönsamheten av det stora antalet kommunala kunder.

Det som idag är Veolia Environnement grundades som Compagnie Générale des Eaux i Lyon år 1853. Det började med att bolaget fick ett kejserligt dekret från Napoleon III om att förse staden Lyon med dricksvatten under de kommande hundra åren. 1860 fick man en 50-årig koncession på att förse Paris med dricksvatten.

Under de tidiga åren fokuserade företaget på vattenförsörjning och sanitet. Senare expanderade företaget genom att utvidga sina tjänster till avfallshantering och energiproduktion. Compagnie Générale des Eaux genomförde flera förvärv och fusioner för att växa.

I början av 2000-talet genomförde företaget en betydande omvandling och antog det nuvarande namnet, Veolia Environnement, för att bättre återspegla sin inriktning på en bredare miljöportfölj. Veolia har sedan dess varit uppdelat i områdena vatten- och avfallshantering, energiproduktion och energieffektivitet. 

2021 köpte Veolia upp konkurrenten Suez och utökade därmed sin verksamhet globalt inom avfallshantering.

Under 2023 steg Veoliaaktien med 18 procent. Veolia Environnement har ett marknadsvärde på 20,7 miljarder euro. Direktavkastningen ligger på drygt 5 procent.

Nio av 14 analytiker sätter köp på aktien. Genomsnittlig riktkurs är 32,7 euro.

Veolia Environnement har överlappande verksamheter med amerikanska konkurrenter som Waste Management och Republic Services.

Det framkommer då att värderingen är betydligt lägre än de amerikanska motsvarigheterna. P/e-talet är på 15,3 för innevarande år och 13,1 för 2025 medan de amerikanska konkurrenterna handlas till ungefär dubbelt så höga p/e-tal trots att tillväxten är jämförlig.

I år väntas vinsten per aktie stiga med runt 20 procent från 1,58 euro till 1,87 euro per aktie.

Veolia Environnement är en av de ledande globala aktörerna inom vatten-, avfall- och energihantering. Företaget har en bred och diversifierad portfölj av miljötjänster och drar nytta av ökande efterfrågan på miljövänliga lösningar och tjänster.

Bolaget har en stark finansiell ställning med relativt moderat skuldsättning sett i förhållande till den typ av stabila verksamhet som bolaget har. Veoliaaktien passar utmärkt i långsiktiga depåer gärna med fokus på utdelning.

Följ mig på gärna X

Följ Placera på Facebook , LinkedInXYouTube och på Soundcloud

 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Veolia Environnement S.A. Köp 28,49 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -