Skyhög risk men värt en chansning

Aktieanalys Lyko har senaste åren haft en dyster kursutveckling. Försäljningstillväxten är imponerande men kostsam. Aktien värderas nu på historiskt låga nivåer. Är det skäl nog att köpa tillväxtbolaget?

Lyko har funnits i över 15 år. Bolaget från Vansbro benämner sig självt som skönhetsspecialist och säljer produkter inom hud- och hårvård, parfym och smink. Majoriteten av försäljningen sker via e-handel men även via 30 helägda butiker som integrerats med salonger. Bolaget har två fabriker i Sverige för tillverkning och i produktsortimentet finns mer än tusentals skönhetsprodukter som främst består av externa varumärken.

Aktien noterades på First North i slutet på 2017. Prislappen var då 50 kronor och aktien står nu i 110 kronor. Börsvärdet uppgår till 1,7 miljarder kronor och största ägare är grundarna Erika och Rickard Lyko. Tillsammans kontrollerar de mer än 50 procent av rösterna och Rickard är bolagets nuvarande vd.

År 2019 2020 2021 2022 R12
Totala intäkter, Mkr 1 171 1 665 2 160 2 504 2 870
Försäljningstillväxt 26% 43% 29% 16% 19%

Källa: Bolaget

Försäljningstillväxten har varit kraftig. Framförallt steg försäljningen under åren 2020 och 2021. Senaste åren har den visserligen varit lägre, men fortfarande på tvåsiffriga procenttal.

Tillväxten kostar i investeringarna i marknadsföring, logistik och geografisk expansion har påverkat lönsamheten. Rörelsemarginalen har senaste åren varit låga ensiffriga procent. Det är exempelvis betydligt lägre än den danska konkurrenten Matas som har rörelsemarginaler runt 9 procent.

Lykos historiska vinstmultiplar är skyhöga och därför knappt relevanta. Vinsttillväxten har visserligen varit kraftig under vissa mätperioder, men med tresiffriga p/e-tal blir kraven på framtida vinster enorma. Trots haltande relevans, handlas Lyko-aktien nu på historiskt låga p/e 53 baserat på vinsten rullande tolv månader och p/e 28 på vinstestimaten i år. Kraven på vinsttillväxt är alltså fortsatt höga.

Bolagets egna mål är att växa intäkterna 15 till 20 procent och leverera en EBITDA-marginal om 10 procent. Istället för att dela ut kassaflödet till aktieägarna, ska det primärt användas för fortsatt expansion.

Försäljningstillväxten om 26 procent i tredje kvartalet är imponerande. Nettoomsättningen rapporterades till över 700 miljoner kronor. Resultatet per aktie summerades till 0,44 kronor, vilket är en halvering på årsbasis. Det samlade resultatet under årets tre första kvartal i fjol är betydligt bättre och innebär en dubblering mot motsvarande period 2022.

I tredje kvartalet synliggjordes Lykos nuvarande investeringsbehov för framtida tillväxt. Genom att investera 43 miljoner euro ska bolaget automatisera sin logistik och dubbla lagerkapaciteten. Den nya satsningen förväntas vara klart i slutet på 2025, men redan i tredje kvartalet 2023 togs en investering om 91 miljoner kronor.

Ökade investeringar har inneburit högre skuldsättning. I tredje kvartalet togs ett nytt lån på drygt 100 miljoner kronor och nettoskulden exklusive leasingskulder uppgick per utgången av september till nästan 300 miljoner kronor. Det kan ställas mot kassaflödet från den löpande verksamheten som på årsbasis summerades till 127 miljoner kronor vid utgången av september 2023.

Aktien har mer än dubblerats sedan noteringen 2017. Från slutet på år 2020 har aktiens resa söderut varit långdragen och avkastningen minus 75 procent.

År 2023E 2024E 2025E
Nettoomsättning 3 000 3 540 4 100
Bruttomarginal 45% 45% 45%
Rörelsemarginal 2,60% 3,20% 3,50%
EPS 2,1 4 5,3
P/E 51 28 21
EV/EBIT 27 19 15

Källa: Factset

Enligt estimaten i Factset förväntar sig analytikerna en försäljningstillväxt om cirka 20 procent kommande år. Ökad försäljning i kombination med förbättrad lönsamhet förväntas ge bra genomslag på sista raden och en vinsttillväxt om nästan 100 procent i år. Realiseras vinstförväntningar handlas aktien till väsentligt lägre vinstmultiplar än i fjol.

Kommande år kommer att präglas av stora investeringar i logistik och expansion. Investeringsbehovet efter 2025 är i dagsläget svårt att överblicka. Hittills har bolaget lyckats väl med att bygga varumärken men det får anses vara någon form av färskvara och kontinuerligt arbete. Kostnaderna för marknadsföring lär variera men alltid krävas för att upprätthålla den historiska försäljningstillväxten.

Ett ökat fokus andelen egna varumärken lär ge positiv effekt på marginalerna kommande period. Förutom förbättrade marginaler skapar det även förutsättningar att differentiera sortimentet mot konkurrenter och frångå den annars så tuffa priskonkurrensen. Men att kombinera egna och externa varumärken är komplext och inte ett självklart recept för att långsiktigt öka vinsten.

Knäckfrågorna blir hur investeringsbehoven ser ut bortom 2025, hur framgångsrikt egna varumärkena hanteras och hur dagens investeringar i logistik och marknadsföring slår igenom i vinsten. För den mer optimistiska kan rörelsemarginalen på 10 procent i Norden ge en fingervisning om potentialen i affärsmodellen. Når bolaget hälften kommer det att ge ordentligt avtryck i aktien. Redan i år förväntas vinsten dubbleras och bortom 2025 finns än mer potential.

Kommande år blir investeringstungt och skuldsidan oroar. Vi lockas däremot av den kraftiga försäljningstillväxten i kombination och möjligheter till marginalexpansion. Men multipelexpansion är ju inget att förvänta.

Risken är skyhög och att köpa aktier med höga vinstmultiplar kräver en extra lång investeringshorisont och en stark tro till vinsttillväxten.

Köp lite, köp i omgångar och var långsiktig.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Lyko Group A Köp 108,80 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -