Rapportfloden:Blandade resultat

Q2 JM, Bulten, Neobo och Synthetic MR finns bland bolagen som publicerat sina kvartalssiffror

Bostadsutvecklingsbolaget JM:s rörelseresultat blev 169 miljoner kronor i det andra kvartalet 2024. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 190 miljoner kronor, enligt Infronts prognossammanställning.

Intäkterna uppgick till 3.583 miljoner kronor, jämfört med väntade 2.915 miljoner.

Antal sålda bostäder uppgick till 1.075 stycken, mot förväntan om 614, och produktionsstarterna var 722 mot väntade 540.

Intäkter och rörelseresultat är enligt JM:s segmentsredovisning.

Under det andra kvartalet förbättrades priserna på andrahandsmarknaden från låga nivåer. Utbudet är samtidigt högt och konsumenternas köpkraft är fortsatt begränsad varför bostadsutvecklaren JM bedömer att det kommer dröja innan det noteras en markant förbättring på marknaden för nyproduktion. Det skriver vd Mikael Åslund i delårsrapporten.

"Vi ser ändå ett ökat intresse för JM:s bostäder, vilket har medfört att vi har kunnat starta fler projekt. JM:s fokus på försäljning har gett effekt, och den goda försäljningen och ökade antalet produktionsstarter medförde ett kraftigt förbättrat kassaflöde i det andra kvartalet", skriver han.

I Stockholm ökade JM sin försäljning sekventiellt och mer än tredubblade försäljningen jämfört med samma kvartal föregående år samtidigt som tre projekt produktionsstartades.

"Produktionsstarterna gav ökade intäkter men rörelsemarginalen pressades av prisjusteringar och höga finansieringskostnader", skriver Mikael Åslund.

Även för JM Bostad Riks förbättrades försäljningen och tre projekt produktionsstartades.

"Antalet bostäder i produktion är dock lägre än föregående år. Minskade intäkter tillsammans med framför allt prisjusteringar och höga finansieringskostnader, gav en lägre marginal än föregående år", skriver han.

Bulten, som är underleverantör till fordonsindustrin, redovisar ett rörelseresultat om 74 miljoner kronor för det andra kvartalet 2024 (50).

Rörelsemarginalen landade därmed på 5,1 procent (3,5). Nettoomsättningen uppgick till 1.466 miljoner kronor (1.416). Försäljningstillväxten var 3,5 procent.

Resultat efter skatt blev 40 miljoner kronor (43). Orderingången uppgick till 1.541 miljoner kronor (1.476).

Fastighetsbolaget Neobo, en avknoppning från SBB, redovisar hyresintäkter på 227 miljoner kronor för det andra kvartalet 2024 (220).

Driftöverskottet blev 139 miljoner kronor (128) och förvaltningsresultatet uppgick till 58 miljoner (46). Värdeförändringar på förvaltningsfastigheter summerade till -89 miljoner kronor (-205).

Efter skatt blev resultatet -82 miljoner kronor (-122).

Vid kvartalets utgång hade Neobo förhandlat klart samtliga bostadshyror i sina fastigheter med en genomsnittlig hyresökning om 5,1 procent.

Forskningsbolaget Irlab redovisar ett rörelseresultat på -5,1 miljoner kronor för det andra kvartalet 2024 (-44,9).

Nettoomsättningen uppgick till 42,8 miljoner kronor (6,9).

Kassaflöde från den löpande verksamheten var 0,1 miljoner kronor (-52,8). Likvida medel uppgick till 98,3 miljoner kronor (156).

Synthetic MR bedömer att nettoomsättningen uppgår till 12 miljoner kronor (21,2) för det andra kvartalet 2024, beroende på organisationsförändringar i USA. Omsättningsmålet för 2024 förväntas därmed inte uppnås.

Kostnaderna för andra kvartalet förväntas ligga i paritet med samma period förra året, vilket därmed också gäller för hela första halvåret 2024.

Alla siffror är preliminära och oreviderade. Den fullständiga delårsrapporten för det andra kvartalet kommer att publiceras den 27 augusti 2024, som tidigare meddelats.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -