ChemoTech
Scandinavian ChemoTech stärker finanserna genom att ta upp lån på 2,5 MSEK från styrelse och VD (Cision)

2022-08-16 08:15
Bolaget har idag ingått ett avtal om att stärka sitt rörelsekapital genom att ta upp ett lån från fyra av dess styrelseledamöter, inklusive Bolagets VD.

Avtalet som tecknades idag stärker Bolagets ekonomi för att säkerställa dess fortsatta verksamhet.

 

Lånet tas upp till räntevillkor om 4% per kvartal på beviljat lån. Långivarna kommer att ges möjlighet att använda hela eller delar av utbetalt lån inklusive upplupen och obetald ränta till kvittning vid en nyemission.

 

"Jag uppskattar stödet från styrelsen för att förlänga vår verksamhet in i 2023 vilket ger oss tillräckligt med tid för att skaffa långsiktigt kapital samt fortsätta vår intäktsfokuserade strategi." - säger Mohan Frick, VD för Scandinavian ChemoTech

 

"Vi är inne i en mycket spännande period i företagets liv med många milstolpar uppfyllda och vi ser fram emot att fortsätta vår kommersialiseringsprocess." - säger Lars Hedbys, styrelseordförande i Scandinavian ChemoTech


Denna information är sådan som ChemoTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-16 08:15 CET.


Scandinavian ChemoTech B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -