LUNDBERGS
SUBSTANSVÄRDE 492 KR/AKTIE DEN 22/11 (NY) (Direkt)

2022-11-24 15:17

(Tillägg: från femte stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Investmentbolaget Lundbergs uppger att substansvärdet uppgick till 492 kronor per aktie per den 22 november.

Det framgår av rapporten för det tredje kvartalet.

Vid kvartalets utgång låg substansvärdet på 439 kronor per aktie, jämfört med 533 kronor den 31 december 2021.

Rörelseresultatet blev 1.329 miljoner kronor (1.025) och resultatet efter skatt uppgick till 758 miljoner (540).

Orealiserade värdeförändringar påverkade resultatet med -52 miljoner kronor (647).

Nettoomsättningen uppgick till 6.887 miljoner kronor (5.929).

Lundbergs fastighetsrörelse redovisar en nettoomsättning i kvartalet på 430 miljoner kronor (394) och ett rörelseresultat på -63 miljoner (397).

En intern värdering av förvaltningsfastigheterna har gjorts per utgången av september och sammantaget bedöms det verkliga värdet uppgå till 28.110 miljoner kronor. Det kan jämföras med 27.899 miljoner kronor vid senaste årsskiftet.

Aktieförvaltningens nettoomsättning uppgick till 1 miljoner kronor (26) och rörelseresultatet blev -937 miljoner kronor (-1.006).

Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion

Nyhetsbyrån Direkt


Lundbergföretagen B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -