Orolig för hösten? Välj en läkemedelsfond

Fondanalys Finansmarknadernas oro för när den amerikanska centralbanken ska dra ned på sina stödåtgärder är påtaglig. Därför finns risken att hösten blir stökig. För oroliga fondsparare finns en bra medicin - en vass läkemedelsfond.

Man ska inte förväxla breda läkemedelsfonderna med bioteknikfonderna. Läkemedelsfonder investerar främst i vad många anser som stora och tråkiga bolag och bioteknikfonderna satsar på mindre men betydligt mer spännande - och riskfyllda - bioteknikbolag.

Ofta är vinsterna i bioteknikbolagen små idag men kan, om bolagen lyckas med sin forskning, bli väldigt stora i framtiden. Det omvända gäller för läkemedelsbolagen. Många gånger är vinsterna stora idag, men framtiden ser inte lika ljus ut. De kritiseras ofta för att inte ha så många nya spännande läkemedel på gång. Den enda trösten är de höga utdelningarna.

Med tanke på att det är bolagens vinster som ligger till grund för hur aktiemarknaden förhåller sig till olika aktier är skillnaden stor mellan vanliga läkemedel- och bioteknikfonder. Breda läkemedelsfonder ses ofta som ett lågriskalternativ till breda globala aktiefonder medan bioteknikfonderna attraherar investerarna när riskaptiten ökar.

Det syns också tydligt i hur aktiemarknaden värderar de olika sektorerna. Ett vanligt värderingsmått är p/e-talet, för bioteknikbolagen ligger det på 35, vilket betyder att aktiemarknaden värderar bolagens årsvinster 35 gånger i genomsnitt. Motsvarande siffra för stora läkemedelsbolag ligger på drygt 14. Det är i nivå med världsindex, som är ett snitt av bolag inom olika sektorer runt om i världen.

Risken har också varit betydligt högre för bioteknikbolagen än för traditionella läkemedelsbolagen. Standardavvikelse är ett riskmått, och visar hur mycket aktiekurserna har förändrats under en period, ju högre standardavvikelse, desto större prisfluktuationer. De senaste tre åren uppvisar bioteknikfonderna en risk på nästan 16 procent, medan de breda läkemedelsfonderna ligger på 10 procent, vilket också är i nivå med världsindex.

I år har breda läkemedelsfonder gått betydligt starkare än världsindex. Avkastningen för dem uppgår till drygt 20 procent i snitt. Det är dubbelt så bra som världsindex. Annars tenderar de att vara relativt goda placeringar under oroliga tider. När världens aktiemarknader föll under 2008 tappade världsindex nästan 30 procent, föll läkemedelsfonderna bara med 9 procent.

Året därpå då världsindex återhämtade sig och steg med drygt 20 procent gick läkemedelsfonderna bara upp med 12 procent. Under 2011 steg de med 5 procent, vilket var att föredra framför världsindex som tappade 5 procent.

Breda läkemedelsfonder har alltså varit en bra fondkategori under oroliga tider, och kommer sannolikt att vara det även framöver.

Hur aktiemarknaden globalt kommer att utvecklas i höst råder det delade meningar om. Vissa hävdar att oron är på väg att återvända, vilket delvis beror på finansmarknadernas oro för när den amerikanska centralbanken ska dra ned på sina stödåtgärder.

Placera har analyserat utbudet av breda läkemedelsfonder och har funnit en aktivt förvaltad fond som sticker ut ordentligt. Sedan 2009 har Scott Braunstein och Anne Marden ansvarat för förvaltningen av JPM Global Healthcare på ett riktigt föredömligt sätt. Trots fondens relativt höga avgift, 1,5 procent per år, jämfört med snittet på 1,45 procent, har förvaltarna lyckats skapa en långsiktig avkastning som är betydligt bättre än de flesta andra breda globala läkemedelsfonder.

De senaste tre åren har totalavkastningen uppgått till drygt 100 procent, vilket är nästan dubbelt så mycket som för fondkategorin i snitt. Den årsvisa avkastningen har varit högre än både index och kategorisnittet varje år sedan de två förvaltarna tog över ansvaret.

Om man vill finna något negativt med fonden så är det risken. Den har varit lite högre än konkurrenternas, se tabell, men vägs med råge upp av den högre avkastningen. Det visar sig bland annat i fondens riskjusterade avkastning som ligger till grund för Morningstars betygsättning. Sedan de två förvaltarna tog över ansvaret har treårsbetyget konstant legat på högsta möjliga, fem av fem.

Fondens senaste rapport visar att drygt 70 procent av fondens kapital, 5 miljarder kronor, är placerat i USA. Fondens näst största marknad är Europa med knappt 25 procent. Endast drygt 3 procent är investerat i Asien inklusive Japan.

Fondens investeringar är ganska koncentrerade och vid utgången av juli ägde den aktier i 67 bolag. Det är betydligt färre än fondkategorin som i genomsnitt har innehav i nästan 500 bolag. JPM Global Healthcares största innehav är Johnson & Johnson, 8 procent följt av Roche, 6 procent och Bristol-Myers Squibb på 5 procent.

Placera tror att förvaltarna kommer fortsätta att leverera avkastning som är högre än snittet för breda läkemedelsfonder och rekommenderar köp. Framför allt för de som tror att vi går mot en orolig höst, men som ändå vill vara med på aktiemarknaden.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
JPM Global Healthcare A (acc) USD Köp 1 316,23 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -