Fenix: Uppförsbacken snart slut

Aktieanalys Fenix Outdoor har senaste åren pressats av kostnader. Aktien har tappat mot både sektorkollegor och börsens breda index. Men framtida förutsättningar och en hyfsat låg värdering gör aktien intressant.

Att konsumenterna har det utmanande är det ingen som missat. Ändå har flera konsumentaktier stigit rejält senaste året. Inom kläder utmärker sig Revolution Race och H&M med uppgångar på 75 respektive 25 procent. Och det är inte bara aktierna som stigit, även resultaten har förbättrats avsevärt under perioden.

Det finns många strategier för att lyckas inom detaljhandel. Segment och försäljningskanaler skiljer sig mellan bolagen, men gemensamt för de mer framgångsrika är att försäljningen utanför Norden bidragit positivt till resultatet.

Fenix Outdoor är svårt att tydligt definiera utifrån segment eller försäljningskanaler. Bolaget har starka varumärken, produkterna kännetecknas av kvalitet och försäljningen sker både via fysiska och digitala kläder.

Merparten av försäljningen sker via fysiska butiker och i Sverige går butikerna under namnet Naturkompaniet. Sammanlagt finns nästan 200 butiker och de mer kända varumärkena är Fjällräven, Hanwag och Tierra. Majoriteten av försäljningen sker i Europa där Tyskland är den enskilt största marknaden.

Aktien har inte berikat ägarna senaste åren och kursutvecklingen på ett år summeras till minus 20 procent. Utmaningar på kostnadssidan i form av IT-satsningar, logistik och löner har satt avtryck i marginalerna.

Det är värt att notera bolagets metod för att beräkna resultatet per aktie. Förutom 11 miljoner utestående B-aktier finns det dessutom 24 miljoner A-aktier som inte är noterade och berättigar ägarna till en tiondel av utdelningen från B-aktierna. Resultatet per aktie beräknas på utestående aktier, ett sällsynt upplägg som går att diskutera.

Arbetande ordförande Martin Nordin, tillika grundaren Åke Nordins son, är största ägare och kontrollerar mer än 50 procent av rösterna.

Fenix Outdoor 2019A 2020A 2021A 2022A Q3 R12A
Intäkter, Meur 607 572 658 770 763
Rörelseresultat, Meur 85 61 84 83 67
Rörelsemarginal, % 14,0% 10,9% 12,9% 11,0% 8,8%
Resultat efter skatt, Meur 61 34 61 57 45
Res. Per aktie, EUR* 4,57 2,54 4,25 4,57 3,36

Källa: Bolaget

Senaste åren har rörelsemarginalen varit över 10 procent. Trenden går åt fel håll men i siffrorna för rullande tolv månader ligger ett katastrofalt andra kvartal i fjol där resultatet raderades ut på grund av höga lagernivåer hos återförsäljare och kostnader för logistik.

I den senaste kvartalsrapporten var tongångarna betydligt positivare från den arbetande ordförande. Perioden är visserligen säsongsmässigt starkt på marginalsidan, men rörelsemarginalen landade nästan på 17 procent (19).

Fenix Outdoor Q3 R12A 2024P 2025P
Intäkter, Meur 763 801 841
Rörelseresultat, Meur 67 80 101
Rörelsemarginal, % 8,8% 10% 12%
Resultat efter skatt, Meur 45 60 76
Resultat per aktie, EUR* 3,36 4,51 5,71
Resultat per aktie SEK** 37 50 63
P/E 20 15 12

Källa: Bolaget/Placera

Aktien har mer än halverats sedan slutet på 2021 och handlas idag runt 740 kronor. En enklare skiss där intäkterna ökar med 5 procent på årsbasis och rörelsemarginalen förbättras innebär en vinst om 50 kronor per aktie i år och strax över 60 kronor nästa år.

Ett sådant scenario skulle innebära att aktien handlas till p/e 15 i år och p/e 12 på vinsten för nästa år. Observera dock att beräkningen är gjord på samma sätt som bolaget redovisar resultatet per aktie, det vill säga på utestående aktier. Värderingen är väsentligt lägre än Thule och Revolution Race som också befinner sig i friluftssegmentet.

En rörelsemarginal på 12 procent kanske är optimistiskt. Men hamnar den lägre än så är värderingen fortfarande inte ansträngd för ett bolag med Fenix historik och karaktär.

Bolaget har en beprövad affärsmodell och ett fokus på kvalitativa produkter. Bredden i försäljningskanaler och geografisk närvaro gör att bolaget alltid kommer ha utmaningar i vissa delar av verksamheten, men ger samtidigt en stabilitet som andra konsumentbolag saknar.

Efter flera år av motvind finns bra möjligheter till ett trendskifte i resultatutvecklingen framöver. En mild försäljningsökning i kombination med minskat lager och lägre kostnader kopplad till logistik, IT och hyror kan ge skjuts till vinsten. Men på kvartalsbasis lär det fortsatt vara slagigt åt båda hållen samtidigt som fortsatta investeringar alltid behövs.

Den 13 februari släpper Fenix rapporten för fjärde kvartalet och den kalla vintern bör ha gynnat försäljningen. Kan man hantera volatila kvartalsresultat och har tålamod är Fenix köpvärt.

*Vinst per aktie har beräknats på utestående aktier.

** EUR/SEK 11.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Fenix Outdoor International B Köp 743,00 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -