Så investerar teknikjättarna i AI

Aktiekommentar Artificiell intelligens-racet blir allt kostsammare för alla inblandade, vilket de senaste rapporterna från de amerikanska teknikjättarna vittnar om. Placera tar pulsen på företagens accelererande satsningar inom AI.

Företag som Microsoft, Amazon, Meta Platforms och Googles moderbolag Alphabet har redan rullat ut tjänster baserade på generativ AI och har satsat miljarder på att bygga upp olika AI-nätverk för att stödja dem.

Utöver generativa AI-tjänster fortsätter Amazon, Alphabet och Microsoft sina investeringar och utvecklar sina molntjänstverksamheter för att erbjuda alltmer sofistikerade AI-tjänster till sina kunder. Denna utveckling kräver en betydande kapitalinsats.

Alphabet var tillsammans med Microsoft först ut att rapportera för årets första kvartal.

Alphabet

Googles moderbolag Alphabet lämnade en imponerande rapport. Intäkterna på 80,5 miljarder dollar ökade med 15 procent jämfört med föregående år och överträffade analytikernas förväntningar.

Tillväxten drevs av förbättringar inom sökannonsering, YouTube och molntjänstverksamheten Google Cloud. Alphabet visade också en betydande förbättring av kostnadskontrollen, med en rörelsemarginal på nästan 32 procent - den högsta på nästan tre år - och en minskning av antalet anställda med en procent.

Ett nytt återköpsprogram på 70 miljarder dollar och företagets första utdelning på 25 år var ytterligare positiva inslag. Alphabets aktier steg med över 12 procent efter börsen stängt, vilket innebär att detta kan vara den bästa kursreaktionen på över fem år.

Alphabets kapitalinvesteringar ökade till 12 miljarder dollar, mer än de förväntade 10 miljarderna och nästan dubbelt så mycket som motsvarande kvartal förra året.

Finansdirektören Ruth Porat sa att Alphabet kommer att spendera åtminstone den summan per kvartal under resten av året. Det innebär att utgifterna kommer att uppgå till minst 48 miljarder dollar i år från 32,3 miljarder dollar år 2023, viket är en ökning med nästan 50 procent.

Alphabet kommer att detaljera fler av sina planer inom AI och sökning på sin årliga I/O-utvecklarkonferens den 14 och 15 maj på sitt huvudkontor i Mountain View, Kalifornien.

Microsoft

Microsofts intäkter under kvartalet ökade med 17 procent till 61,9 miljarder dollar, vilket överträffade analytikernas förväntningar. Bakom intäktsökningen ligger ökat efterfrågan på molntjänster och en omfattande efterfrågan på AI-relaterade tjänster på dess Microsoft Azure-plattform.

Den viktiga molntjänsten Microsoft Azure ökade intäkterna med 31 procent jämfört med föregående år. Detta överträffade analytikernas förväntningar med två procentenheter.

Microsoft förväntar sig också att avsluta årets räkenskapsår med en rörelsemarginal som är två procentenheter högre än föregående år, trots ökade investeringar i AI. Det förutspås även att tillväxten i intäkter och rörelsevinst kommer att fortsätta växa med tvåsiffriga tal under nästa räkenskapsår.

Det är en betydande tillväxt för ett företag som omsätter över 212 miljarder dollar och med en rörelsemarginal på drygt 44 procent.

Under det senaste kvartalet investerade Microsoft 14 miljarder dollar i utrustning och infrastruktur. Det var en ökning med 79 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Värt att notera är att det faktiskt mer än vad Microsoft brukade investera under ett helt år för bara fem år sedan.

Microsofts finansdirektör Amy Hood sa att investeringarna kommer att öka avsevärt under det nuvarande kvartalet och fortsätta växa under det kommande räkenskapsåret, då efterfrågan på AI-tjänster överstiger Microsofts tillgängliga kapacitet.

Analytikerna förväntade sig cirka 47 miljarder dollar i investeringar för Microsoft under det nuvarande kalenderåret, vilket skulle motsvara cirka 18 procent av företagets beräknade intäkter jämfört med 15 procent föregående år.

Amazon

Amazon rapporterade en omsättning på 143,3 miljarder dollar, en ökning med 13 procent jämfört med föregående år och över förväntningarna på 142,5 miljarder dollar. Nettovinsten var 10,4 miljarder dollar, långt över förväntningarna på 8,7 miljarder dollar.

Efterfrågan på artificiell intelligens ökade försäljningstillväxten inom Amazons molntjänstdivision AWS under årets första kvartal meddelade företaget vid sin rapport.

Omsättningsökningen inom AWS anses vara en avgörande faktor för Amazon. Omsättningen hos AWS ökade med 17 procent jämfört med föregående år till 25 miljarder dollar under de första tre månaderna av 2024, vilket överträffade prognoser på 24,5 miljarder dollar.

Det var en snabbare ökning än den 13-procentiga ökningen som AWS hade under föregående kvartal. AWS marginaler ökade till 38 procent  jämfört med 30 procent under föregående kvartal.

Generativ AI utgör nu intäkter på fler miljarder dollar för oss, sa finansdirektören Brian Olsavsky i rapporten. Amazon investerade 14,9 miljarder dollar under det senaste kvartalet, vilket sannolikt kommer att vara den lägsta nivå under året.

Olsavsky sade att Amazon förväntade sig att dess investeringar i år skulle öka betydligt jämfört med de 48,1 miljarder dollar som investerade under 2023, främst för att stödja tillväxten inom molntjänsdivisionen AWS och generativ AI.

Amazon är en stor investerare i AI-startupen Anthropic, och AWS introducerade i november en AI-chattbot för företag som man kallar för Amazon Q.

Meta Platforms

Amazon, Microsoft och Alphabet såg sina aktier stiga efter sina rapporter, vilket stod i skarp kontrast till Meta Platforms. Moderbolaget för Facebook och Instagram upplevde en nedgång på över 10 procent efter sin kvartalsrapport.

Trots att Meta Platforms rapporterade rekordhöga intäkter för första kvartalet överträffade man bara förväntningarna marginellt. Samtidigt gav man en relativt svag prognos för intäkterna för det andra kvartalet.

Meta är det enda av de stora teknikföretagen där investerare är oroliga för de ökade kostnaderna relaterade till artificiell intelligens. Bolaget meddelade planer på att öka sina utgifter med upp till 10 miljarder dollar för infrastruktur som stödjer AI-investeringar.

Meta förväntar sig att investeringarna når 40 miljarder dollar under innevarande år, vilket motsvarar en ökning med 42 procent jämfört med föregående år.

VD Mark Zuckerberg sa i rapporten att Metas åtagande är att bygga en ledande AI-tjänst och påpekade att även om investeringarna kanske inte omedelbart bidrar till intäkter har företaget en historia av att effektivt kapitalisera på nya tjänster när de når en viss skala.

Under de senaste kvartalsrapporterna har vi sett att AI-racet blir ännu dyrare än tidigare, utan någon synlig slutpunkt. Trots detta har investerarna, förutom i fallet med Meta, tagit ökningarna i investeringar med ro och litar för tillfället på bolagsledningarnas uttalanden om en ljus framtid för AI.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -