Kapitalförsäkringens oväntade skatt upprör

Kaptialförsäkring (Uppdaterad3) Många sparare har missat att de måste betala skatt på utdelningar från utländska bolag, trots att de har aktierna placerade i kapitalförsäkringar. Placera.nu har tittat närmare på hur mycket du måste betala.

De senaste åren har många sparare valt att byta ut sin gamla depå mot en kapitalförsäkring. Denna försäkring fungerar i praktiken som en depå. Försäkringsbolagen marknadsför kapitalförsäkring som ett alternativ till vanliga depåer med argumentet att spararen slipper betala skatt vid försäljningar av aktier och utdelningar.

I villkoren går det att läsa att skattebefrielsen inte gäller utländska bolag, men informationen är lätt att missa. Så här skriver en av de läsare som hört av sig till Placera.nu.

"Jag har fått betala skatt på utdelningen från mina utländska aktier som jag har i en kapitalförsäkring. Ska inte utdelningen vara skattefri? Jag betalar ju avkastningsskatt på mitt totala värde?"

Svaret är att källskatt på utdelningen från utländska aktier dras direkt av bolagets respektive hemland, och det gäller även när de är placerade i en kapitalförsäkring.

Det innebär att utdelning i en kapitalförsäkring i praktiken beskattas två gånger om innehaven är utländska. Dels genom källskatten som dras direkt, dels genom schablonskatten som beräknas på hur mycket du har i försäkringen i januari föregående år.

Om du har aktierna i en vanlig depå, där du normalt betalar 30 procents skatt på utdelningar, kan du däremot begära kvittning för den utländska skatten hos Skatteverket så att du inte beskattas högre än den maximala svenska skatten.

Ligger aktierna däremot i en kapitalförsäkring är det knepigare. Teoretiskt kan försäkringsbolaget eller banken där du har din kapitalförsäkring begära avräkning för denna skatt. Vad placera.nu känner till är det emellertid ingen som rutinmässigt gör det eftersom reglerna och förfarandet anses vara allt för komplicerat.

Hur hög är då denna källskatt? Det skiljer sig åt en del beroende på i vilket land bolaget eller fonden du har investerat i har sin hemvist. Utdelningar från till exempel amerikanska och finska bolag beskattas med 15 procent.

Om du har en utländsk kapitalförsäkring får du enligt samma princip betala skatt på utdelningar från svenska bolag. Då har du emellertid möjlighet att själv begära avräkning hos Skatteverket.

Benämningen källskatt kommer av att skatten dras direkt vid källan, det vill säga bolagets hemland. När det gäller utdelningar från bolag brukar denna skatt även kallas kupongskatt. Skatten finns internationellt för att det inte ska gå att undvika utdelningsskatt genom att placera utomlands.

Som läsare redan påpekat i kommentarerna nedan gäller källskatten även att vissa bolag på Stockholmsbörsen. Utdelningar från bolag med säte utomlands beläggs med källskatt. Se dessa bolag i faktarutan.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -