Evli High Yield B
Evli European High Yield ökade 0,40 procent i juni - hög aktivitet på nyemissionsmarknaden första halvåret (Finwire)

2024-07-10 16:42

Fonden Evli European High Yield B steg 0,40 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,52 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,93 procent och är därmed bättre än index som har ökat 2,86 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Mikael Lundström och Einari Jalonen.

Inledningsvis skriver förvaltarna att marknadens fokus har legat på centralbankspolitik och inflation det första halvåret av 2024. En mer motståndskraftig ekonomi än väntat, i synnerhet i USA, ledde till framskjutna förväntningar på räntesänkningar och en ihållande inflation.

"ECB inledde sina räntesänkningar i juni, historiskt nog före Fed. ECB väntas göra ytterligare två sänkningar med 0,25 procentenheter under 2024 och Fed väntas ansluta sig till räntesänkningscykeln i slutet av året", skriver förvaltarna.

Dessutom minskade high yield-spreadarna med 37 punkter under den första halvan av året.

Den positiva relativavkastningen mot index det första halvåret kan bland annat förklaras av urvalet inom teknologi, men även avkastningen från övervikten i fastigheter. Sektorn finansiella tjänster blev den svagaste under halvåret, vilket kan härledas till händelserna kring Intrum.

Även aktiviteten på nyemissionsmarknaden ökade. Förvaltarna skriver att obligationer har kommit in på attraktiva nivåer och att fonden har varit aktiv.

"Vi tror att konkurserna kommer att förbli låga eftersom företagens vinster har varit stabila och balansräkningarna är starka. Vi har minskat portföljrisken genom att minska antalet obligationer med hög kreditvärdighet och lagt till obligationer med kort löptid som är refinansierbara och handlas under pari", skriver förvaltarna och fortsätter:

"Låga kontantpriser stöder marknaden och vi tror att 2024 kommer att vara gynnsamt för high yield-investerare."

De största emittenterna i fonden var vid månadsskiftet Telecom Italia, Assemblin Caverion och Deutsche Bank med exponeringar om 2,17, 1,94 respektive 1,87 procent.

Evli European High Yield B, % juni, 2024
Fond MM, förändring i procent 0,40
Index MM, förändring i procent 0,52
Fond i år, förändring i procent 2,93
Index i år, förändring i procent 2,86

Alex Kennegård
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.redaktion@finwire.org
© Copyright

Evli High Yield B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -