SVERIGE
INFLYTTNINGEN TILL NORR MÅSTE ÖKA REJÄLT - SAMORDNARE (Direkt)

2022-12-06 12:15

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Inflyttningstakten till Norrbottens och Västerbottens län måste öka kraftigt.

Det skriver regeringens samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i de båda länen i en färsk rapport.

"I rapporten trycker jag på några särskilt avgörande faktorer för att omställning och omvandling ska bli framgångsrik", uppger samordnaren Peter Larsson.

"Effektiva former för vuxenutbildning behöver stärkas. Transportkapacitet och tillförlitlighet behöver säkras på Malmbanan till följd av kraftigt ökade godsvolymer. Expansionen i Skellefteåregionen medför att bland annat vägkapaciteten behöver stärkas snarast. En snar etablering av hela Norrbotniabanan är en förutsättning för en vidgad arbetsmarknad", argumenterar han i rapporten.

Tillgången på förnybar el behöver byggas ut på medellång sikt då de nya vätgasbaserade verksamheterna tas i drift.

"Under senare år har betydande erfarenheter vunnits kring hur mer effektiva miljötillståndsprocesser ska kunna genomföras vilket har nationell betydelse. Samhälls- och bostadsbyggandet måste accelerera så att detta inte utgör ett hinder för fortsatt inflyttning till berörda orter. Formerna för finansiering av offentliga investeringar behöver ses över så att osäkerheter kan övervinnas", resonerar Peter Larsson som anser att de närmsta fem åren blir avgörande.

"Hur väl de stora etableringarna och expansionerna lyckas avgör förmågan i hela Sverige att framöver attrahera nya etableringar och lyckas med klimatomställningen", skriver han.

Flera stora och parallella investeringar inom den tunga industrin är på gång i norra Sverige.

"Det handlar om investeringar på över 1.100 miljarder kronor som prognostiseras de kommande åren i Norrbottens och Västerbottens län. God tillgång till förnybar energi har varit en viktig förutsättning för omställning av befintlig industri och etablering av helt nya verksamheter. Omställningen berör flera orter i övre Norrland som parallellt med industrins omställning kommer att genomgå en kraftig omvandling", heter det i rapporten där det talas om ett behov av cirka 20.000 nya anställningar hos företagen.

Regeringen beslutade i december 2020 att ge en samordnare i uppdrag att främja koordineringen av arbetet med insatser av betydelse för större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län.

De företag som främst lyftes i uppdraget var fossilfria stålprojektet Hybrit Development, batteriföretaget Northvolt, gruvbolaget LKAB samt gruv- och smältverksföretaget Boliden. Under uppdragets gång har H2 Green Steel och stålföretaget SSAB tillkommit som centrala, uppger samordnaren.

Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt


Boliden - I dag

{point.key}

SSAB B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -