Nanexa: närmar sig kliniska prövningar för unik drug delivery-metod

Cision Promoted Drug delivery-bolaget Nanexa säger sig nu ha nått en vändpunkt efter många års slit. I en intervju berättar VD David Westberg vad den senaste tidens framsteg både i eget utvecklingsprojekt och med samarbetspartner har inneburit för bolaget:

”Jämfört med var vi befann oss för bara ett år sedan tror jag knappt det är samma bolag jag jobbar för. Projekt som då var nystartade har nu en bra fart framåt, personalstyrkan är större, labbet har vuxit, patenten blivit fler och fler bolag som utvärderar tekniken har tillkommit.”

Uppsalabaserade Nanexa grundades 2007 när forskare inom atom layer deposition (ALD) såg en möjlighet att utveckla kommersiella produkter med tekniken. Sedan 2013 är bolagets fokus inställt på att med hjälp av ALD utveckla en drug delivery teknik för att förbättra egenskaper på läkemedel genom att kontrollera frisättningen  i kroppen, så kallad ’slow drug release’. Nanexa listades på Spotlight 2015. Tekniken som Nanexa har utvecklat kallas PharmaShell®. David Westberg redogör för principerna bakom tekniken:

”PharmaShell utgörs av ett mycket tunt skal, så tunt som 10-30nm. Skalet är uppbyggt av metalloxid, vanligen zinkoxid. PharmaShell används för att omsluta små partiklar av läkemedel som sedan ges som en injektion. Genom att designa partikelstorlek, materialval och skalets tjocklek kan vi med PharmaShell med hög noggrannhet på förhand bestämma hur snabbt skalet ska lösas upp, och därmed i vilken takt läkemedlet ska frisättas i kroppen, allt från en vecka till flera månader.”

 

Flera parallella utvärderingsprojekt

Marknaden för drug delivery växer enligt David Westberg snabbt, och han menar att även om det finns plats för många aktörer, så är PharmaShell unikt i flera avseenden:

”PharmaShell kan appliceras på i princip alla fasta läkemedel. Det som utmärker PharmaShell är hur väl det kontrollerar den så kallade burst-effekten, den effekt som innebär en initial stegring av läkemedel i kroppen kort efter att det har givits. Det är extra viktigt när man arbetar med potenta läkemedel. Vi utmärker oss helt klart även med avseende på den höga andel läkemedel, så kallad drug load, som vi kan paketera med PharmaShell”, berättar David Westberg, och beskriver de projekt som nu är pågående för utvärdering av PharmaShell:

”Just nu har vi pågående projekt med ett globalt läkemedelsbolag, ett globalt animal health-bolag, två svenska läkemedelsbolag samt AstraZeneca. AstraZeneca har varit med oss ända sedan 2013. Dessa bolag utvärderar PharmaShell som drug delivery för olika produkter. Efter utvärdering kommer vi diskutera produktutveckling och licensavtal.”

 

Egna projektet närmar sig klinisk prövning

Utöver samarbeten driver Nanexa även ett eget produktutvecklingsprojekt för PharmaShell, kallat NEX-18.

”2018 tog vi ett strategiskt beslut att bli produktbolag. Det råder inga tvivel om att det finns störst potential i vårt eget utvecklingsprojekt, och vi valde att investera i vårt eget NEX-18-projekt just för att det är mer lönsamt på sikt”, säger David Westberg, och beskriver vad projektet går ut på:

”I NEX-18 utvärderar vi behandling av två former av aggressiv leukemi – myelodysplastiskt syndrom (MDS) och akut myeloid leukemi (AML). Med läkemedlet azacitidin paketerat i PharmaShell hoppas vi kunna erbjuda en förenklad behandling genom bara en injektion istället för som nu 7 st upprepade injektioner varje månad. Det kommer innebära färre sjukhusbesök och mindre biverkningar för patienten, samt mindre belastning och även betydande kostnadsbesparingar för sjukvården.”

För den enskilda patienten tror David Westberg att NEX-18 kommer göra enormt stor skillnad:

”Många svårt sjuka orkar inte komma in till sjukhus för upprepade behandlingar, med de resor och biverkningar som det innebär. Att kunna leva mer som vanligt och minimera antalet sjukhusbesök ser vi som största vinningen med NEX-18.”

Substansen azacitidin som utvärderas i NEX-18 har funnits på marknaden länge. Trots detta är det fortfarande en högst aktuell substans menar David Westberg:

”Många av de nya cancerläkemedel som forskas fram är tänkta att användas som tilläggsbehandlingar till azacitidin i basen.”

Utöver cancerbehandling ser David Westberg flera behandlingsområden som kan bli aktuella för PharmaShell:

”Inom cancervård ser vi ett stort användningsområde. Även psykofarmaka, kronisk smärtbehandling och säsongmässiga behandlingar av djur är exempel på användningsområden. Vi tänker även att det kan användas lokalt, till exempel för att krympa en tumör innan operation, eller efter operation för den delen om det inte är möjligt att få rena marginaler runt en tumör.”

 

Bygger produktionsanläggning

Bolagets framfart i både eget projekt och med samarbetspartner har lett till utökning av personalstyrkan:

”Vi har rekryterat flertalet konsulter med spetskompetenser nyligen, personer som jag har samarbetat med tidigare i yrkeslivet. På så vis får vi tillgång till ytterst kunniga personer och vår samlade kompetens motsvarar verkligen den för ett betydligt större bolag och det känns oerhört tryggt”, berättar David Westberg.

Just kliniska prövningar i det egna produktprojektet NEX-18 ser David Westberg som ett viktigt nästa steg:

”Just nu pågår planeringsarbetet för att inleda kliniska prövningar för NEX-18. Vi har redan kontakt med de kliniker som ska utföra prövningarna. Vi håller på att bygga en GMP-certifierad anläggning i Uppsala där vi kommer kunna tillverka läkemedel paketerade i PharmaShell som ska användas i kliniska prövningar.”

Finansieringen av de kliniska prövningarna planerar Nanexa att själva stå för:

”Vi har valt att avvakta med att marknadsföra projektet på en bredare front utan och ser istället möjlighet att genomföra kliniskt Proof of Concept program i egen regi, och då blir avkastningen naturligtvis väldigt god. Vi har finansiering klar fram till halvårsskiftet 2020”, avslutar David Westberg.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -