Lipidor: ökar utvecklingstakten med nytt kapital i ryggen

CISION PROMOTED Lipidor är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en framgångsrik Fas III studie för ett psoriasisläkemedel i ryggen och som tar nästa läkemedelskandidat till en fullfinansierad Fas III studie i första kvartalet 2021. Bolaget har nyligen publicerat nyheter om en proof-of-concept studie med positivt resultat inom medicinsk cannabis i samarbete med den israeliska partnern Cannassure Therapeutics och fyllt på kassan med 35 miljoner kronor i en riktad emission. Vi ställde några frågor till Lipidors vd Ola Holmlund.

Ola Holmlund, vd Lipidor. (Källa: Lipidor)

Kan du berätta kort om Lipidor?

Lipidor är ett läkemedelsutvecklingsbolag som utvecklar och förbättrar originalläkemedel för behandling av hudsjukdomar. Grunden för verksamheten är vår patenterade teknologi AKVANO som gör att aktiva substanser kan tas upp snabbare och mer effektivt av huden än befintliga krämer och salvor. Vi har bevisat potentialen hos vår teknologi i en framgångsrik Fas III studie (AKP01) som visar att AKVANO gör det möjligt att utveckla förbättrade versioner, s.k. supergenerika, av originalläkemedel vars patentskydd har löpt ut. Det positiva studieresultatet innebär att vi har sänkt utvecklingsrisken väsentligt.

Vår produktportfölj har fyra kandidater i olika faser och dessutom har vi etablerat kommersiella projekt som drivs av externa parter inom till exempel medicinsk cannabis som drivs av det israeliska bolaget Cannassure Therapeutics och veterinärprodukter som kommersialiseras via Lipidors dotterbolag Emollivet.

Vi har nyligen tagit in kapital och har en kassa som räcker till slutet av 2022 med nuvarande utvecklingsplaner som bland annat omfattar en fullt finansierad Fas III studie (AKP02) inom psoriasis.

Organisatoriskt är vi en vältrimmad expertorganisation med erfarenhet från läkemedelsutveckling och licensieringsaffärer. Vi har också några av Nordens främsta experter på lipidkemi knutna till bolaget vilket är värdefullt när vi utvecklar nya produkter.  

Varför ska man investera i Lipidor?

Vår AKVANO-teknologi är välbeprövad och har rönt ett stort internationellt intresse i och med att vi lyckades med vår första Fas III studie (AKP01) för ett nytt läkemedel mot psoriasis. Vi fokuserar på omformulering av befintliga läkemedel vilket gör att utvecklingsrisken, tiden för studierna och utvecklingskostnaderna i Lipidor är låga i förhållande till andra läkemedelsutvecklingsbolag.

Lipidor har en stark pipeline och en projektportfölj med fyra läkemedelskandidater. Vi har ett psoriasisläkemedel som genomgått Fas III (AKP01) med positiva resultat där licensförhandlingar pågår och vi hoppas att kunna påbörja marknadslansering tillsammans med en partner under 2021. Sedan påbörjar vi ytterligare en fullt finansierad Fas III studie (AKP02) också inom psoriasis under första kvartalet 2021 där vi förväntas få resultat tidigt 2022.   

Lipidor har flera etablerade partnerskap på plats, en erfaren expertorganisation och ett väl utvecklat kontaktnät. 2016 inleddes ett samutvecklingsavtal med ett ledande indiskt läkemedelsbolag, Cadila Therapeutics, med omfattande CRO-kapacitet och samarbetet fortsätter även kring vår andra Fas III studie. Sammantaget bidrar detta till att vi relativt sett kan genomföra studierna snabbt och kostnadseffektivt.

Bland kommande milstolpar vill jag nämna ambitionen att vår första läkemedelskandidat blir marknadsgodkänd under 2021 och att vi har påbörjat Fas III studien för vår andra läkemedelskandidat i första kvartalet 2021.

Ola Holmlund, vd Lipidor. (Källa: Lipidor)

Ni publicerade i oktober 2020 positiva resultat från en genomförbarhetsstudie för medicinsk cannabis i samarbete med Cannassure Therapeutics – vad betyder det för Lipidor?

Vi är inte förvånade, men mycket stolta över det positiva resultatet från studien som visar att vår unika formuleringsplattform kan öka upptaget av aktiva substanser i huden. Studieresultatet är en viktig milstolpe för Lipidor och visar att cannabinoider kan inkorporeras i AKVANO med god effekt. Totalt sett innebär detta en stor potential för licenstagaren Cannassure Therapeutics att kunna utveckla och sälja patentskyddade terapier och läkemedel inom medicinsk cannabis. Den kommersiella potentialen inom detta område är mycket stor och för Lipidor kommer framtida försäljning kunna leda till relativt höga licensintäkter. Detta är intäkter utan investeringar från Lipidors sida och som går direkt in på sista raden.

Vad är nästa steg med Cannassure Therapeutics?

För närvarande pågår avtalsförhandlingar med Cannassure Therapeutics och vi hoppas kunna återkomma med mer precisa siffror om marknad och potential för de områden Cannassure Therapeutics riktar in sig på. Vi hoppas då också att kunna berätta mer om när produkterna väntas nå marknad och hur vi ska arbeta tillsammans. Vi ser många intressanta möjligheter inom medicinsk och även kosmetisk cannabis som vi kommer att utvärdera löpande.

Ni är välkapitaliserade efter en riktad nyemission – kan du berätta mer om detta?

Vi tog in 35 miljoner kronor i en riktad emission via Erik Penser Bank som såg ett stort intresse för Lipidor bland långsiktiga investerare. I och med emissionen så har vi kapital som räcker till slutet av 2022 med nuvarande utvecklingsplaner.

Kapitalet möjliggör för oss att stärka organisationen och utöka utvecklingstakten – både inom själva läkemedelsutvecklingen och inom affärsutveckling. Totalt sett gör detta att vi kan öka kommersialiseringstakten och förhoppningsvis får större intäkter snabbare.

När räknar ni med att er första produkt når marknaden?

Vi har faktiskt redan erfarenhet från försäljning av ej receptbelagda produkter via vår partner Aurena Laboratories och även veterinärprodukter via dotterbolaget Emollivet. För läkemedelskandidaten AKP01 inom psoriasis är ambitionen att sluta licensavtal och påbörja försäljning under 2021. Notera dock att vi inte bygger upp egna försäljningsorganisationer utan att all försäljning sker i partnerskap.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -