Förvaltarens småbolagstips

Fonder Årets svenska fondvinnare är småbolagsfonder som i snitt ökat 12 procent och utklassat börsens storbolag. Hur har de lyckats så bra? Placera frågade förvaltarteamet som presterat bäst.

Fonden Carnegie Swedish Small Cap har funnits sedan februari 2010 och har fem stjärnor hos Morningstar både på tre- och femårshistorik.

Förvaltarna Henrik Söderberg och Leemon Wu på Carnegie Asset Management förvaltar fonden som har en årlig genomsnittlig avkastning på drygt 18 procent för de senaste fem åren. Avkastningen i år ligger i absolut topp både jämfört mot index och konkurrenter. 

"Grunden är vår långsiktiga förvaltningsstrategi med fokus på långsiktiga trender och teman", säger Henrik Söderberg och tillägger att strukturell underliggande marknadstillväxt underlättar för bolag som vill skapa lönsam tillväxt.

Teamet har jobbat ihop i sex år och säger att de komplimenterar varandra och att de får en bra dynamik i förvaltningsprocessen. Porföljen de förvaltar är koncentrerad med ett 30-tal bolag vilket de tycker skapar en bra riskspridning.

”Fokus är att hitta future large caps, alltså hitta småbolag som blir morgondagens storbolag”, säger Henrik Söderberg. 

De får hjälp att hitta globala långsiktiga trender från hela förvaltningsorganisationen. Och de drar sig inte för att prata med säljsidan, som bidrar med bra analys och ger input om investerarnas trender och deras förväntningar.

Den relativt koncentrerade portföljen – 30-tal bolag jämfört med ca 45 stycken för den genomsnittliga fonden i deras fondkategori för att de kan gå sin egen väg och avvika mycket från index.

”Riskspridningen i fonden är ändå bra och inget innehav är för stunden större än ca 5 procent. I dagsläget är de största sektorerna it/telekom, hälsovård och service ”, säger Leemon Wu.

Fokus är att hitta bolag med långsiktig strukturell tillväxt med börsvärden på upp till cirka 10 miljarder kronor. De söker future large caps bland de bolag som har tillväxt oberoende av konjunkturen.

Enligt Leemon Wu ska tillväxten i bolagen synas på nedersta raden i resultaträkningen samtidigt som bolagen ska ha ett starkt kassaflöde.  En trend de identifierade tidigt och fångade upp i sin fond är bolag som gått från offline till online, exempelvis spelbolagen.

Fonden har med andra ord ett tydligt fokus på småbolag med tillväxtfokus. ”Vi har en investeringshorisont på tre till fem år och ungefär en tredjedel av bolagen i portföljen har varit med sedan starten 2010. Det vittnar om en stark tro på långsiktiga trender som skapar övervärden till portföljen", säger Henrik Söderberg.

Under året har fonden levererat drygt 23 procent i värdeökning, vilket placerar den i toppen av kategorin småbolag.

Under den senaste femårsperioden har fonden gått upp hela 123,9 procent till en balanserad risk, vilket också placerar den i topp av kategorin. 

”Man får inte glömma bort att likviditetsrisken är lite högre i de minsta bolagen, men vi upplever att den kompenseras långsiktigt med bättre avkastning över tid.” säger Henrik Söderberg. 

Han anser att om aktiemarknaden fortsätter ned så kan man inte utesluta att småbolagsfonder kan ta mer stryk än storbolagsfonderna.

"Att småbolagen klarat året betydligt bättre än storbolagen förklaras delvis med att småbolagen är mycket mer orienterade mot Sverige och få bolag har Kina och råvaruexponering, konstaterar Leemon Wu.

Fondens förvaltade kapital har i år växt 289 till 650 miljoner kronor med en kombination av inflöden och den drygt 20-procentiga uppgången.

Det är fortfarande en relativt liten fond vilket inte enbart är negativt. Som liten fond kan man vara mer snabbfotad och lättare köpa in sig i nya bolag under kort tid.

PÄR STÅHL

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -