FED
LITEN ÖKNING I EKONOMISK AKTIVITET – BEIGE BOOK (OMS) (Direkt)

2024-04-18 05:35

(Omsändning: skickades första gången på onsdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den ekonomiska aktiviteten i USA har ökat något sedan februari.

Det skriver Federal Reserve i sin regionala konjunkturrapport, Beige Book, som publicerades på onsdagskvällen.

Av centralbankens totalt tolv olika distrikt rapporterade tio av dem en svag till måttlig ökning i aktiviteten, medan två inte upplevde någon förändring alls.

Konsumentutgifter ökade knappt någonting, men rapporterna var något blandade mellan distrikt och utgiftskategorier. Flera av distrikten hänvisade till ökad priskänslighet hos konsumenterna och noterade att hushållen fortsatte att handla mindre.

Vidare sågs, i genomsnitt, en blygsam ökning i turismaktiviteten, men det var stor variation mellan olika distrikt.

Tillverkningsindustrin såg något av en nedgång och endast tre distrikt rapporterade tillväxt inom sektorn.

Konstruktion av privata bostäder ökade något och bostadsförsäljningen stärktes i de flesta distrikt. Däremot minskade byggandet och uthyrningen av kommersiella fastigheter.

På inflationstemat noterade flera kontakter till centralbanken blygsamma prisökningar som gick i ungefär samma takt som i förra rapporten. Oroligheterna i Röda havet och kollapsen av Baltimores Key Bridge orsakade vissa fraktförseningar men har hittills inte lett till omfattande prishöjningar. Råvaruprisernas rörelser var blandade, men sex distrikt noterade måttliga ökningar av energipriserna. Särskild prisökning sågs i försäkringar av olika slag, både för företag och privatpersoner. Det har dock varit fortsatt svårt att föra över högre kostnader till kunder, vilket har lett till lägre marginaler.

Sammantaget förväntade sig centralbankens kontakter att inflationen skulle hålla sig stabil i en försiktig takt framåt.

När det kommer till sysselsättning så sågs en blygsam ökning i de flesta distrikt. Nio distrikt rapporterade en marginell ökning, medan tre distrikt inte rapporterade några förändringar i sysselsättningen. Nästan alla distrikt lyfte fram en viss förbättring av arbetstillgänglighet och att kvalitén av de anställda var bättre, skriver Federal Reserve.

Trots förbättringar i arbetstillgängligheten beskrev många distrikt att det fanns en ihållande brist på kvalificerade jobbansökande till tjänster som hantverkare och hotellarbetare.

Vidare växte lönerna i måttlig takt i åtta distrikt, medan de återstående fyra distrikten endast noterade en svag tillväxt i lönerna.

Utsikterna för framtida ekonomisk tillväxt var försiktigt optimistiska, skriver Federal Reserve.

Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -