Börsveckan: Kursslakten i Dedicare

Aktieanalys Dedicare bjöd aktieägarna på en kalldusch när Q1-siffrorna lades fram. Det var så pass dåliga siffror att det borde föranlett en vinstvarning. Aktien har halverats på ett år. Är det köpläge?

Bemanningsbolaget inom vården, Dedicare, som vi tidigare gillat och haft köp på till och från (men inget levande råd idag) kom med en riktig kalldusch i Q1 där omsättningen backade 14,5 procent och rörelseresultatet rasade till 15,1 Mkr (38). Senaste gången vi skrev om aktien var i samband med att vi tog ut aktien från Utdelningsportföljen i maj 2023 för ganska exakt ett år sedan, på nivåer kring 115 kr. Anledningen var att vi befarade att regionernas ambition att dra ner på bemanningspersonal inom vården kommer ge större negativa effekter i den svenska verksamheten (BV 23-22). Tyvärr besannades detta under hösten och det blev mycket värre nu i inledningen av 2024.

Backar rejält i Sverige

Den svenska verksamheten, som ifjol stod för en fjärdedel av omsättningen, fick se intäkterna backa med 32 procent under Q1 där ebita-marginalen föll ner till 1,2 procent (7,2). Den förändrade marknaden har lett till minskad efterfrågan men också till att fler tar anställning, vilket i sin tur minskar utbudet av personal. Dessutom säger vd Krister Widström att man ser ett förändrat köpbeteende hos regionerna, där beställningarna läggs med kort varsel och uppdragen är kortare.

I Norge, som är största marknad med 60 procent av omsättningen ifjol, blev konkurrensen från nya nordiska aktörer märkbar under det första kvartalet, främst inom läkarbemanning. Intäkterna backade med 6 procent och ebita sjönk till 6,1 procent (10,4). Dedicare såg också en utveckling mot generellt ökat kostnadsläge och högre lönekostnader i Norge redan i det fjärde kvartalet 2023, men påverkan var större och trenden tydligare under årets första kvartal.

Den här texten publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 21 den 20 maj

Läs mer om Börsveckan.

I Danmark som står för i princip resterande andel (förutom en liten skvätt i UK), så backade omsättningen med knappt 20 procent och ebita kom in på 5,5 procent (7,3). Danmark påverkades negativt av begränsningar för inhyrning av sjuksköterskor på långtidskontrakt.

Så problemen är på många fronter för Dedicare just nu, som i dagarna initierat kostnadsprogram på 15 Mkr per år och som byter ledning i Sverige.

Sammantaget gav detta en omsättning som föll 14,5 procent i Q1 och en ebitamarginal som halverades till 4 procent (8,3). Det kan tyvärr bli sämre framgent om de problem som fanns i Q1 håller i sig, vilket det troligtvis kommer göra ett tag till. Vi räknar med att omsättningen kan backa med 20 procent för helåret 2024 och att ebita-marginalen kan falla ner mot 4 procent.

Bra balansräkning

Dedicare har en nettokassa på 135 Mkr ex leasing men ink tilläggsköpeskillingar på de förvärv som tidigare genomförts, i syfte att bredda verksamheten till nya marknader och nya segment. Förvärven är ganska små sett till helheten men verkar prestera okej trots allt. Ev/ebit landar kring 7x för 2024 på dessa osäkra estimat.

Knäckfrågan är om Dedicare kan anpassa kostnaderna efter permanent sämre utsikter i framförallt Sverige. Samtidigt blir Norge än viktigare när den svenska verksamheten tappar. Och norska vinster anser vi ska betinga lägre multiplar då osäkerheten om den marknaden också är relativt hög med politiska risker och marknadsförutsättningar som snabbt kan förändras till det negativa då den norska regulatoriska miljön är mer rörlig än den svenska.

Den här texten publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 21 den 20 maj

Läs mer om Börsveckan.

De stopp för inhyrd vårdpersonal som återkommer regelbundet blir sällan permanenta, och över tid återkommer efterfrågan. Men ett problem med de återkommande diskussionerna kring, och stoppen för, hyrpersonal är att det skapar en enorm ryckighet för bolagen som erbjuder bemanningstjänster. Om en stor kund från ett kvartal till ett annat kan avbryta inhyrning så ger det beläggningsproblem som eroderar lönsamheten och det skapar givetvis även problem för hyrpersonalen. Det blir också mycket svårt för bolagen att planera och optimera verksamheten. Här behövs långsiktiga spelregler som tyvärr ännu inte finns. Således kommer dessa problem att vara ett återkommande inslag i verksamheten som man som investerare måste ta höjd för.

Vi ser inget uppenbart köpläge efter kursraset utan anser att aktien värderas ganska rimligt givet riskerna som finns i branschen.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -