Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Marknaden utvecklades negativt under måndagen. Stockholmsbörsen (OMXSPI) föll med 1.01 procent och stängde på 882 punkter. Investtechs algoritmer har identifierat en stigande trend på medellång sikt. Stöden runt 888-890 punkter testas, en etablering ovanför dessa nivåer skulle stärka de tekniska utsikterna framöver. Stöd återfinns runt 860 punkter.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 46 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 55. Vi har därmed i stort sett jämvikt mellan optimister och pessimister på börsen på både kort- och lång sikt.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och säljtransaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 217 köp och 77 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 74 procent. Köpandelen på årsbasis är 83 procent. Vi befinner oss i rapportsäsongen vilket gör att antalet insideraffärer är relativt få. Detta då många personer med insyn i bolagen inte är tillåtna handla aktier i det egna bolaget i anslutning till offentliggörandet av resultatrapporten. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

OMXSPI är samlat sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till stödnivån runt 888 punkter gör att den tekniska bilden, och med det rekommendationen för indexet, snabbt kan ändras. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Axfood med verksamhet inom dagligvaruhandeln ser tekniskt bra ut efter det att bolagets senaste årsrapport presenterades i förra veckan. Aktiekursen utvecklas i en brant stigande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Köpintresset bland investerare ökar, vilket signalerar en ökande optimism och fortsatt uppgång indikeras enligt Investtechs statistik och forskningsresultat på den tekniska indikatorn trender.

Kursen har nyligen brutit upp genom motståndet vid cirka 284 kronor som därmed ombildades till en ny stödnivå. Nya motstånd saknas, vilket stärker de tekniska utsikterna för aktien. Den 1 februari i år identifierades även en köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation (IHS) som ger signal om fortsatt uppgång. En starkt positiv volymbalans visar att handelsvolymen i aktien har varit högre på uppgångsdagar än på nedgångsdagar. Även det signalerar att optimismen är ökande hos investerare och bekräftar den positiva trendbilden.

Axfood är svagt positiv på Investtechs insideranalys men aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

  

I nästa vecka förväntas industrikoncernen AQ Group presentera sin årsrapport. Inför rapporten ser aktien tekniskt positiv ut. Aktiekursen återfinns i toppen av en stigande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt.

Aktien handlas nu även runt all-time-high-nivåer (ATH) och det är en köpsignal. Stigande trender och ATH-nivåer är starka köpsignaler som signalerar en ökande optimism och fortsatt uppgång enligt Investtechs forskningsresultat.

Aktiekursen återfinns även en bra bit ovanför närmaste stödnivå vid cirka 475 kronor och det saknas motstånd i kursdiagrammet. Det är också en tekniskt stark köpsignal som indikerar fortsatt uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på stöd och motstånd. Ett RSI-värde över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt och det indikerar ökande optimism och att kursen ska fortsätta upp.

AQ Group är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader). OBS: Bolaget förväntas presentera sin årsrapport den 15 februari 2024. Marknadens reaktioner på rapporten kan snabbt förändra den tekniska bilden.

Investtechs rekommendation: Köp

 

Electrolux som presenterade årsrapport i slutet av förra veckan ser tekniskt negativ ut efter rapporten. Investerare har under det senaste året sålt sig ur bolaget till lägre och lägre kurser. Därmed har en fallande trendkanal identifierats av Investtechs algoritmer på kursdiagrammet för medellång sikt. Den negativa trendbilden indikerar en fortsatt nedgång.

Den 5 september 2023 identifierades en säljsignal från en rektangelformation (REC) som signalerar en fortsatt nedgång. Stödet vid cirka 90.00 kronor testas, vilket borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 90.00 kronor utlöser ännu en säljsignal. Även volymtoppar och volymbottnar stämmer dåligt överens med toppar och bottnar i kursen. Det bekräftar den negativa trendbilden.

Electrolux B är positiv på Investtechs insideranalys men aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender. Läs mer här.

David Östblad, analytiker Investtech

 

Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -