BOE
EN RAD ÅTGÄRDER KAN FÖRBÄTTRA KOMMUNIKATION – BERNANKE-RPT (Direkt)

2024-04-12 13:47

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bank of England behöver förbättra sin kommunikation med allmänheten. Bland förslagen finns slopade prognosintervall och fler alternativscenarier, men frågan om en egen räntebana är för tidigt väckt.

Det skriver förre Fed-chefen Ben Bernanke i utvärdering av Bank of Englands prognosarbete, som initierades förra året.

Ben Bernanke kommer med tolv rekommendationer. En del rör ramverket för prognosarbetet, med förbättrade dataprocesser och prognosmodeller. En del andra rör framstegen i prognosarbetet i sig, med bättre återkopplingar av fel, mer utbildning och tidigare framtagande av alternativscenarier.

Fem av förslagen rör hur prognoserna kan användas för att kommunicera policykommitténs utsikter och policyval till allmänheten.

Bernanke konstaterar att Bank of England till skillnad från andra centralbanker förlitar sig till sitt huvudscenario som kommunikationsverktyg.

BOE föreslås i stället publicera en rad alternativscenarier, vilket bättre skulle ge skälen bakom policyvalen, inklusive riskhanteringen. Det skulle också kunna ge insikt i kommitténs reaktionsfunktion och synen på transmissionsmekanismen.

Ett annat problem är att BOE:s prognoser grundar sig på antagandet om en framtida räntebana baserat på marknadens prissättning.

Detta återspeglar inte med nödvändighet kommitténs syn, och då huvudscenariot i sig inte ger tydliga skäl för policybesluten bör scenariot baserat på marknadsräntan tonas ned i kommunikationen.

För att tydliggöra detta bör också BOE minska eller ta bort den detaljerade diskussionen om de ekonomiska förhållandena till förmån för en kortare och mer kvalitativ beskrivning, i linje med vad andra centralbanker gör.

Bernanke noterar att en mer omfattande förändring skulle vara att, som andra centralbanker, ersätta den marknadsbaserade räntebanan med kommitténs egen räntebana, baserat på konsensus eller individuella ledamöters bedömning.

"Men en sådan förändring skulle få omfattande konsekvenser och denna rapport rekommenderar att detta beslut blir en fråga för framtida övervägningar", skriver han.

Bernanke skriver också att det är viktigt att kommunicera osäkerheten i prognoserna. De prognosintervall som BOE använt sig av länge har dock betydande analytiska svagheter och har överlevt sig själv som verktyg, och de bör därför tas bort.

Bank of England skriver i en kommentar att de välkomnar rapporten och åtar sig att agera utifrån alla tolv förslag.

"Rekommendationerna är omfattande och hör ihop. Centralbanken kommer därför att behöva på djupet fundera på utformningen och den åtföljande implementeringen och i slutet av året ge en uppdatering om de föreslagna förändringarna", skriver de.

Mikael Sandbladh +46 8 5191 7933

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -