Kjell Group
Kjell & Company minskar rörelseresultatet (uppdatering) (Finwire)

2024-02-13 07:25

(tillägg i hela nyheten)

Hemelektronikkedjan Kjell & Company redovisar oförändrad omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

"Fjärde kvartalet är för hemelektronikbranschen det viktigaste under året. Årets julhandel blev en
besvikelse för branschen som helhet, samtidigt lyckades Kjell Group nå en försäljning i linje med
föregående år och ett kassaflöde som fortsatt minskar vår skuldsättning", säger vd Andreas Rylander.

Omsättningen uppgick till 761,9 miljoner kronor (762,0). Jämförbar tillväxt uppgick till -0,4 procent (-10,6).
Justerat ebita-resultat blev 28,4 miljoner kronor (57,1). Den justerade ebita-marginalen var 3,7 procent (7,5).

Rörelseresultatet blev 22,1 miljoner kronor (52,5), med en rörelsemarginal på 2,9 procent (6,9).

Resultatet efter skatt blev 12,5 miljoner kronor (31,5), en minskning med 60,3 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,40 kronor (1,01).

Ingen utdelning föreslås (0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 157,4 miljoner kronor (213).

"Som vi tidigare kommunicerat möter vi alltjämt en återhållsam konsument, vilket gör att ökade kostnader i handelsledet fullt ut inte kan kompenseras genom prissättning. Under 2024 behöver vi därför bli mer effektiva som bolag. Pågående initiativ inom inköp och logistik förväntas påvisa positiva marginaleffekter och vi kommer att bredda liknande effektivisering och
besparingsinitiativ till samtliga delar av verksamheten, såväl centralt som lokalt", säger Andreas Rylander.

Han tillägger.

"Vi ser med tillförsikt fram mot 2024 och trots en återhållsamhet i marknaden känner vi tillförsikt i
närheten till våra trogna kunder och vår förmåga till innovation, vilket är till vår fördel", säger Andreas Rylander.

Kjell & Company, Mkr Q4-2023 Q4-2022 Förändring
Nettoomsättning 761,9 762,0 -0,0%
Justerat EBITA 28,4 57,1 -50,3%
Justerad EBITA-marginal 3,7% 7,5%
Rörelseresultat 22,1 52,5 -57,9%
Rörelsemarginal 2,9% 6,9%
Nettoresultat 12,5 31,5 -60,3%
Resultat per aktie, kronor 0,40 1,01 -60,4%
Kassaflöde från löpande verksamhet 157,4 213 -26,1%
Årsutdelning per aktie, kronor 0 0

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwireredaktion@finwire.org
© Copyright

Kjell Group - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -