Combinedx: Att överväga oavsett syn

Aktieanalys IT-konsulten Combinedx har redan stigit 50 procent i år. Bolaget börsnoterades för två år sedan och trots årets kursrusning handlas aktien på låga värderingsmultiplar.

Det som ofta lockar investerare till konsultbolag är relativt låga värderingar, bra kassaflöden och generösa utdelningar. Att stora delar av vinsten delas ut förklaras av det begränsade investeringsbehovet, jämfört med mer traditionella produktbolag.

Förvärv och konsolidering är också typiska fenomen bland konsultbolagen. För att växa krävs det fler anställda, vilket enkelt skapas via förvärv. Och desto fler anställda som kan dela på centrala kostnader, desto bättre förutsättningar finns det att öka lönsamheten.

En marknad med många små aktörer skapar bra förutsättningar till förvärv på låga vinstmultiplar, jämfört med vad aktiemarknaden är villig att betala för helheten. Finansiell ingenjörskonst i excel-arket, begränsat värdeskapande i praktiken.

Aktiemarknaden, där mycket handlar om att öka storleken på bolaget, är en bra plats för finansiell ingenjörskonst. De är enkelt i teorin, men svårare i praktiken, när exempelvis bolagskulturer, system och processer ska integreras.

De investerare som i stället konsekvent undviker investeringar i konsultverksamheter refererar gärna till konjunkturkänsligheten och konsulter som står först i ledet när företagen kapar kostnader. Genom den principen har man undvikit flertalet kurshaverier på aktiemarknaden.

Konsultbolaget Combinedx noterades på First North våren 2022. I samband med noteringen emitterades nya aktier på 42 kronor, vilket värderade bolaget till 650 miljoner kronor. Idag uppgår marknadsvärdet till nästan en miljard.

Bland tagarna av aktierna var fondbolaget Cliens och de två investeringsbolagen Grenspecialisten och Edastra. De två sistnämnda är bolagets nuvarande huvudägare, tätt följt av bolagets vd Jörgen Qwist.

En väsentlig detalj i sammanhanget är det generösa optionsprogrammet som sattes två år innan börsnoteringen som innebar att Jörgen Qwist i början på detta år hade rätten att köpa 750 000 aktier till ett pris om drygt 25 kronor. Han stod för majoriteten av optionsprogrammet som dessutom spädde ut övriga aktieägare med nästan 6 procent.

Combinedx är en bolagsgrupp som består av flera mindre nischade konsultbolag. Gemensamt för bolagen är att de hjälper kunder att digitalisera sina verksamheter och refererar själva till bolagsgruppen som ”familjen”. Bland annat kan de hjälpa kunderna att implementera affärssystem, jobba med dataanalys eller förbättra informationssäkerhet. På kundlistan finns Saab, Sandvik och Elon.

För 2023 summerades de totala intäkterna till 766 miljoner kronor och rörelsemarginalen hamnade strax över 10 procent. Det gav ett resultat per aktie om drygt 4 kronor, vilket idag värderar bolaget till 13 gånger fjolårets vinst. Det är i linje med de två andra relativt små noterade konsultverksamheterna CAG Group och Prevas.

Förra året förvärvades endast ett bolag och ambitionen är att köpa två till tre andra konsultbolag per år. Redan i år har Combinedx adderat två bolag till ”familjen” genom köpen av Why IT Solutions och M3CS, som tillsammans adderar drygt 200 miljoner kronor till omsättningen.

Combinedx 2023A 2024P 2025P 2026P
Nettoomsättning, Mkr 766 1 050 1 207 1 388
Ebitmarginal, procent 10,5% 10% 10% 10%
Ebitresultat, Mkr 80 105 121 139
Resultat, Mkr 71 84 97 111
Resultat per aktie, SEK 4,09 4,64 5,36 6,13
P/e 13 11 9,7 8,5

Källa: Bolaget/Placera

Att göra framtida prognoser på bolag med kort historik där framtida förvärv driver vinsten är svårt. För att få en ungefärlig uppfattning om framtida intjäningsförmåga i år adderar vi de två senaste förvärven och räknar på en relativt hög rörelsemarginal i linje med i fjol, vilket var drygt 10 procent.

Det ger ett resultat per aktie på drygt 4,6 kronor. I kalkylen har vi dessutom exkluderat effekterna från finansnettot trots att bolaget för tillfället har nettokassa på cirka 30 miljoner kronor. Det värderar bolaget till 11 gånger vinsten och 10 gånger rörelseresultatet. 

Gör vi ett antagande om 15 procent tillväxt på omsättningen och en konstant rörelsemarginal på 10 procent kommande år hamnar värderingsmultiplarna på ensiffriga tal. Det finns mycket på aktiemarknaden som värderas till liknande multiplar.  Men för att vara en IT-konsult är det lågt. Den föreslagna utdelningen ger dessutom en direktavkastning på nästan 4 procent.

Oavsett inställning till konsultbolagen bör Combinedx bli en bra investering från dessa nivåer. Aktien är lågt värderat jämfört med sektorn som helhet, bolaget har nettokassa och de större ägarna har gedigen erfarenhet av dynamiken på aktiemarknaden.  

Den som konsekvent undviker investeringar i konsultbolag kan med fördel fortsätta med det och evigt avvakta Combinedx.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
CombinedX Köp 55,00 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -