Aktien som grusar portföljen

Aktieanalys Stenföretaget Vulcan Materials är ett fint bolag som inte kommer kunna bli utkonkurrerad av AI. Det finns mycket att gilla vilket speglas i värderingen.

Vulcan Materials, som från början gick under namnet Birmingham Slag Company, grundades 1909 av Henry Badham och Solon Jacobs i Birmingham, Alabama. År 1916 köpte Ohio-bankiren Charles Lincoln Ireland bolaget och skickade sina söner Glenn, Eugene och Barney för att sköta om verksamheten. 

Efter den stora depressionen började Birmingham Slag Company växa på allvar. Man blev bland annat en stor leverantör till statliga infrastrukturbolaget Tennessee Valley Authority. Tennessee Valley Authority skulle få igång den ekonomiska tillväxten i Tennessee Valley-regionen som var hårt drabbad av den stora depressionen. 

Idag är Vulcan Materials Company USA:s största byggmaterialsföretag med en försäljning som uppgår till nästan 8 miljarder dollar. Huvudkontoret ligger i Birmingham, Alabama. I princip hela försäljning kommer från hemmamarknaden. Vulcan har över 400 aktiva anläggningar (stenbrott) som till stor del är centrerade kring de södra och centrala delarna av USA. Under 2023 sålde Vulcan över 235 miljoner ton material. 

Vulcan har ett börsvärde på 35 miljarder dollar och på fem års sikt är aktien upp över 130 procent. 

 

Det största segmentet Aggregates står för 70 procent av omsättningen. Här krossar man sten, sand, grus och andra stenmaterial. Materialen används främst vid konstruktion och underhåll av motorvägar, gator och andra offentliga arbeten. Att bygga en 1,5 km lång fyrfilig motorväg kräver 38 tusen ton av segmentets material. Förutom infrastruktur säljer man även till olika fastighetsbyggen. 90 procent av Vulcan Materials bruttoresultat kommer från segmentet. 

Concrete och Asphalt står för runt 15 procent av omsättningen vardera. Det förstnämnda är betongförsäljning och det sistnämnda asfalt. I Calcium-segmentet, som står för under en procent av försäljningen, ingår brytning och försäljning av kalciumprodukter till bland annat djurfoder, plast och vatten. 

Ungefär 40 procent av omsättningen kommer från statliga kunder medan resterande från privat byggande. Det är värt att tillägga att i privat byggnation ingår inte bara bostäder utan även en hel del kommersiella fastigheter. 

Bolaget verkar på en mycket fragmenterad marknad där mindre spelare kontinuerligt köps upp av Vulcan Materials. Förutom förvärv, delar bolaget ut en kupong till sina aktieägare samtidigt som aktieåterköp genomförs. Direktavkastningen ligger i dagsläget på 0,7 procent.

Vulcan är väl positionerat för att dra nytta av de stora bygginvesteringarna som görs och kommer att göras i USA. Sett till försäljning är Vulcans största stater Texas, Kalifornien, Georgia, Tennessee och Virginia. Flertalet av dessa marknader har en relativt bra ekonomi samtidigt som infrastrukturen är underinvesterad. 

Dessutom väntas trenden om att allt fler företag flyttar hem sin produktion gynna Vulcan.

Vulcan har ett stort antal stenbrott som ofta ligger relativt nära kunden vilket gör transportkostnaden lägre jämfört med många konkurrenter. Detta är en viktig konkurrensfördel. Dessutom är det svårt att få tillstånd för nya stenbrott vilket är en av anledningarna till de höga inträdesbarriärerna på marknaden.

Vulcan är beroende av byggnationen i USA. Om de statliga infrastruktursinvesteringarna och nybyggnationen i USA skulle falla, kommer bolaget att påverkas negativt. Dåligt väder kan också påverka byggnationen kortsiktigt. 

Vulcan 2024e 2025e 2026e
Oms till,% 2 7 3
Ebit marg,% 20 21 22
Ev/ebit 24 21 20
P/e 32 27 25

 

Baserat på innevarande års prognos handlas Vulcan-aktien till p/e 32 och ev/ebit 24. Det noterade bolaget som påminner mest om Vulcan är Martin Marietta Materials. Martin Marietta har ett p/e-tal på 28. 

Placera tycker Vulcan är ett välskött bolag som sannolikt kommer att ge bra avkastning på lång sikt. USA:s stora infrastrukturinvesteringar kommer att ge bolaget vind i ryggen. Däremot avvaktar vi just nu på grund av värderingen. 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Vulcan Materials Neutral 271,17 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -