Engcon: Het värdering, kall vinst

Aktieanalys Engcons aktie rusade över 15 procent på rapporten för årets första kvartal. Redan innan var aktien högt värderad och mer än ett halverat resultat gör den inte lägre. Men bottenkänning i både orderingång och resultat kan ge hopp till aktieägarna.

Senast Placera skrev om Engcon var i september förra året. Baserat på värdering och framtida intjäningsförmåga var rekommendationen sälj. Aktien stod då runt 80 kronor, idag handlas den runt 90 kronor.

Vinsten på rullande tolv månader uppgick då till 2,5 kronor per aktie. Vid utgången av årets första kvartal ger samma historiska tidsperiod en vinst på cirka 1,2 kronor per aktie. Vinsten ner och aktien upp betyder att värderingen på historiska siffror idag är väsentligt högre än i höstas. Engcon värderas nu till 75 gånger den vinst som generats senaste tolv månaderna.

Men aktiemarknaden är mer än ett excelark. Flöden och antaganden om framtida intjäning påverkar aktiepriset. I dessa antaganden finns många svårbedömda faktorer.

Det kan också förklara Engconaktiens volatilitet sedan september 2023. Under perioden är lägsta priset 58 kronor och högsta priset 93 kronor.

Bolaget tillverkar och säljer tiltrotatorer. En nischad produkt som används till grävmaskiner och enklast beskrivs som grävmaskinens handled. Genom att installera Engcons produkt blir grävmaskinen effektivare, bränsleförbrukningen lägre och säkerheten högre.

Bolagets orderingång ger en indikation om intjäningen kommande period. I första kvartalet låg den i linje med senaste kvartalet och motsvarande kvartal 2023. Totalt summerades orderingången till 410 (408) miljoner i första kvartalet.

Källa: Bolaget

Bortsett från enskilda mätpunkter har orderingången varit relativt stabil. Främst är det försäljningen i Europa utanför Norden som växer. I första kvartalet ökade försäljningen organiskt med 26 procent, jämfört med motsvarande period förra året.

Det är också sedan tidigare en väsentlig marknad där en ökad penetration i Frankrike och Tyskland kan ge stor effekt på bolagets intäkter. 

I första kvartalet minskade försäljningen i Norden med 20 procent. Penetrationsgraden i regionen är redan på höga nivåer och har historiskt varit den dominerande försäljningsregionen.

När efterfrågan i regionen varit svag har andra växt i kapp. I första kvartalet var försäljningen i regionen ”Norden” och ”Europa” lika stor.

Källa: Bolaget

Resultatet per aktie ser nu volatilt ut på kvartalsbasis. Framför allt föll resultatet brant och konsekvent under 2023. Första kvartalet förra året uppgick rekordresultatet till 0,93 kronor per aktie, att jämföra med bottennoteringen i sista kvartalet samma år då resultatet i stället hamnade på 0,07 kronor per aktie. Sekventiellt ökade däremot vinsten kraftigt under detta års första kvartal.

Omsättningen summerades till 394 (691) miljoner kronor, vilket innebar 43 procent lägre än motsvarande period i fjol.

En rörelsemarginal strax över 15 procent gav ett rörelseresultat på 60 (198) miljoner kronor och ett resultat per aktie om 0,32 kronor. Jämförelsesiffrorna från första kvartalet förra året är helt klart rekordsvåra. Både rörelseresultatet och resultatet efter skatt minskade med cirka 70 procent.

Engcon 2024E 2025E 2026E
Försäljning, MSEK 1 790 2 258 2 795
Rörelsemarginal 16,7% 21,4% 22,6%
EPS, SEK 1,47 2,37 3,1
P/E 62 38 30
EV/EBIT 47 29 22

Källa: Factset

Enligt estimaten i Factset förväntas vinsten öka väsentligt kommande år, vilket resulterar i att vinstmultiplarna sjunker till nästa år. Men utgångspunkten är hög och innebär att aktien fortfarande handlas på skyhöga multiplar på framtida vinstförväntningar.

Beräknat från första kvartalet 2021 är snittvinsten 0,44 kronor per aktie och kvartal. Exkluderas det mer avvikande året 2023 hamnar vinsten per aktie och kvartal på nästan samma siffra.

Om vinsten under årets tre resterande kvartal hamnar i linje med snittet innebär det en helårsvinst för 2024 på 1,64 kronor per aktie. Det innebär dessutom att det krävs en kraftig vinstökning redan till andra kvartalet i år.

En helårsvinst på 1,64 kronor per aktie skulle innebära att aktien idag handlas till 55 gånger vinsten i år, vilket fortfarande är högt men lägre än multiplarna på analytikernas vinstestimat.

För att synliggöra höjden på värderingsmultiplar kan vi anta en vinstdubbling under 2024, vilket ändå ger en värdering på 25 gånger vinsten – i linje med Atlas Copco. Det mesta talar dessutom för en vinstminskning i år.

 

Engcon Estimat Factset Genomsnitt Vinstdubbling
Res. per aktie 2024, SEK 1,47 1,64 3,62
P/E 61 55 25

 

Oavsett sätt att estimera årets vinst är värderingen hög. Och skyhög om vinsten hamnar i intervallet mellan analytikernas estimat och snittet.

 

Det som däremot talar för bolaget är en tydlig marknadsledare som sänker kostnader och ökar effektiviteten hos sina kunder. Aktiviteten inom bygg bör öka globalt om och när räntorna sjunker. Men oavsett byggkonjunktur är Engcon ett litet bolag och penetrationsgraden utanför Norden är så pass låg att det finns bra förutsättningar att öka försäljningen oavsett konjunktur.

Engcon som bolag har uppenbara kvaliteter som aktiemarknaden betalar ett högt pris för. Vad som är för högt är komplext. Men idag krävs för höga tillväxtantaganden och för många år för att komma ner på någorlunda rimlig prislapp.

Sälj.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
engcon B Sälj 90,10 -
Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -