Det glimrar inte om alla preferensaktier

Börs Preferensaktierna på börsen lockar med hög utdelning. Risken är lägre än i de vanliga stamaktierna, men det finns nackdelar man måste ha koll på innan man köper.

Många preferensaktierna har gått som tåget på börsen. I snitt har de stigit 15 procent från respektive teckningskurs och ger utöver det mellan 5 och 11 procents direktavkastning. Det är bara SAS och Ferronordics preferensaktier som idag handlas under sin teckningskurs.

Den totala avkastningen kan verka lockande men det finns skäl till att vara försiktig när kurserna har rusat. Preferensaktierna har nämligen ett inbyggt avkastningstak att hålla koll på.

När bolagen ger ut preferensaktierna kan de välja att sätta ett inlösenpris till ett visst datum. Det innebär att bolaget får rätten men inte skyldigheten att köpa tillbaka preferensaktierna till ett bestämt pris. Konsekvensen blir att sådana preferensaktier har en begränsad kurspotential.  I många fall är det bara utdelningarna kvar att hoppas på. Eniro är en sådan preferensaktie. 

Här är en genomgång av preferensaktierna som handlas på Stockholmsbörsen och First North

Eniro

Preferensaktien har stigit drygt 27 procent och direktavkastningen har sjunkit från 12 till 9 procent. Den höga direktavkastningen vid introduktionen speglade den höga risken i verksamheten. Eniro kan välja att återköpa aktierna redan nästa år. Aktien handlas till 511 kr vilket är 6 procent över inlösenpriset på 480.

Summeras direktavkastningen fram till möjlig inlösen finns totalt 7 procents avkastning att hämta. Återköper bolaget preferensaktierna till 480 kronor finns i princip ingen uppsida i aktien.

SAS

SAS vinstvarnade i början av maj och är fortfarande inte lönsamt. Framtiden i flygindustrin är osäker och besparingsprogrammen rullar på. Preferensaktien har backat 6 procent innebärande att den teoretiska direktavkastningen har stigit något till 10,6 procent.

Preferensaktiens kvartalsutdelning på 12,50 kronor kom för en månad sedan men med fortsatt negativt resultat riskerar framtida utdelningar att stoppas. Preferensägarna är med andra ord inte säkra på att få utdelning om bolaget inte vänder till vinst. Det är den oron som fått preferensaktien att falla under teckningskursen. Den teoretiska direktavkastningen ser med andra ord aptitlig ut medan verkligheten kan visa sig vara en helt annan.

ALM Equity

Fastighetsbolaget ALM Equity utvecklar och säljer vidare fastigheter inom främst Stockholm och Uppsala. Bolaget skriver att deras projekt ska vara fullfinansierade och inga lån tas av moderbolaget. Preferensaktien har rört sig upp 10 procent och har idag en direktavkastning på 7,6 procent.

Stabilt bolag i en relativt stabil bransch men aktien handlas över inlösenpris och kan när som helst lösas in. Det skulle innebära att preferensaktien inte har någon uppsida att tala om och att man därför är beroende av utdelningen på 8,4 kronor/aktie.

Ginger Oil

Bolaget prospekterar olje- och gasfyndigheter i USA. Utdelningen på bolagets preferensaktie sänktes 2014 till 0,30 kronor från 0,64 kronor. Aktien har stigit 15 procent och handlas idag till en direktavkastning på drygt 10 procent.

Inlösen av aktien kan ske under 2015 och den  handlas drygt 4 procent under inlösenpriset. Det ger en total potentiell avkastning på 14 procent till möjlig inlösen. Den relativt höga direktavkastningen speglar den höga risken i verksamheten.

Oscar Properties

Oscar Properties är ett fastighetsbolag som visade en bra utvecklingen för första kvartalet 2014. Preferensaktien har stigit 27 procent från teckningskursen på 210 kronor. Bolaget ger utdelning halvårsvis på 12 kr/aktie vilket ger en årlig direktavkastning på 9 procent räknat på aktuell kurs.

Oscar Properties bolagsstämma har rätt att lösa in preferensaktierna för 280 kronor  per aktie, med tillägg för eventuell innestående utdelning. Från och med den första avstämningsdagen för utdelning efter årsstämman 2015 kan det ske till 240 kronor per preferensaktie plus eventuell upplupen aktieutdelning. I dagsläget handlas preferensaktien till 266 kronor.

Ratos

Investmentbolaget Ratos preferensaktie ger en utdelning på 100 kronor per år, vilket till aktuell kurs på 1 935 kronor ger en direktavkastning på 5,2 procent.  Bolaget kan lösa in aktierna före 2017 till priset 2 012,50 kronor, men väntar de till efter 2017 kan de lösas in till 1 837,50 kronor.

Bolaget investerar i långsiktiga innehav och har riskspridning över olika branscher. Första kvartalets omsättning sjönk med 3 procent. Preferensaktien har stigit drygt 10 procent. Aktien har alltså en uppsida på 4 procent men vid det värdet också en fallhöjd på drygt 10 procent om bolaget löser in aktierna efter 2017.  

Med en verksamhet som är mer konjunkturkänslig än exempelvis fastighetsbolagen kan man fråga sig om 5,2 procent direktavkastning är tillräckligt attraktivt.

Corem Property

Stabil branch och ett fastighetsbestånd i främst mellersta och södra Sverige. Har en aktuell direktavkastning på 6 procent, baserat på utdelningen 10 kronor/aktie. Bolaget kan välja att lösa in preferensaktierna 2015 till 175 kr, vilket innebär att det finns en potentiell uppsida i aktiepriset på 6,7 procent. Det ger totalt en möjlig avkastning på cirka 12 procent om aktien blir inlöst.  

Fast Partner

Äger och förvaltar främst kommersiella fastigheter och lagerlokaler. Från teckningskursen på 293 kornor har aktien stigit 32 procent. Utdelningen ligger på 20 kronor/aktie. Inlösen kan dock ske från 2015 och nu handlas aktien nästan 10 procent över inlösenpris på 350 kronor. Det är dubbelt så mycket som de ackumulerade utdelningarna fram till lösen. Preferensaktien är alltså tämligen högt värderad och riskerar att falla mer än vad utdelningarna kan ge.

Balder

Bolaget har över 440 fastigheter i sitt bestånd. Uthyrning på omkring 94 procent och nyligen meddelat att de tänker bredda sin portfölj med köp i Finland.

Inlösen kan ske under 2015 till 350 kronor/aktie. Preferensaktien handlas idag till 351. Väljer man att köpa på den här nivån får man förlita sig på de omkring 6 procent i direktavkastning som aktien har kvar att ge.  

Klövern

Fastighetsbolag med bred fastighetsportfölj och en skuldsättningsgrad på 2,5. Preferensaktien ger idag en direktavkastning på 6 procent. Inlösen kan ske 2015 till priset 175 kr, vilket är 5,4 procent över nuvarande kurs. Därtill finns utdelningar på 10 kronor/aktie fram tills inlösentiden.

Sagax

Fastighetsbolaget Sagax preferensaktie ger en utdelning på 2 kronor/aktie och år, vilket motsvarar en direktavkastning på 5,8 procent. Preferensaktierna har ingen inlösentid utan kan lösas in till 35 kronor när som helst. Preferensaktien handlas med andra ord dryga 1 procent från inlösenpriset.

Victoria  Park

Fastigheter i främst södra Sverige. Utdelningen på preferensaktien ligger på 20 kronor om året. Det ger vid aktuell kurs en direktavkastning på 6,6 procent. När aktien emitterades till 250 kronor låg direktavkastningen på 8,8 procent.      

Ferronordic Machines

Ferronordic Machines, First North-listad återförsäljare för Volvo Construction Equipment i Ryssland, har fått sin beskärda del av den geopolitiska oron kring Ryssland och Ukraina. I december, innan krisen blossade upp, tyckte Börsveckan att man avkastningen inte var tillräckligt bra betalt i relation till risken i verksamheten.

När preferensaktien emitterades i december till kursen 1 025 kronor var direktavkastningen 9,8 procent baserat på en årlig utdelning på 100 kronor. Idag ligger kursen på 882 kronor innebärande att den den väntade direktavkastningen  stigit till 11,3 procent. Det är högst av alla preferensaktier och speglar väl den höga risken i verksamheten.

Akelius

Fastighetsbolaget Akelius, specialiserat på bostadsfastigheter, är ett relativt nytt tillskott på First North. Vid teckningskursen 300 kronor låg direktavkastningen på 6,7 procent. Med kursuppgången till 339 kronor inräknad har direktavkastningen sjunkit till 5,9 procent. Därmed ligger direktavkastningen i det lägre skiktet av allla preferensaktier, vilket spegler den generellt lägre risken i bostadsfastigheter.

Bolaget kan lösa in preferensaktierna till 125 procent av teckningskursen, det vill säga 375 kronor, fram till den femte årsdagen av emissionen. Sedan kan aktien lösas in till 345 kronor fram till den tionde årsdagen. Därefter kan den lösas in till 330 kronor.

Amasten

Fastighetsbolaget Amasten planerar att de ut preferensaktier inom någon vecka. Teckningskursen på preferensaktierna har angetts till 250 kronor och utdelningen ska vara maximalt 20 kronor per aktie och år, fördelat på fyra kvartalsvisa utdelningar. Det motsvarar en årlig direktavkastning på 8,0 procent.

Om utdelning på preferensaktierna inte betalas ut ska beloppet läggas till innestående belopp. Innestående belopp per kvartal ska räknas upp med en räntesats.

  Dir. avk.  Dir. avk. 
  teckning aktuell

Eniro

12,0%

9,4%
SAS 10,0% 10,7%
ALM Equity 7,6% 6,9%
Ginger Oil 12,0% 10,4%
Oscar Properties 11,4% 9,0%
Ratos 5,7% 5,2%
Corem Property na 6,0%
Fast Partner 6,8% 5,2%
Fast Balder 6,1% 5,7%
Klövern 7,4% 6,0%
Sagax 6,0% 5,8%
Victoria Park 8,0% 6,5%
Akelius 6,7% 5,9%
Ferronordic 9,8% 11,3%
Amasten 8,0%  *

* Planerad första noteringsdag 7 juli
Thomas Nordwall

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -