Ecoclime: Tar sats för nästa steg med ny strategi och marknadsplats

Cision Promoted Klimatteknikbolaget Ecoclime Group spänner på nytt bågen för nästa steg, med utökad strategisk inriktning och även ett aviserat byte av marknadsplats. Beskeden mottogs väl av marknaden och aktien steg samma dag och fick en extra skjuts strax därefter efter att utfallet för det första kvartalet lagts fram och visat tillväxtboom.

Lennart Olofsson, vd Ecoclime Group. (Källa: Ecoclime Group)

Den nya strategin är nu tänkt att lyfta verksamheten ytterligare, något som inte fanns med i beräkningarna när bolaget i slutet av förra året justerade upp de finansiella målen. Bolagets vd Lennart Olofsson låter förstå att dessa nya affärsmöjligheter uppstått under resans gång och att det öppnar hela nya perspektiv.

"Det är två delar i den nya strategin, dels sätter vi mer fokus på försäljning och sedan handlar det om en breddning av strategin. Det är ett led i vår ambition att bli ledande aktör inom miljö- och klimatanpassningar för fastigheter", säger Lennart Olofsson i en kommentar om bolagets nya färdriktning.

Bolaget har sedan tidigare haft en i huvudsak förvärvsdriven strategi, men med den nya inriktningen adderas andra affärsmöjligheter.

"Det kan handla om att bli partner med någon i branschen, där vi har en produkt eller lösning som vi gemensamt vill etablera. Vi kan integrera en produkt med någon annans produkt och vi kan få en systemlösning där båda blir vinnare", fortsätter Lennart Olofsson och ger ett konkret exempel:

"Om vi har ett fastighetsbolag som vill använda vår lösning för spillvattenvärme och det samtidigt finns ett fjärrvärmebolag som vill göra en energiaffär med vårt spillvatten. Vi kan då ha ett samriskbolag och bygga den typen av anläggning tillsammans. För fastighetsägaren kan det innebära en möjlighet att nå de hårdare Co2-målen och det kan lättare ge marktilldelning."

 

Förvärvsstrategin lever

Lennart Olofsson slår samtidigt fast att Ecoclimes förvärvsstrategi lever i allra högsta grad. Den strategiska kursändringen ska inte ses som att det tagit stopp.

"Jag skulle säga tvärtom. Att vara entreprenör innebär hårt arbete med långa timmar, vi ser dessutom många generationsskiften. Det är snarare en bättre marknad för förvärv i dag än för ett år sedan", säger Ecoclimes vd och tillägger att bolaget löpande håller en kortlista på möjliga förvärv uppdaterad.

"Vi har nio bolag identifierade, där vi inlett diskussioner med ett par. Dessutom tittar vi på partnerskap med två olika entreprenörer som vi har avsikt att göra affärer med."

Efter den emission som genomfördes tidigare i år är bolaget också rustat finansiellt för att driva tillväxtstrategin vidare. Därtill kommer möjligheten att betala med nyemitterade aktier och att addera upplåning. Lennart Olofsson uppskattar att det i princip dubblar bolagets köpkraft i förhållande till kassan som vid utgången av första kvartalet uppgick till cirka 45 miljoner kronor, exklusive krediter.

 

Tillväxten skjuter fart

Effekten av förvärv blev också synlig när delårsrapporten för det första kvartalet offentliggjordes den 16 maj och där visade en ökning i nettoomsättningen på 59 procent, en nivå som Lennart Olofsson säger sig sträva efter att upprätthålla "inte alla kvartal, men över tid de närmaste åren".

Starten på 2019 har också bjudit på några större enskilda affärer. Den större tilläggsorder på fastighetsautomation (Building Management System, BMS) som Ecoclimes dotterbolag SDC Automation tilldelades i mars lyfts fram i rapporten, en affär som enligt Ecoclime togs i konkurrens med ett av världens största BMS-företag. Kunden var ett molntjänstbolag som Ecoclime inte gett namnet på men som beskrivs som världsledande.

Med denna utökade order, sammantaget 55 miljoner kronor, kunde Ecoclime avsluta första kvartalet med en orderstock på över 70 miljoner kronor, en nivå som i början av maj hade växt till över 75 miljoner kronor. Detta för projekt som startar i år eller i början av 2020.

"Vi ser en viss avmattning i avsluten men ser samtidigt en kraftig ökning i prospektstocken. Vi har fått ett kraftfullt kvitto på att verksamheten är på rätt väg och att kunderna har ett starkt förtroende för både för vår kvalitet och leveransförmåga", skrev Lennart Olofsson i rapporten.

 

Från Spotlight till First North Premier

Samma dag som den strategiska förändringen meddelades aviserade Ecoclime även avsikten att lämna Spotlight för att i stället lista aktien på Nasdaqs First North, och där närmare bestämt Premiersegmentet där endast bolag som uppfyller litet högre krav kvalar in.

Kraven innefattar redovisning enligt IFRS och att koden för bolagsstyrning tillämpas, vilket ses som en kvalitetsstämpel. Hur det kommer att bidra till att stärka aktien återstår naturligtvis att se. Starten på 2019 (till 20 maj) summerat till en uppgång på drygt 1 procent, där börsen mätt med OMXS30 klättrat drygt 12 procent. Görs jämförelsen över litet längre tid kommer Ecoclime ut betydligt bättre, upp 29 procent senaste året och en dryg kursdubbling senaste två åren, långt bättre än börsen som visar minusutfall för båda perioderna.

 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -