SARSYS-ASFT
SARSYS-ASFT: Tre nya orders och beslut om fusion (beQuoted)

2020-03-16 08:30
TRE NYA ORDERS OCH BESLUT OM FUSION SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit tre nya orders till ett värde om cirka 2,6 Mkr från Proyecto Civil Integral S.A. DE C.V. Naucalpan de Jurez, Mexiko, JP Ceste Federacije BIH, Bosnien Hercegovina och Nederländernas marin. • Ordern till Proyecto Civil Integral omfattar 1 st. SARSYS Friction Tester Transporter (SFTT). Ordervärde cirka 1.8 Mkr. Leverans kommer att ske under Q3, 2020. • Ordern till JP Ceste Federacije omfattar 1st ASFT T-5 Trailer. Ordervärde cirka 550 000 kr. Leverans kommer att sker under Q2, 2020. • Ordern till Nederländernas marin omfattar 1st T2GO Portable Friktionsmätare. Ordervärde cirka 225 000 kr. Leverans kommer att ske under Q2, 2020. Fusion SARSYS-ASFT AB har hos bolagsverket begärt fusion mellan två av koncernens dotterbolag. Bolagsverket har genom beslut 2020-03-13 lämnat tillstånd att verkställa fusionen mellan ASFT Industries AB och ASFT Weather System AB. Tillståndet har registrerats 2020-03-13 innebärande att följande företag är upplöst, 556805-4281, ASFT Weather System AB har uppgått i, 556616-1971, ASFT Industries AB. "Vi är glada att i dessa turbulenta tider kunna presentera tre affärer, vilka visar på bredden i vår produktportfölj. Beställningen på en Transporter (SFTT) till Mexiko är vår första produkt avsedd att nyttjas inom vägsegmentet i landet. Denna enhet ska primärt användas för att mäta friktion på vägnätet i Mexiko City. Beställningen av en T-5 Trailer till Trafikverket i Bosnien Hercegovina ska användas för vägmätningar runt om i landet. Nederländernas marin och beställningen av en T2GO är ännu ett nytt segment för oss. Marinen ska man mäta friktion på sina krigsfartyg. Dessa tre affärer sticker var för sig ut lite extra, ur ett strategiskt perspektiv. Potentialen inom vägsegmentet är betydligt större än inom affärsområdet flygplatser. Leveranser till flottenheter är relativt nytt även om vi under lång tid levererat friktionsmätutrustning till flygvapen runt om i världen. Därför är dessa orders mycket viktiga för oss även om de inte är så stora till ordervärde räknat. Sist men inte minst har vi nu slagit samman två av våra dotterbolag. Detta sker i enlighet med vad som tidigare kommunicerats för att förenkla och kostnadseffektivisera administrationen". Köpingebro den 16 mars 2020 Fredrik Graflind VD För mer information kontakta VD Fredrik Graflind på telefon +46 (0) 70 149 00 09 alternativt e-mail fgr@sarsys-asft.com mailto:fgr@sarsys-asft.com eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email stefan.nordstrom@nordstrominvest.se mailto:stefan.nordstrom@nordstrominvest.se Följande dokument kan hämtas från beQuoted SARSYS-ASFT Pressrelease 2020-03-16.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=28481 SARSYS-ASFT kommer under 2020 att delta i följande av Aktiespararnas Event: Småbolagsdagen, Stockholm den 8 juni och Aktiedagen, Göteborg den 9 november. Den filmade VD kommentaren till 2019 års Bokslutskommuniké publicerad den 12 mars, finns att se på vår hemsida, www.sarsys-asft.com http://www.sarsys-asft.com . Denna information är sådan information som SARSYS-ASFT AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 mars 2020 kl. 08:30. SARSYS-ASFT AB är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och militären i olika länder. Verksamheten är global och av omsättningen går cirka 90 procent på export. Moderbolaget är listat på Nordic SME sedan den 2 mars 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB och ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys-asft.com http://www.sarsys-asft.com och www.ngm.se http://www.ngm.se SARSYS-ASFT AB Piledalsvägen 51 SE-271 73 Köpingebro Sweden Tel +46 (0) 411 651 00 Telefax +46 (0) 411 190 12 www.sarsys-asft.com http://www.sarsys-asft.com/

SARSYS - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -