Aptitliga utsikter i Doro

Aktieanalys Doros aktie tog rejält med stryk efter kvartalsrapporten. Det var ett överdrivet fall med tanke på den underliggande styrkan i bolagets utveckling.

Placeras aktieanalys har en horisont på 3-6 månader om ingenting annat anges. Läs fler aktieanalyser från Placera.

Doro, specialiserat på kommunikation anpassad för en åldrande befolkning, verkar inom två huvudsakliga områden: Consumer och Care. Det förstnämnda handlar primärt om mobiltelefoner för användare med taskig finmotorik, syn, hörsel eller minne.

Care attackerar äldrevårdsegmentet med tjänster som att följa patienter på distans eller bara något så enkelt som att följa upp att medicinering genomförs som den ska. Gemensamt för de två områdena är den strategiska inriktningen på västvärldens allt äldre befolkning.

Doro finns i ett 30-tal länder, främst genom återförsäljare. Butikskedjor på teleområdet, vanliga varuhus och stora teleoperatörer kränger produkterna. Kombinationen av att produktionen ligger utanför det egna huset och att expansionen sker med hjälp av allt fler återförsäljare ger en grund för relativt snabb expansion.

I början av maj kom det senaste exemplet på det i och med beskedet att Doros produkter ska lanseras i Rumänien genom en utökning av samarbetet med teleoperatören Vodafone. 

Bolaget har haft en mycket hög tillväxt med svajig lönsamhet senaste tiden. Under fjolåret ökade omsättningen med drygt 10 procent till 1 276 Mkr. Via en rörelsemarginal på 6,6 procent landade fjolårets vinst på 2,76 kronor per aktie.

Under årets första kvartal såg det betydligt besvärligare ut. Omsättningen på 340 Mkr innebar visserligen en bisarrt hög tillväxt på 46 procent men på nedersta raden var det en förlust på 1 krona per aktie. Rapporten bidrog till att sätta ordentlig press på aktien. Som vi ska visa handlade det dock om tillfälliga faktorer och bolagets utsikter ser i själva verket mycket ljusa ut.

Efterfrågan ökade rejält inom bägge segmenten. Försäljningen i Norden, där bolaget har den bästa lönsamheten, steg 143 procent till 102 Mkr. Den enda delmarknad som visade nedgång var Nordamerika, som minskade från 25 till 8 Mkr. Här skyller ledningen på ett glapp mellan gamla och nya modeller.

Styrkan i Norden kan tillskrivas lageruppbyggnad efter en stark julförsäljning samt tidig lansering av nya Doro Liberto 820. Den modellen lanserades senare först i slutet av kvartalet på övriga europeiska marknader och med nya avtal på plats finns det utsikter för en stark utveckling.

Det var inte bara försäljningen som steg kraftigt. Den totala orderingången ökade med 78 procent till 423 Mkr i kvartalet, vilket talar för fortsatt styrka under återstoden av året. Noterbart är att även orderingången ökade kraftigt i Nordamerika (60 procent), vilket stärker uppfattningen att det var generationsskiftet i modellerna som låg bakom intäktsminskningen.

Frågan är då hur resultatet kunde haverera totalt med så starka försäljningssiffror? Bolaget hade gjort otillräckliga valutasäkringar när dollarn stärktes kraftigt på kort tid, vilket resulterade i rejäla valutaförluster.

Den negativa valutaeffekten slog 27,1 Mkr på resultatet i första kvartalet. Utan den hade Doro gjort en vinst i kvartalet. Det hade inte varit någon stor vinst, men det gör bolaget inte normalt i första eller andra kvartalet.

Den utomordentligt starka orderingången i kombination med att första halvåret normalt är svagare än det andra halvåret talar för att Doro kommer att kunna skörda rikligt i höst.

Vd Jérôme Arnaud konstaterar föga förvånande i rapporten att bolaget sett över sina rutiner kring valutasäkringarna, liksom att bolagets framtid ser ljus ut. Den höga orderingången i kombination med allt fler distributionsavtal talar för att tidigare års styrka under andra halvåret kommer att infinna sig.

Men Doro är mer än ett företag som säljer senioranapassade mobiltelefoner. Förvärvet av Caretech för 240 Mkr konsoliderades under kvartalet och är steg två i den långsiktiga planen för att profitera på västvärldens allt äldre – och ofta köpstarka – befolkning. Caretech väntas växa kraftigt under hög lönsamhet. Bolaget har en abonnemangsmodell som ger stabil intäktsström.

Doros klassiska produkter är kanske inte spjutspetsteknologi, men de säljer väldigt bra. De adresserar en stor och snabbt växande marknad. Det är en köpstark kundkategori som av statsfinansiella skäl kommer tvingas till tekniska lösningar och i viss mån själv finansiera en del av sin egen trygghet. Vi tror att Caretech har potential att bli långt större än dagens seniorlurar.

Om vi räknar försiktigt med att bolaget ökar årets intäkter med 30 procent och, trots första kvartalets valutafadäs, når en rörelsemarginal på 6,2 procent så talar vi om en vinst som nästan når 3 kronor per aktie i år. Då värderas bolaget till 13 gånger årets prognos. Räknade vi med en årlig vinsttillväxt kring 10 procent skulle vi med lite småbolagsrabatt kunna argumentera för att det är en rimlig prislapp.

Nu räknar vi med en betydligt högre tillväxt än så och därmed tycker vi också att aktien förtjänar en betydligt högre värdering. Lägg därtill att nettoskulden, som en följd av köpet av Caretech, kan vara amorterad nästa år. Antingen får vi då se fler attraktiva förvärv eller så vankas det utdelningar.

På det hela taget har vi svårt att hitta något annat börsföretag som ger en lika attraktiv exponering mot västvärldens åldrande befolkning. Den höga tillväxten finns på plats redan idag och har goda utsikter att bestå.

Vi tycker att aktien är köpvärd på dagens nivå såväl i den korta portföljen, inför andra halvårets väntade vinstökningar, som i den riktigt långsiktiga portföljen.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
DORO Köp 39,10 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -