Haldex värt en andra chans

Aktieanalys Haldex-aktien har gått rejält på pumpen sedan i våras. De senaste rapporterna har varit lite i underkant men på dagens låga värdering ger vi aktien en andra chans.

Placeras aktieanalys har en horisont på 3-6 månader om ingenting annat anges. Läs fler aktieanalyser från Placera.

Fordonsunderleverantören Haldex har de senaste åren genomfört ett mycket framgångsrikt arbete med att höja effektivitet och lönsamhet i sin verksamhet. Efter att det gamla Haldex delades i tre separata bolag 2011 påbörjades en översyn av de kvarvarande verksamheterna. Det har resulterat i en kraftig förbättring av rörelsemarginalen som i årets andra kvartal nådde rekordnivån 10,6 procent. Det kan jämföras med 5,6 procent i samma kvartal för tre år sedan.

Haldex delar in sin verksamhet i två divisioner: Foundation Brake och Air Controls. Foundation Brake tillverkar hjulbromsprodukter medan Air Controls tillverkar produkter som förbättrar säkerhet och köregenskaper i bromssystemen, som rening och torkning av tryckluft eller ABS-system.

Sedan början av 2013 jobbar Haldex efter en strategisk plan som bland annat sätter extra fokus på eftermarknadsaffären. Service och reservdelar erbjuder en konjunkturstabil efterfrågan och håller oftast en högre lönsamhet än själva ursprungsaffären. Eftermarknadsförsäljning svarar i dagsläget för cirka 45 procent av omsättningen inom Haldex.

Av Haldex två affärsområden är det Foundation Brake som har störst eftermarknadsaffär och bolaget har därför valt att se Foundation Brake som sitt huvudområde. Air Controls har de senaste åren smalnat av sitt produktutbud till ett antal nischprodukter där Haldex har en stark ställning eller som på annat sätt ses som stratetiskt viktig.

Försäljningen är i övrigt relativt jämnt fördelat mellan tillverkare av lastbilar och trailers. Haldex har historiskt sett en mycket stark position inom trumbromsar vilket förklarar varför Nordamerika svarar för över hälften av omsättningen. I Nordamerika är nämligen trumbromsar absolut vanligast. I Europa är däremot skivbromsar betydligt mer vanliga och det är ett område där Haldex tagit stora kliv framåt de senaste åren.

I Europa säljer Haldex huvudsakligen till trailertillverkare medan försäljningen i Nordamerika är mer jämnt fördelad mellan lastbilstillverkare och trailertillverkare. Europa står för cirka 35 procent av omsättningen inom Haldex medan Sydamerika och Asien tillsammans svarar för återstående knappa 15 procent.

Justerat för valutaeffekter är det i Europa som Haldex ökar sin försäljning mest för närvarande, drivet främst av framgångarna inom skivbromsar. I det andra kvartalet steg omsättningen valutajusterat med 5 procent i Europa medan den backade i övriga regioner. I Nordamerika minskade den underliggande försäljningen med 2 procent i kvartalet.

Haldex drabbades under perioden av kvalitetsproblem med produkter från ett par viktiga leverantörer i Asien. Problemen ledde till stora produktionsstörningar under perioden och Haldex har tvingats prioritera mellan sina nordamerikanska kunder. Enligt Bo Annvik har problemen åtgärdats och normala leveranser återupptas nu.

Haldex har dock missat en del affärer i Nordamerika under våren till följd av problemen, framför allt inom eftermarknad. Den underliggande marknaden i regionen har annars varit stark de senaste kvartalen. Trots det har det funnits en del orosmoln kring hur väl lastbilsproduktionen kommer att stå sig framöver. Efter att ha rest runt till kunderna under början av sommaren räknar dock Bo Annvik med att den goda efterfrågan i Nordamerika kommer att hålla i sig åtminstone året ut.

I Europa väntar sig Haldex en marknadstillväxt på några procentenheter under året. På de mindre marknaderna ser Haldex en ljusning i Indien medan Kina och Sydamerika är fortsatt svaga.

Den goda lönsamheten i andra kvartalet var en ljuspunkt i Haldex halvårsrapport. Rörelsemarginalen var något högre än väntat vilket dock inte fullt ut kunde kompensera för en oväntat svag försäljning och resultatet nådde inte riktigt upp till analytikernas snittprognos. Bo Annvik konstaterade i samband med rapporten att Haldex valt att prioritera sina marginaler före tillväxten och att bolaget helt enkelt valt bort en del affärer. De underliggande marknaderna beskrivs som fortsatt starka.

Bo Annvik ser fortfarande en hel del förbättringspotential i den nuvarande organisationen. Analytikerna räknar i snitt med att Haldex i år överträffar sitt lönsamhetsmål om en rörelsemarginal på 10 procent. Snittprognosen i SME Direkts sammanställning ligger på 10,2 procent justerat för engångsposter.

Även om den underliggande tillväxten i Haldex var svagt negativ i det andra kvartalet så gynnas bolaget av den höga andelen försäljning i USA. Valutaeffekterna är kraftigt positiva och på helåret väntas bolaget rapportera en tillväxt på 15,5 procent i år. Vinsten per aktie väntas uppgå till 7,35 kronor vilket innebär ett p/e-tal på 13,7.

För nästa år väntas tillväxten falla tillbaka till 4,4 procent men marginalen väntas förbättras ytterligare till 10,8 procent. Vinsten per aktie ökar då till 8,32 kronor vilket sänker p/e-talet till 12,1.

Justerar vi för nettoskuldsättningen på knappt en halv miljard värderas rörelsen i Haldex till låga 8,6 gånger nästa års väntade rörelseresultat. Direktavkastningen de närmaste åren väntas uppgå till 3,3 respektive 3,4 procent.

Haldex-aktien har inte rosat marknaden de senaste månaderna. Hela årets uppgång har raderats ut och från toppen i mitten av april har kursen fallit mer än 25 procent. Ett par kvartalsrapporter i underkant och Volvos kommentarer om att lastbilsmarknaden i Nordamerika nu sannolikt toppat för den här gången har bidragit till fallet. Någon tvärnit i USA väntas dock inte och kursreaktionen i Haldex har varit kraftigt negativ. Värderingen är nu direkt låg om vi tar hänsyn till den finansiella situationen i bolaget.

Säljtrycket består i Haldex-aktien och vi står nu inför ett par traditionellt sett skakiga börsmånader. Man behöver således kanske inte kasta sig över aktien. Under hundralappen ser dock förhållandet mellan risk och möjlig uppsida attraktiv ut och på några kvartals sikt ser vi aktien som köpvärd.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Köp 99,00 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -