ENERGI
EU VÄNTAS ANTA ELSPAR, SKATT PÅ ÖVERVINSTER PÅ FREDAG (Direkt)

2022-09-29 13:04

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) EU:s energiministrar väntas på fredagen ge klartecken för mål för elsparande och skatt på övervinster hos energibolag.

Det uppgav EU-källor på torsdagen.

Däremot är EU-länderna splittrade när det gäller pristak för naturgas, som också diskuteras.

Femton EU-länder har begärt att EU inför ett dynamiskt pristak på importerad naturgas. Men främst Tyskland, men även Nederländerna, Ungern och EU-kommissionen motsätter sig detta.

På mötet ska även Sverige, Danmark och Tyskland informera övriga om det förmodade sabotaget mot gasledningarna Nord Stream 1 och 2 i Östersjön.

Energiministrarna väntas diskutera att öka säkerheten och motståndskraften mot skador på energiinfrastrukturen.

Den 14 september föreslog kommissionen ett energipaket som innehöll att EU-länderna minskar den sammanlagda förbrukningen av elektricitet med minst 10 procent fram till den 31 mars nästa år.

Ett bindande mål för att minska elförbrukningen under tider med högst pris sätts till minst 5 procent. EU-länderna ska själva identifiera de 10 procent av timmarna med högst förväntad efterfrågan.

En viss diskussion finns mellan EU-länderna om det bindande målet.

Beskattning av energibolags övervinster gäller dels energikällor som förnybara, kärnkraft och brunkol, och dels vinster inom olje-, gas-, kol- och raffinaderiindustrierna.

På det fossilfria området sätts ett pristak på 180 euro per MWh. Därmed förväntar sig kommissionen att producenter får sina driftskostnader och investeringsplaner täckta.

Vinster över pristaket ska EU-länderna beskatta och omfördela till hushåll och företag som drabbas av höga energiräkningar.

EU-länder som importerar energi från andra EU-länder ska få del av producentländernas skatteintäkter genom avtal som ska slutas före den 1 december.

Skatten på övervinster hos olje-, gas-, kol- och raffinaderiindustriernas kallas "solidaritetsbidrag". Under 2022 och 2023 utgår skatt på vinst som överstiger 20 procent av den genomsnittliga vinsten de tre senaste åren. Även dessa skatteintäkter ska överföras till hushåll och företag som drabbas av höga energiräkningar.

Lagförslaget har anpassats till bland andra Sverige, där retroaktiv beskattning (alltså för 2022) inte är tillåten.

Frågan om pristak på importerad gas är i ett mycket tidigare skede och inget beslut väntas.

"Allt fler av de 15 medlemsländerna blir mer och mer nervösa över att inget händer, att kommissionen inte lägger ett förslag", sade en EU-källa på torsdagen.

Samtidigt spelar rysk gas mindre roll för EU. Andelen har sjunkit från 37 procent till 9 procent av den gas som EU importerar.

Energiministrarna ska diskutera om ett eventuellt pristak ska omfatta både naturgas via ledning och flytande naturgas (LNG).

En annan diskussionspunkt är om fler åtgärder krävs för att minska efterfrågan på gas än beslutet från den 26 juli. Då bestämdes att EU-länderna ska minska gasförbrukningen med 15 procent från augusti till mars.

Sverige håller låg profil eftersom naturgas utgör en liten del av Sveriges energimix och används inte för storskalig elproduktion, som i andra EU-länder.

Kommissionen väntas lägga fram ett förslag i mitten av oktober.

Bengt Ljung +32 22 30 74 56

https://twitter.com/Direktbryssel

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -