Sök på Placera

DIAMYD MEDICAL: ”DEN RIKTADE EMISSIONEN STÄRKER VÅRT OBEROENDE NÄR VI GÅR MOT MARKNAD” - VD

CISION PROMOTED: Diabetesbolaget Diamyd Medical tog i torsdags kväll in 150 miljoner kronor i en riktad emission till teckningskursen 28 kronor per aktie. Bolagets vd Ulf Hannelius förklarar i en intervju motivet bakom emissionen och tidpunkten för den.

Publicerad: 2021-09-13 08:30 av Cision Promoted

SPRINT BIOSCIENCE: SATSAR PÅ TA FRAM NÄSTA PROJEKT EFTER FÖRSÄLJNING VPS34

CISION PROMOTED: På tisdagskvällen stod det klart att First North-listade Sprint Bioscience licensierar ut sitt cancerläkemedelsprogram Vps34 till onkologispecialistbolaget Deciphera Pharmaceuticals, i ett avtal som har ett potentiellt värde på upp till 277 miljoner dollar plus royaltyersättning. Sprint Biosciences ...

Publicerad: 2021-08-05 07:28 av Cision Promoted

GOOBIT GROUP: LÖNSAMT KRYPTOFÖRETAG LISTAS PÅ FIRST NORTH, SKA EXPANDERA I EUROPA

CISION PROMOTED: I dag, onsdag, listas kryptoväxlingsbolaget Goobit Group (kortnamn: BTCX) på Nasdaq First North, vilket sker genom en direktlistning utan ett publikt erbjudande. Vi fick en pratstund med bolagets vd Pär Helgosson för att få en bättre inblick i Goobit inför handelspremiären.

Publicerad: 2021-05-05 08:23 av Cision Promoted

Iconovo: ”Vi har ett unikt erbjudande och är redo för fler avtal” - vd

CISION PROMOTED: Medicinteknikbolaget Iconovo informerade på onsdagen marknaden om sina verksamhetsmål för 2021, som bland annat inkluderar två nya kundavtal, att jämföra med det tidigare målet om ett avtal.

Publicerad: 2021-01-29 08:01 av Cision Promoted

ELLWEE: ”MARKNADEN MÅNGDUBBLAS VID STREET LEGAL-GODKÄNNANDE” - VD

Cision Promoted: I dag tisdag gör elfordontillverkaren ELLWEE debut på Nasdaq First North efter att ha genomfört en noteringsemission som, i den allmänna delen, tecknades till cirka 2 300 procent och som inbringar nettosumman 40 miljoner kronor. Teckningskursen i erbjudandet var 20 kronor per unit, vilket motsvarar ...

Publicerad: 2021-01-19 08:12 av Cision Promoted

SPRINT BIOSCIENCE: TVÅ NYA INDIKATIONER STÄRKER VADA-PROJEKTETS POSITION

ANNONS: Det First North-listade life science-bolaget Sprint Bioscience meddelade häromdagen att nya vetenskapliga rapporter visar att det finns ett samband mellan höga nivåer av proteinet VRK1 och dålig patientprognos vid de ovanliga barncancerformerna neuroblastom och Ewings sarkom. Bolagets VADA-projekt ä ...

Publicerad: 2020-12-18 08:02 av Cision Promoted

ITAB Group: Lösningsorienterat erbjudande grunden i nya tjänstebaserade strategin

CISION PROMOTED: Butiksinredningsbolaget ITAB Shop Concept genomgår en förvandlingsresa mot att uppnå större synergier på olika plan i koncernen och bli mer av tjänsteleverantör med mer återkommande serviceintäkter. Bolaget är i färd med en rekapitalisering i form av en företrädesemission som ska minska skuldsättnin ...

Publicerad: 2020-12-14 09:05 av Cision Promoted

Lipidor: ökar utvecklingstakten med nytt kapital i ryggen

CISION PROMOTED: Lipidor är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en framgångsrik Fas III studie för ett psoriasisläkemedel i ryggen och som tar nästa läkemedelskandidat till en fullfinansierad Fas III studie i första kvartalet 2021. Bolaget har nyligen publicerat nyheter om en proof-of-concept studie med positivt resu ...

Publicerad: 2020-10-13 09:27 av Cision Promoted

SPRINT BIOSCIENCE: ÖKAT INTRESSE FÖR VPS34 EFTER NYPUBLICERADE RESULTAT

Cision Promoted: Forskningsbolaget Sprint Bioscience har stärkt sina möjligheter att utlicensiera läkemedelskandidaten SB02024, efter att flera nypublicerade artiklar från tre oberoende forskargrupper ger stöd för gångbarheten i bolagets Vps34-projekt. Det uppger Sprint Biosciences forskningschef Martin Andersson i ...

Publicerad: 2020-10-05 14:46 av Cision Promoted

ASPIRE GLOBAL: REDO FÖR DEN GLOBALA IGAMINGMARKNADEN - VD

Cision Promoted: Igamingbolaget Aspire Global höll på fredagen en kapitalmarknadsdag, efter att dagen innan ha presenterat ett förvärv av sportboksleverantören Btobet. Huvudbudskapet under kapitalmarknadsdagen var att koncernen med sitt nu kompletta igaming-erbjudande är redo att ta sig an vilken affär som helst, va ...

Publicerad: 2020-09-21 13:52 av Cision Promoted

ASPIRE GLOBAL: REDO ATT VÄXLA UPP I USA GENOM PARIPLAY

CISION PROMOTED: Igamingbolaget Aspire Global levererade i torsdags ett ebitda-resultat på 7,1 miljoner euro (6,1) i sin delårsrapport för det andra kvartalet, medan nettoomsättningen kom in på 43,7 miljoner euro (32,8). Marknaden gav sitt bifall till rapporten och har handlat upp aktien med omkring 5 procent sedan ...

Publicerad: 2020-08-25 09:27 av Cision Promoted

Synact Pharma: Emission teckningsoptioner ska driva två projekt genom fas II

CISION PROMOTED: När immunförsvaret överreagerar, och därmed orsakar sjukdom, är ett vanligt behandlingsalternativ att trycka ner immunförsvaret, så kallad immunosuppression. Immunosuppression innebär dock att både de önskade och oönskade effekterna av immunförsvaret dämpas, vilket medför flertalet biverkningar. Ist ...

Publicerad: 2020-07-03 08:21 av Cision Promoted

Pen Concept: Nytt kapital ska hjälpa bolaget möta ökad efterfrågan

Cision Promoted: Pen Concept, som är en komplett leverantör av inredningar till restauranger, mässor och showroom och som är listat på Spotlight, ska genomföra en företrädesemission om 13,1 miljoner kronor med sista teckningsdag 18 februari. I en intervju berättar bolagets vd Magnus Hjorth hur han ser på bolagets fr ...

Publicerad: 2020-02-05 13:20 av Placera.

Opus: "I aktieägares intresse att acceptera bud" - Searchlight

CISION PROMOTED: Searchlight Capital Partners, ett private equity-bolag som grundades 2010, anser att det är i resterande aktieägares bästa intresse att acceptera det bud på 8:50 kronor per aktie som de lagt på bilbesiktningsbolaget Opus. Det menar François Dekker, partner på Searchlight, i en intervju.

Publicerad: 2020-01-10 08:32 av Cision Promoted

Diamyd Medical: Nytt stöd för effekt av diabetesvaccin

CISION PROMOTED: Vid typ 1-diabetes förstörs kroppens insulinproducerande celler av immunsystemet. Genom att skola om immunförsvaret hoppas biotech-bolaget Diamyd Medical att bromsa sjukdomsförloppet, eller kanske till och med bota sjukdomen helt.

Publicerad: 2019-12-18 10:54 av Cision Promoted

Insplorion: Går in i kommersiell fas med luftkvalitetsensorer

CISION PROMOTED: Göteborgsbaserade sensorteknikbolaget Insplorion tar nu steget in i kommersiell fas med sin luftkvalitetsensor. Det berättar bolagets vd Patrik Dahlqvist i en intervju.

Publicerad: 2019-12-13 14:20 av Cision Promoted

Adverty: Partnerskap i USA och Polen startskott för global försäljning

CISION PROMOTED: Adtech-bolaget Adverty har inlett samarbeten med både amerikanska Smaato samt polska Mobiem Polska för att accelerera försäljningen av sömlösa annonser inbyggda i spel.

Publicerad: 2019-12-13 10:43 av Cision Promoted

Nordic Iron Ore: ”Efter emission och finansiering börjar vi bygga”

CISION PROMOTED: Gruvutvecklingsbolaget Nordic Iron Ore, noterat på First North Growth Market, genomför en företrädesemission med sista teckningsdag 9 december. I en intervju berättar bolagets vd Lennart Eliasson hur han ser på framtiden.

Publicerad: 2019-12-06 10:54 av Cision Promoted

Adverty: ”Först i världen med annonser som en integrerad del av spelupplevelsen”

Cision Promoted: Adtech-bolaget Adverty genomför i december en företrädesemission som ska hjälpa bolaget att växla upp försäljningen under nästa år. Bolagets vd Niklas Bakos berättar i en intervju om planerna:

Publicerad: 2019-12-02 10:15 av Cision Promoted

Bammer: Lanserar plattform för räntebärande värdepapper utanför börsen

CISION PROMOTED: Bammer lanserar en plattform som enligt bolaget erbjuder individer möjligheten att investera i utvalda projekt till en fast avkastning under en förbestämd löptid.

Publicerad: 2019-11-28 08:11 av Cision Promoted

Nordic Iron Ore: ”Projektet har alla tillstånd och en positiv genomförbarhetsstudie”

CISION PROMOTED: Gruvutvecklingsbolaget Nordic Iron Ore har, med en positiv genomförandestudie i bagaget och alla tillstånd för gruvdrift redan på plats, för avsikt att starta byggprojekt för gruvbrytning till sommaren:

Publicerad: 2019-11-26 09:25 av Cision Promoted

H&D Wireless: Effektiviseringsprogram ska minska kostnader och öka försäljningen

CISION PROMOTED: Med kort tid kvar av pågående företrädesemission presenterade Kista-baserade H&D Wireless ett effektiviseringsprogram som enligt bolaget ska ge resultat på flera håll.

Publicerad: 2019-11-18 08:50 av Cision Promoted

Oboya Horticulture: Kinesiskt ramavtal öppnar upp för växande marknad

CISION PROMOTED: Oboya Horticulture, som är leverantör till odlingsindustrin samt till konsument för hemmaodling, ser ett ökat intresse från kunder inom segmentet industriell cannabis och tecknade ett ovillkorat ramavtal med ett kinesiskt odlingsbolag tidigare i november.

Publicerad: 2019-11-13 08:15 av Cision Promoted

Oboya Horticulture: Närmar sig lönsamhetsmål med nytt kapital

Cision Promoted: Oboya Horticulture, leverantör till odlingsindustrin samt till konsumenter för hemmaodling, räknar med att nå sitt långsiktiga mål om en nettomarginal kring 5-7 procent inom en snar framtid i och med företrädesemissionen.

Publicerad: 2019-11-05 09:08 av Cision Promoted

Nanexa: närmar sig kliniska prövningar för unik drug delivery-metod

Cision Promoted: Drug delivery-bolaget Nanexa säger sig nu ha nått en vändpunkt efter många års slit. I en intervju berättar VD David Westberg vad den senaste tidens framsteg både i eget utvecklingsprojekt och med samarbetspartner har inneburit för bolaget:

Publicerad: 2019-10-22 14:10 av Cision Promoted

Ecoclime: Tar sats för nästa steg med ny strategi och marknadsplats

Cision Promoted: Klimatteknikbolaget Ecoclime Group spänner på nytt bågen för nästa steg, med utökad strategisk inriktning och även ett aviserat byte av marknadsplats. Beskeden mottogs väl av marknaden och aktien steg samma dag och fick en extra skjuts strax därefter efter att utfallet för det första kvartalet lagts ...

Publicerad: 2019-05-21 11:04 av Cision Promoted

Ascelia Pharma: Vårt kontrastmedel fyller ett tomrum

Cision Promoted: Med årets första notering på Stockholmsbörsen räknar Ascelia Pharma att kunna finansiera hela fas III för kontrastmedlet Mangoral. Produkten förväntas kunna nå försäljning på marknaden under 2022. I en intervju berättar Magnus Corfitzen, VD, och Carl Bjartmar, medicinsk chef (CMO), om hur de ska ta ...

Publicerad: 2019-02-22 08:01 av Cision Promoted

Insplorion: tidsplan i batterisensorprojekt accelereras efter beviljat EU-anslag

Cision Promoted: Spotlightlistade sensorteknikbolaget Insplorion och brittiska partnern AGM Batteries har fått anslag från EU på 860.000 euro, nära 9 miljoner kronor, för finansiering av batterisensorprojektet inBAT Sensing och bolagen ligger nu i startgroparna för att komma i gång med projektet.

Publicerad: 2019-01-21 09:36 av Cision Promoted

Optifreeze: Stora möjligheter för Optiflower

CISION PROMOTED: Spotlightlistade Optifreeze deklarerade i mitten av november att bolaget skiftar fokus mot applikationsområdet Optiflower. Bolagets vd Eda Demir Westman berättar i en intervju om bakgrunden till skiftet och bolagets möjligheter inom segmentet och på blomstermarknaden.

Publicerad: 2018-11-29 09:11 av Cision Promoted

Parans Solar Lightning: Tredje kvartalets affärer kvitto på leveransförmåga

Cision Promoted: Parans Solar Lightning, som är listat på Spotlight Stock Market, presenterade idag årets tredje kvartalsrapport. Bolaget levererar solljuslösningar för inomhusmiljöer och har nyligen gått in i en kommersialiseringsfas med fokus på tillväxt. Bolagets vd Anders Koritz berättar i en intervju om intress ...

Publicerad: 2018-11-22 09:49 av Cision Promoted

Visa fler resultat